Bygger batterihurtigbåt for 23 knop

Fjellstrand verft skal bygge en nullutslipps hurtigbåt i aluminium som skal gå i trafikk på vestlandet.

Bygger batterihurtigbåt for 23 knop
Einar Hareide har vært med å designe overbygget, basert på en Fjellstrand-design. Foto: Fjellstrand

Det er ikke en helt vanlig skipsbyggingskontrakt. Den er resultatet av et EU-finansiert prosjekt gjennom Horizon 2020-programmet.  

Gjennom TRAM-prosjektet skal det utvikle nye metoder for design og produksjon av et nullutslippsfartøy.

Salgssjef Edmund Tolo i Fjellstrand opplyser til TU at design og produksjonsmetode er et resultat av samarbeidet i prosjektet.

Hurtig og lett

– Funksjonelt er dette et Fjellstrand-design, men vi har fått hjelp av Einar Hareide i innspurten til å bedre det visuelle, sier Tolo.

Fartøyet bygges i aluminium og blir 30 meter langt, 9 meter bredt og skal ta 147 passasjerer. Det er satt av plass til 20 sykler. Marsjhastighetene blir 23 knop.

Framdriftssystem skal bestå av  2 x 550 kW PM elmotorer og en batteripakke på 1300 kWh, med mulighet til å øke kapasitet til 1,5 MWh. 

Hurtigbåten skal trafikkere ruten Stavanger – Hommersåk via Byøyene. Ruten er ca. 11 nautiske mil og har 13 stoppesteder. Det blir dermed en del manøvrering i sakte fart.

Kolumbus og havnemyndighetene legger opp til at det bygges en ladestasjon på Fiskepiren i Stavanger. Den skal kunne benyttes også av andre fartøy.

Norske leverandører

Prosjektet er ledet av kollektivselskapet Kolumbus, som har ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. Ettersom det er et EU-støttet utviklingsprogram, vil flere av aktørene få mulighet til å få fram og pilotere nye produkter og metoder.

– Gjennom dette oppsettet blir risikoen for sluttkunden redusert vesentlig og vi får anledning til å trekke på kunnskap utenfor eget hus i en mye større grad, sier Tolo.

Nullutslipps hurtigbåt

 • Lengde: 30 meter
 • Bredde: 9 meter
 • Passasjerer: 147
 • Batterikapasitet: 1,2 MWh
 • Framdrift: 2x550 kW

Prosjektdeltakere:

 • Kolumbus (prosjektleder)
 • Fjellstrand (verft)
 • Leirvik (aluminiumsbygg)
 • Wärtsilä (systemintegrator batterier/framdriftssystemer)
 • Servogear (propellanlegg)
 • Hydro (aluminium)
 • Fraunhofer (byggemetode)
 • Hamburg Ship Model Basin – HSVA (skrogdesign)
 • University of Strathclyde (skrogdesign)
 • National Technical University of Athens (skrogdesign)

Det er tungt innslag av norske aktører. Wärtsilä er systemintegrator for batterier og fremdriftssystemer, mens Servogear leverer propellanlegg.

Overbygget blir produsert av Leirvik AS, mens Fjellstrand bygger skroget og står for komplett utrustning ved anlegget i Omastrand, sør for Bergen.

Utvikling og samarbeid

Skroglinjene er utviklet gjennom et samarbeid mellom skipsmodelltanken i Hamburg (Hamburg Ship Model Basin – HSVA,) University of Strathclyde i Glasgow, Skottland, og National Technical University of Athens i Hellas.

Byggemetoden er også under lupen. Den tyske forsknings- og utviklingsinstitusjonen Fraunhofer bidrar med utvikling av modulære byggeteknikker.

Fjellstrand får ikke aktivitet ved verftet før i mai 2021.

Einar Hareide har vært med å designe overbygget, basert på en Fjellstrand-design. Foto: Fjellstrand

– Siden dette er et utviklingsprosjekt med såpass mange deltakere, tar ting litt lengre tid, og vi har en litt lengre engineering-periode før oppstart enn det vanligvis ville vært for et standard fartøy, sier Tolo.

Klimakamp

For Kolumbus, som kaller seg mobilitetsselskap, er nullutslipps hurtigbåt ett av verktøyene for å redusere klimagassutslipp og miljøavtrykk.

TRAM-prosjektet har som mål å redusere investeringskostnader og leveringstid for nullutslipps hurtigbåter i EU/EØS-land. Dermed skal det bli mer overkommelig å skifte ut dagens flåte av dieseldrevne hurtigbåter.

Kolumbus skriver i en pressemelding at de i dag har rundt 10 hurtigbåter på kontrakt. Klimagassutslippene fra de 10 fartøyene er cirka like stort som fra 450 busser Kolumbus har i Rogaland.

«Dette viser at det er heilt avgjerande å lukkast med nullutslepps teknologi for hurtigbåtar dersom ein skal oppnå vesentlege reduksjonar i CO₂-utsleppa frå kollektivtransporten», heter det i pressemeldingen.

Les også

Testing

Politikerne i Rogaland fylkeskommune har derfor vedtatt å delfinansiere byggingen av den elektriske hurtigbåten som skal validere metodene som blir utviklet i TRAM-prosjektet.

Under testperioden skal hurtigbåten i løpet av 2022 operere Kolumbus sin rute til Byøyene og Hommersåk fra Stavanger sentrum.

Kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus sier i pressemeldingen at det er krevende å elektrifisere hurtigbåter med hastigheter på 20–30 knop.

– Vi føler oss trygge på at klyngepartnerne i NCE Maritime Clean Tech vil klare å elektrifisere de energikrevende hurtigbåtene, sier hun.

EU-penger

EU-Prosjektet TRAM har et totalbudsjett på om lag 150 millioner kroner, der EU støtter med om lag 110 millioner kroner.

Det meste av EU-støtten går til forskning og utvikling. Støtten fra Rogaland fylkeskommune kommer  i tillegg for å realisere byggingen i Norge.

To andre operatørselskap i EU er med for å kunne erstatte diesel-fartøy med nullutslipps hurtigbåter. De to er Thames Clippers Ltd i Storbritannia og De Vlaamse Waterweg i Belgia.

Nullutslipps hurtigbåt med plass til 147 passasjerer bygges som ledd i et EU-program – TRAM. Foto: Fjellstrand