ELBIL

Elbiler bør betale mer i bomringene, mener Vegvesenet

Vil at elbilene skal betale 70 prosent av full takst.

Vegvesenet mener elbiler bør betale mer i bomringene.
Vegvesenet mener elbiler bør betale mer i bomringene. Bilde: Mona Strande
16. juni 2022 - 13:20

Saken oppdateres.

Statens Vegvesen mener at takstene for elbilene i bomringene bør øke til 70 prosent av full takst. I dag er regelen maksimalt 50 prosent av full takst. 

Fra 2025 bør elbiler og bensin/dieselbiler belastes likt, mener Vegvesenet. Dette gjelder for personbiler. 

Det er konklusjonen etter at Samferdselsdepartementet i mai gav Vegvesenet oppdrag om å vurdere bruksfordeler for elbiler i og i nærheten av byområdene.

Innstrammingen av bruksfordelene for elbiler i bomringen vil bidra til redusert bilbruk inn mot de største byene og gi bedre framkommelighet for kollektivtrafikken, mener Vegvesenet. 

– Elbilen tar også plass

– En elbil er også en bil som tar plass i trafikken. Vi har som mål å redusere biltrafikk i og inn mot de største byene. Med en halv million elbiler på veiene nærmer vi oss et punkt hvor det må vurderes en gradvis avvikling av takstfordelene i bomringene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

De viser til at målet for byvekstavtalene i Oslo, Bergen, Trondheim, og Nord-Jæren er at vekst i persontransport skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange - det såkalte nullvekstmålet. 

Økt pris i bomringene for elbiler vil føre til en viss overgang til kollektivtrafikken, mener Vegvesenet. Samtidig mener de at en gradvis innskjerping ikke vil påvirke elbilholdet i særlig grad. 

Vegvesenet mener også at man på sikt bør ta bort elbilers rett til å kjøre i kollektivfeltet. 

Skulle vurdere flere fordeler

I oppdragsbrevet (pdf) skrev Samferdselsdepartementet at Vegvesenet skulle vurdere innstramminger i følgende:

  • Bompengebetaling: I dag betaler elbiler maksimalt 50 prosent av full pris i bomringene. Her foreslår Vegvesenet å øke grensen til 70 prosent.
  • Parkering: I dag avgjør kommunene om elbiler skal ha billigere offentlig parkering enn diesel- og bensinbiler. Vegvesenet svarer her at dette fortsatt bør håndteres lokalt.
  • Tilgang til kollektivfeltVegvesenet mener man på sikt bør ta bort elbilers rett til å kjøre i kollektivfeltet.

Bakgrunnen er at regjeringen vil ha flere til å reise kollektivt. Det er ifølge departementet fortsatt færre som reiser med kollektivtransport sammenliknet med før pandemien. 

Vegvesenet skulle beskrive hvordan innstramminger ville påvirke elbilers konkurransekraft sammenliknet med kollektivtransporten og fossile kjøretøy. De skulle også vurdere hvordan eventuelle innstramminger vil påvirke innfasing av elbiler framover. 

Advarer mot å fjerne flere fordeler samtidig

I svarbrevet skriver Vegvesenet at elbilfordelene har hatt ønsket effekt, altså å få en overgang fra bensin og diesel til elektrisitet. Nedtrapping av noen av elbilfordelene kan starte uten at det reduserer elbilenes konkurransekraft vesentlig, vurderer Vegvesenet.

Samtidig advarer de om at elbilen vil bli mindre attraktiv dersom både lokale fordeler og avgiftsfritak faller bort.

Som kjent har Stortinget et mål om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

 

Vegvesenets anbefalinger kommer samme uke som Regjeringen og SV ble enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet sier at elbilene fra neste år kun vil få fritak for moms opptil 500.000 kroner. 

TU har spurt Vegvesenet om de har sett på hvordan elbilenes attraktivitet vil påvirkes av å øke bompengetakstene for elbiler samtidig som man innfører momstak på 500.000 kroner. Vi oppdaterer saken når vi får svar. 

– En krigserklæring mot elbilsatsingen

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen mener det er helt uforståelig at Vegvesenet mener bompengerabatten ikke påvirker viljen til å velge elbil.

– Dette er en krigserklæring mot elbilsatsingen, skriver hun i en epost til TU. 

– Statens vegvesen foreslår i realiteten at bensin- og dieselbiler skal styrke sin konkurransekraft i byområder. Det er elendig miljøpolitikk. I sin iver for at elbiler ikke skal konkurrere ut kollektivtransporten foreslår de å avvikle et av de viktigste virkemidlene i norsk elbilpolitikk. Vi forventer at regjeringen forkaster dette rådet, skriver hun videre.

NAF reagerer særlig på forslaget om lik bomsats fra 2025. 

- Lik bomsats vil gjøre det mindre attraktivt å velge elbil. Klimamålene og målet om at alle nye biler er nullutslipp fra 2025 er nasjonalt satt. Norge er i ferd med å nå målene for utslipp fra persontransporten. Da blir det feil å skulle løse byenes kollektiv-knipe med å gå tilbake på den politikken som har virket så godt i mange år, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i en pressemelding.

I mars var nær en fjerdedel av bilene på norske veier elektriske. Diesel- og bensinbiler blir det derimot stadig færre av.
Les også

Rapport: Kan bli flere elbiler enn bensinbiler på norske veier allerede i år

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.