KOFA

Entreprenøren oppga ikke priser i tilbudet: Vegvesenet hadde sitt på det tørre i Kofa  

Det manglet priser flere steder i tilbudet. Entreprenøren mente likevel at de ikke skulle vært avvist. Kofa så annerledes på det.

Den omstridte kontrakten gjelder bruvedlikehold i Troms. Her Tromsøbrua i mørketiden.
Den omstridte kontrakten gjelder bruvedlikehold i Troms. Her Tromsøbrua i mørketiden. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB scanpix
25. mai 2020 - 05:17

Her er det bruer i Nord-Norge det dreier seg om. Statens vegvesen Region nord lyste i desember 2018 ut en konkurranse for vedlikehold av bruer på riks- og fylkesveier i Troms fylke.

Kontraktens varighet var på et år, med opsjon på forlengelse i et år til. Tilbudsfrist var 14. januar 2019.

I konkurransegrunnlaget var det angitt hvilke dokumenter som skulle inngå i tilbudet. Leverandørene ble blant annet bedt om å prise kapittel D1 i konkurransegrunnlaget, som besto av 88 hovedprosesser med flere tilleggsprosesser. I tillegg skulle leverandørene fylle ut prisskjemaet i kapittel E4 «Timespriser for mannskap og maskiner».

I grunnlagets kapittel B3 punkt 5 «Taktisk prising – avvisning av unormalt tilbud» sto det følgende: «Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok R761/62 kapittel 4.3. Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene, jf. anskaffelsesforskriften § 9-6 (2) og § 24-8 (2) bokstav b). Leverandøren vil ved slik avvisningsgrunn bli gitt anledning til å redegjøre for den angitte pris, jf.
anskaffelsesforskriften § 24-9.»

Under samme punkt var det opplyst at «Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel
E, blir vurdert på samme måte som øvrige enhetspriser.»

En personbil ble stående fast på brua da den kollapset 15. august 2022.
Les også

Havarikommisjonen: Tretten bru burde vært stengt etter kontroll i 2016

Det kom inn seks tilbud

Vegvesenet hadde fått seks pristilbud da fristen gikk ut, deriblant fra BMO Entreprenør og Nordasfalt:

  • Nordasfalt hadde gitt en samlet tilbudssum på 12.998.784 kroner eks. mva.
  • BMO sin tilbudssum var 12.869.500 kroner eks. mva., altså rundt 130.000 kroner lavere.

Men i tilbudet hadde BMO priset de følgende postene til 0 (null) kroner:

Kapittel E4 (Timespriser for mannskap):

  • Samhandling - 25 t for prosjektleder, anleggsleder og øvrige deltakere
  • Overtid - vanlig overtidsarbeid
  • Overtid søn- og helligdager

Kapittel D1 (Priset beskrivelse):

  • B1 84.461 Beskyttelses- og herdetiltak for forskalte flater
  • B1 88.2281 Volumtillegg for reparasjon av flateskade, areal fra 0,09 m2 til 0,5 m2
  • B1 88.2282 Volumtillegg for reparasjon av flateskade, areal fra 0,01 m2 til 0,09 m2
  • B1 88.2283 Volumtillegg for reparasjon av flateskade, areal mindre enn 0,01 m2
  • B1 88.2284 Tillegg for reparasjon bak armering

Vegvesenet henvendte seg til BMO to ganger i KGV den 30. januar. BMO ble bedt om å redegjøre for prispostene i kapittel E4 og D1. Vegvesenet viste til konkurransegrunnlaget, og ba om en forklaring på hvorfor det sto null ved prisene.

BMO sin frist for å svare var satt til dagen etter, men Vegvesenet fikk ikke noe svar innen fristen.

Havvindauksjonen går inn i sin tredje dag med budrunden. I teorien kan den vare i ukesvis. Her er energiminister Terje Aasland (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), da havvindområdene ble utlyst.
Les også

Auksjonen er gjennomført

Så ble tilbudet avvist

Et par uker senere meldte Vegvesenet at kontrakten ville gå til Nordasfalt, og BMO sitt tilbud var avvist på grunn av «et åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke». Og subsidiært ble tilbudet avvist på grunn av «en ikke ubetydelig uklarhet i tilbudet», og her refererte Vegvesenet til forskriften for offentlige anskaffelser.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Vegvesenet skrev: «På grunn av at BMO ikke har besvart vår forespørsel om redegjørelse av prisnivå er det uklart for oppdragsgiver om prisingen er ment å være kroner 0, eller om dette er feilskrift i tilbudet. Om det er feilskrift er det uklart hvordan tilbudet skal rangeres i forhold til øvrige tilbud. Dersom det er meningen at postene skal være priset til kroner 0,- har oppdragsgiver ikke fått anledning til å vurdere tilbudets sammensetning, (...)»

BMO klaget på beslutningen i tre forskjellige brev i løpet av februar og  mars 2019, men ble avvist hver gang. I siste svar presiserte Vegvesenet det rettslige og faktiske
grunnlaget for avvisningen:

«1. Det er lagt til grunn at tilbudet har avvik fra retningslinjene for prising

2. Det er vist til hvilken betydning disse avvikene har/kan ha for kontraktsgjennomføringen, og disse er ikke ubetydelige.

3. Oppdragsgiver har benyttet sin fakultative adgang til å avvise.»

Vegvesenet inngikk kontrakt med Nordasfalt i slutten av mars 2019, og BMO klaget saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i  juni.

- Vi var noe skeptiske til tipsene fra konkurrenten til Killingmo Freseservice, fortalte seniorrådgiver Leif Holst-Larsen (tv.) i krimenheten i Statens vegvesen. Tirsdag la han fram noe av det etterforskningen har kommet fram til. T.h. aktor Sigbjørn Arneberg.
Les også

Killingmo-saken: – 571 arbeidsdager på over 16 timer

Kunne påvirke samarbeidet

BMO mente at Vegvesenet hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet. Firmaet mente at tilbudet ikke inneholdt avvik fra anskaffelsesdokumentene. Ifølge BMO forelå det ikke avvik fra retningslinjene for prising. Og et eventuelt avvik ville uansett ikke hatt betydning for gjennomføring av kontrakten.

Vegvesenet nektet for at de hadde brutt regelverket. BMO hadde flere steder priset tilbudet i strid med retningslinjene i konkurransegrunnlaget. Det kunne «på flere måter påvirke gjennomføringen av kontrakten, risikoforholdet og samarbeidet mellom partene. Det foreligger dermed avvik fra anskaffelsesdokumentene, og disse avvikene er ikke ubetydelige.»

Etter Kofas vurdering er dette en ganske enkel sak, som ikke gir grunnlag for særlig omfattende drøfting: En oppdragsgiver kan avvise et tilbud som inneholder «avvik fra anskaffelsesdokumentene eller uklarheter som ikke må anses ubetydelige».

Riktignok har Klagenemnda i flere avgjørelser slått fast at poster som er priset til null kroner ikke uten videre skal regnes som avvik.

Men: BMO har ikke noe å bidra med som gjør at Kofa går imot Vegvesenets vurdering. BMO sitt tilbud inneholdt «uklarheter» som ikke var «ubetydelige».

Vegvesenet hadde stilt seg spørsmål om BMO bevisst hadde priset de aktuelle postene til null kroner, men det får uansett ingen betydning for Kofas vurdering. Nemnda mener det er nok å vise til deler av Vegvesenets forklaring: Svarskjemaet for flere av de aktuelle enhetsprisene angir automatisk prisen til null kroner når skjemaet åpnes i dataprogrammet. Etter Vegvesenets erfaring hender det at entreprenørene tidvis glemmer å endre prisene fra null og til reell enhetspris.

Dermed er det BMO som bærer risikoen for uklarhetene i tilbudet, og som Kofa skriver: «Dette må i desto større grad gjelde i et tilfelle som vårt, hvor innklagede som nevnt gjorde flere forsøk på å avklare.»

Kofas konklusjon fra 20. mai i år: Statens vegvesen Region nord har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Mellom ni og ti kilometer tunnelløp var ferdig drevet i i Rogfastprosjektet 19. februar 2024.
Les også

E39 Rogfast: Rekordtunnelen skal leve i hundre år

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.