PODKAST

Enova er statens spesialverktøy for å fremme utvikling av ny teknologi

Enova er statens viktigste verktøy for å drive fram endingen vi trenger til klimaløftene vi som nasjon har forpliktet oss til.

Enovasjef Nils Kristian Nakstad skal lede et hurtigarbeidende utvalg for å se hva som trengs av endringer i lover og regler i strømnettet.
Enovasjef Nils Kristian Nakstad skal lede et hurtigarbeidende utvalg for å se hva som trengs av endringer i lover og regler i strømnettet. Foto: Odd Richard Valmot

Enova har over årene fått et bredere mandat. Det som for 20 år siden begynte som et statlig instrument for å redusere energibruk, har endret seg til å få mye mer fokus på klima og innovasjon. Nå har de fått to nye oppgaver. De skal være vår nasjonale aktør i EUs IPCEI Hydrogen. De skal velge ut gode prosjekter og finansiere dem. Enova skal også fungere som rådgiver for EUs innovasjonsfond slik at gode norske prosjekter får tilgang til midlene fra EU.

Enovasjef Nils Kristian Nakstad mener den norske modellen og bedriftene her i landet har mye å tilby verden. Norge kombinerer god styring og innovasjon og skaper modeller andre land kan la seg inspirere av.

– Spesialverktøy

Ifølge Nakstad er Enova blitt et slags statlig spesialverktøy for å fremme utvikling av ny teknologi og følge den et stykke på vei gjennom støtte og rådgivning. Men ikke for mye. De skal ikke påvirke markedet.

Selv tror han at et av våre beste kort er vår svært lange kystlinje. Den er en naturgitt fordel som bl.a. har gitt oss en særdeles avansert maritim sektor. Nå kan den bli viktig for å ta i bruk batterier, hydrogen og ammoniakk. Han har også stor tro på at vår kraftkrevende industri kan ligge i front med ny klimateknologi.

Strømnettutvalget

Nakstad skal lede det som er offisielt har navnet strømnettutvalget, men som raskt er døpt Nakstadutvalget. De er nylig etablert, men skal avlevere rapporten i juni neste år.

Utvalget skal ta fatt i gamle lover og regler og foreslå endinger for å redusere tiden konsesjonsprosessene tar. De skal også se på om de samfunnsøkonomiske modellene vi har fanger opp den klimasituasjonen som raskt utvikler seg, og de skal gå gjennom lovverket for tilknytningsplikten helt ned til den enkelte bolig. Ingen liten oppgave på så kort tid.

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.

Elbil – Teknisk sett

TU har også startet podkast om elbiler. Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett:

Les også