SAMFERDSEL

7 av 10 ønsker påbud om hjelm på elsparkesykler

65 prosent ønsker påbud om bruk av hjelm, mens 1 av 4 vil ha et totalforbud mot elsparkesykler, viser en fersk spørreundersøkelse.

Oslo kan i sommer få opp mot 25.000 elsparkesykler, blant annet fra  utleierne Bolt, Voi, Bird og Wind.
Oslo kan i sommer få opp mot 25.000 elsparkesykler, blant annet fra utleierne Bolt, Voi, Bird og Wind. Foto: NTB
Svein-Erik HoleSvein-Erik HoleDigitalredaktør i TU Media
24. mai 2021 - 09:53

– Vi er klar over at et hjelmpåbud vil være krevende for bransjen og brukerne, men vi mener at helse og sikkerhet må komme først. Risikoen for å bli skadet på elsparkesykkel er ti ganger større enn risikoen for å bli skadet på vanlig sykkel, og hodeskader er blant de vanligste skadene. Det er godt dokumentert at hjelm forebygger hodeskader blant syklister, derfor ønsker vi et hjelmpåbud på elsparkesykkel, uttaler kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen, i en pressemelding.

Undersøkelsen, som ble gjennomført av YouGov og avsluttet i mai, viser at langt flere kvinner enn menn ønsker hjelmpåbud, 72 mot 58 prosent.

Andelen er lavest i Oslo med 59 prosent og størst i Agder og Sør-Østlandet med 71 prosent.

Kjønns- og aldersmessig er det jevnt fordelt blant de 26 prosentene som ønsker et forbud mot elsparkesykler. Flest motstandere er det i Oslo, med 30 prosent, og lavest i Agder og Sør-Østlandet med 20 prosent.

Les også

2000 registrerte ulykker

– Når man vet at det har vært opp mot 2000 registrerte ulykker med elsparkesykler i Oslo de to siste årene, er det kanskje ikke så overraskende at en av tre i hovedstaden helst ser at elsparkesyklene forsvinner. Mange opplever dem også som en stygg del av bybildet. Samtidig vil de nye forskriftene trolig føre til en bedring, og så må man ikke glemme at et flertall, 52 prosent av de spurte, svarer at de ikke ønsker et forbud mot elsparkesykler, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Om undersøkelsen

  • Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov, på oppdrag fra Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.
  • Det er i perioden 29. april – 3. mai gjennomført til sammen 1008 CAWI-intervjuer med personer over 18 år.

Analyseselskapet Fluctuo har overfor E24 tidligere anslått at det finnes én elsparkesykkel for hver 50. Oslo-borger i byen, noe som gir den tetteste dekningen i hele Europa. Utleieselskapet Bolt mener at det kan bli helt opp mot 25.000 elsparkesykler for utleie i hovedstaden i sommer.

Strengere regler for bruk av elsparkesykler

Dagens regelverk for elektriske sparkesykler ble etablert i 2018, og regjeringen har siden sommeren 2020 arbeidet med å få på plass en strengere regulering.

Fra 18. mai gjelder følgende regler:

  • Kommunene får mulighet til å håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som gir mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.
  • Det blir en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge et overtredelsesgebyr på 3000 kroner.
  • Det klargjøres at fotgjengere har prioritet på fortau ved at det blir presisert en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.
  • Det klargjøres at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten.

Det kan komme flere regelendringer for bruk av elsparkesykler før sommeren, og Stortinget jobber med et lovforslag som kan gi kommunene klart rettslig grunnlag for å regulere utleie av elsparkesykler på offentlig grunn. 

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.