KRAFT

Energimeldingen er skrinlagt

Borten Moe lurte inn en formulering i i pressemelding om statsbudsjettet.

Kvitterer ut: Energiminister Ola Borten Moe kvitterte ut energiutvalgets rapport i en pressemelding sendt ut samme dag som statsbudsjettet ble lagt frem.
Kvitterer ut: Energiminister Ola Borten Moe kvitterte ut energiutvalgets rapport i en pressemelding sendt ut samme dag som statsbudsjettet ble lagt frem. Bilde: NTB scanpix
18. okt. 2012 - 08:04

Energimeldingen

  • Åslaug Haga varsler en stortingsmelding om energi i 2007/2008.
  • Terje Riis Johansen legger Hagas prestisjeprosjekt på hylla i 2008.
  • Terje Riis Johansen varsler at energimeldingen kommer likevel i 2010.
  • Setter ned energiutvalget til å gjøre en utredning i 2011. Utvalget skal utrede og vurdere den langsiktige energi- og kraftbalansen for Norge frem til 2030 og 2050.
  • Ola Borten Moe blir overrukket energiutredningen i 2012.
  • OED legger frem status for energipolitikken samtidig med statsbudsjettet og kvitterer med dette ut energiutredningen i 2012.

Regjeringen har lovet en energimelding flere ganger. Den skulle etablere en helhetlig plan for energipolitikken i et langt perspektiv.

I februar i fjor sa daværende energiminister Terje Riis Johansen fra talerstolen i Stortinget:

«Et hovedformål med denne meldingen vil være å legge grunnlaget for en ny, framtidsrettet og bred energipolitisk plattform. Dette vil gjøre oss i stand til å møte utfordringene i energisektoren i tiårene som kommer.»

Et energiutvalg ble satt ned, og i mars i år fikk nåværende energiminister Ola Borten Moe utvalgets rapport overlevert.

Les også: 

Norden vil flyte over av kraft

– De grønne sertifikatene er som gift for kraftmarkedet  

Unødvendig

Nå er energimeldingen avlyst. Det gjorde Borten Moe samme dag som statsbudsjettet ble presentert.

I en av svært mange pressemeldinger som ble sendt ut, står det:

«Med dette kvitterer Regjeringen også ut Energiutvalgets rapport (NOU 2012:9 Energiutredningen – verdiskapning, forsyningssikkerhet og miljø). Energiutvalget avga sin innstilling 5. mars 2012. Utredningen har vært på offentlig høring.»

Statssekretær Ane Hansdatter Kismul bekrefter i en e-post til Teknisk Ukeblad at denne setningen i pressemelding betyr at regjeringen har lagt bort energimeldingen.

– I lys av fremleggene og avklaringene i energipolitikken har regjeringen kommet til at det ikke var naturlig med en ny, bred energimelding nå. Etter regjeringens vurdering er vi nå på riktig kurs og det meste av tiltakene i energipolitikken er på plass.

Hun viser til at regjeringen har lagt frem en rekke dokumenter og gjort en rekke vedtak som legger på plass sentrale elementer i energipolitikken, blant annet de grønne sertifikatene, nettmeldingen, ny plattform for Enova og klimameldingen.

– Regjeringen ønsker nå å ha fokus på gjennomføringen av politikken. Det er bakgrunnen for at vi har valgt å kvittere ut energiutvalget i budsjettproposisjonen for 2013.

Les også:

– Elsertifikatene gir høyere strømregning

– God norsk vind oppveier skatteulempene  

– Trenger nye tiltak

Energi Norge er skuffet over regjeringens manglende oppfølging av utvalgets anbefalinger:

– Heller ikke i statsbudsjettet, som ble lagt frem i forrige uke, finnes det mange spor etter energiutvalgets anbefalinger. Det er overraskende at et så omfattende arbeid ikke følges opp med en egen stortingsmelding, sier Energi Norge-sjef Oluf Ulseth.

Energi Norge mener at det er behov for nye tiltak som kan gi en mer helhetlig klima- og energipolitikk.

– Vi trenger fremfor alt mer forpliktende tiltak for å erstatte fossil med fornybar energibruk innen offshore, industri, transport og oppvarming. Først da vil fornybarsatsingen gi klimaeffekter.

Kritisk: Det er overraskende at et så omfattende arbeid ikke følges opp med en egen stortingsmelding, sier Energi Norge-sjef, Oluf Ulseth. Foto: Øyvind Lie
Les også:

Her får du betalt for å ha en vindmølle som nabo

Varslet strømpris-kollaps ble avverget  

– Skuffende

WWF er veldig skuffet over at det ikke kommer en energimelding.

– Vi er opptatt av at energi- og klimapolitikken henger sammen. Vi er avhengige av en fornuftig energipolitikk for å nå klimamålene. Vi er bekymret for de grønne sertifikatene, som vi mener er et fornuftig første steg, men vi trenger en plan for hvordan den nye fornybare energien skal erstatte den fossile, sier fagsjef Arild Skedsmo i WWF.

Han mener at regjeringen nå fraskriver seg ansvar ved å si at det meste av tiltakene i energipolitikken er på plass.

Les også:

– Vi må ha full fart på utbygging av kablene

Frykter enorme strømbrudd etter solkraft-boom

Svensk vindkraft er fortsatt mest lønnsom

Slik vil de doble bølgekraft-effekten  

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.