SAMFERDSEL

El-boom på sjøen: Antall ladestasjoner til ferger firedoblet på to år

For landstrømanlegg til skip har det vært en dobling.

Elektriske ferger er blitt den nye standarden, og de fleste nye fergeanbudene har lav- eller nullutslipp som krav. Her er verdens største el-ferge Bastø Electric før avreise fra Tyrkia til Moss.
Elektriske ferger er blitt den nye standarden, og de fleste nye fergeanbudene har lav- eller nullutslipp som krav. Her er verdens største el-ferge Bastø Electric før avreise fra Tyrkia til Moss. Foto: TNSDC
Tia KarlsenTia KarlsenJournalist
19. aug. 2021 - 20:00

At mye har skjedd raskt når det gjelder elektrifisering av fergesektoren, understøttes av en melding fra SSB i dag.

Mens det i august 2019 fantes 15 ladeanlegg for elektriske ferger i Norge, er tallet for august i år 61, ifølge statistikkbyrået. Det er en firedobling på to år.

Samtidig har det dukket opp stadig flere anlegg for landstrøm for skip som ligger til kai. Antallet har økt fra 92 til 177 i samme periode.

Kan senke totale klimagassutslipp 

I 2019 sto sjøfart og fiske for 7,3 prosent av norske klimagassutslipp. Andelen som stammer fra ferger og kailiggende skip kan nå altså ha sunket.

SSB peker på følgende virkemidler som bakgrunn for utviklingen:

  • Krav om lav- eller nullutslippsløsninger for ferje- og hurtigbåtsamband ved statlige og fylkeskommunale innkjøp av transporttjenester.
  • Offentlig støtte til utvikling av elektrisk drevne ferjer og hurtigbåter.
  • Støtte til etablering av dedikerte ladeanlegg i tilknytning til ferjesamband og båtruter.
Ladeanlegg for ferjer og landstrømanlegg ved kai. August 2021
Ladeanlegg for ferjer og landstrømanlegg ved kai per august 2021. Vestlandet har desidert  Illustrasjon: SSB

I tillegg kommer liknende ordninger for landstrøm.

En av fem ferjesamband elektrifisert, men 100 hurtigbåter gjenstår

Av de rundt 135 ferjesambandene i Norge i dag, har 27 ladeanlegg for elektriske ferger. Det tilsvarer en andel på 20 prosent.

Ifølge Kystverket er det planlagt ytterligere 47 nye ladestasjoner innen utgangen av 2024.

Imidlertid finnes det også rundt 100 fylkeskommunale hurtigbåtsamband.

Omtrent like mange kommunale ruter trafikkert med mindre båter, som Nesodden-fergen som ble batterielektrisk i 2019.

I rute mot klimamålene for sjøfart?

Hurtigbåtsambandene kjører foreløpig på fossilt drivstoff, men også der begynner ting å skje. For tiden bygger Fjellstrand verft verdens første el-hurtigbåt i sitt slag, som etter planen skal på sjøen i 2022.

I fjor var 60 nye elferger under bygging, og i juli i år skrev TU om 50 hydrogenprosjekter som står i kø i påvente av utbygging av infrastruktur.

Samtidig jobbes det nå for å få på plass sårt tiltrengte ladestandarder for landstrømanlegg

Så gjenstår det å se om man når regjeringens mål om fossilfri kollektivtransport innen 2025, og halvering av utslippene fra innenriks sjøfart innen 2030.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.