SAMFERDSEL

En av fire vil forby elsparkesykler

23 prosent mener at det bør innføres forbud mot all bruk av elsparkesykkel i Norge, ifølge en fersk undersøkelse gjort for Tryg Forsikring og Trygg Trafikk.

I januar ble det kjent at regjeringen strammer inn reglene for elsparkesykkel i løpet av våren. 
I januar ble det kjent at regjeringen strammer inn reglene for elsparkesykkel i løpet av våren.  Foto: NTB
Svein-Erik HoleSvein-Erik HoleDigitalredaktør i TU Media
14. mai 2022 - 12:26

– Det er overraskende mange, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.

I undersøkelsen, som ble foretatt av YouGov like før påske, svarer 17 prosent i aldersgruppen 18 til 29 år at de ønsker et forbud. Høyest andel finner en i gruppen 40 til 49 år, med 27 prosent.

– At mange ønsker et forbud er likevel forståelig all den tid det har vært et vedvarende konfliktnivå rundt bruken av elsparkesykler i alle år, og antall ulykker har vært høyt. Hundrevis av brukere har blitt skadd i ulykker, og vi har hatt dødsulykker, sier Brandeggen.

Nye regler i 2022

I januar ble det kjent at regjeringen strammer inn reglene for elsparkesykkel i løpet av våren. 

Dette blir endringene:

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn".
  • Aldersgrense på minst 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

I tillegg skal følgende forhold utredes og høres, og så langt som mulig være avklart før de nye reglene trer i kraft:

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette.
  • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. 
  • Forslag til endringer i skiltregler knyttet til omklassifisering, nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn og klargjøring av virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.

– Uakseptabelt høye skadetall

– De siste tre årene har i vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor strammer vi inn reglene for bruk av elsparkesykler, kommenterte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da regelendringene ble annonsert.

Les også

7 av 10 ønsker påbud om hjelm på elsparkesykler

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.