Kongen har fått batterier – og hurtiglader på Aker Brygge

Til sammen 36 tonn gassmotorer og drivstoffsystem er tatt ut og 26 tonn batterier og elektronikk satt inn i Nesodden-ferga.

Kongen har fått batterier – og hurtiglader på Aker Brygge
Et stort hull i skroget på Kon gen. LNG-tanken sees innenfor. Tank og motorer gikk ut gjennom hullet. På de to neste fergene blir hullet mindre. Tanken deles opp før den tas ut. Foto: Norled/Jarle Myrbø

Alle de tre Nesodden-fergene blir batterielektriske. Det vil redusere utslipp av helseskadelige nitrogenoksider med 20 tonn per år. Ombygging  koster bare 10 prosent av nybygg, leveringstiden er minst ett år kortere. Det tok 308 dager fra beslutning til første ferge er ferdig ombygget.

Kongen er først ute, deretter følger Dronningen før nyttår og så Prinsen før påske 2020. 

Kaptein Cato Christensen er storfornøyd. Manøvreringen er uovertruffen.

– Med batterier og elektromotorer har vi har vi en veldig responsiv ferge. Dette  er en fryd og veldig moro. Spesielt nå etter å ha kjørt gamleferga Huldra med mekanisk framdrift mens vi ventet på en ombygd Kongen, sier kapteinen til TU. 

Les også

Biodiesel

Nå venter Norled bare på at ladekabelen blir lagt ferdig og ladetårnet montert på kaia.

Foreløpig må ladingen skje med dieselgeneratorer som går på biodiesel (HVO). Godt skjult inne i det verneverdige bygget på Rådhusbrygge 4, er det plassert transformatorer og utstyr som skal gjøre det mulig å lade alle Ruters båtruter.

Landstrømanlegget er på 8 MW. Foreløpig er ikke kabler og ladeplugg klar på landsiden. Arbeidet pågår for fullt, men er neppe klart før om et par måneder.

Nesodden-fergene skal hurtiglades de åtte minuttene de er inne ved Aker Brygge mellom hver tur. Ladeplugger er utviklet av Cavotec og testet over lang tid. 

Onsdag 4. september kom Kongen til Aker brygge, ferdig ombygget fra Horten Skipsreparasjon. Da hadde det gått med 25.000 timer og med 150 mennesker i arbeid.

Prosjektleder Jarle Myrbø fra Norled er lettet og fornøyd.

– Det har vært ekstremt hektisk. Tre måneder med døgnkontinuerlig arbeid, forteller Myrbø.

Han regner med at ombygging av Dronningen vil koste 30 prosent mindre og Prinsen 40 prosent mindre.

– Vi har lært mye. Det blir litt mer «copy paste». Vi ser også hvordan vi kan gjøre ting litt enklere neste gang, sier Myrbø.

Les også

Søyler i veien

For å fjerne den store drivstofftanken for gass og to gassmotorer, ble et stort hull skjært i skroget.

Flere bæresøyler som ikke sto på tegningene, skapte litt hodebry og frykt for strukturskader dersom de ble fjernet. Seks lasermålerer ble satt opp for å sjekke. Fasit er at skipet er dønn solid, slik det ble designet av Multi Maritime for over 10 år siden, uten søyler.

– Vi skal skjære mindre hull og dele opp gasstankene og ta ut den ut i mindre deler før gassmotorene går ut samme vei, sier Myrbø.

Norled og Horten Skipsreparasjon fikk enda en overraskelse da deler ble fjernet.

De tre Norled-fergene Kongen, Dronningen og Prinsen får i 2019 installert 2 MWh batterier og skal kjøre helelektrisk mellom Aker Brygge og Nesodden.

– Det var fylt opp 7,5 tonn med kantsteiner på en side. Verftet hadde ikke byggets skipet stabilt i utgangspunktet og måtte kompenserer med ballast på en side, sier Myrbø.  

I stedet for stein, har Norled og Westcon plassert batteriene slik at stabiliteten opprettholdes.

Nå er rommet som tidligere inneholdt LNG-tank erstattet med 26 tonn batterier. Plasseringen av batteriskapene er nøye utregnet for å sikre stabilitet  uten ekstra ballast.

Maskinrommet som inneholdt to Mitsubishi GS6R gassmotorer, er nå fylt opp med ventilasjonsutstyr. I og med at overskuddsvarme fra motorene ikke kan brukes til oppvarming, er det bygget et stort varmeveksleranlegg, basert på sjøvann. Varmtvann kan lagres på en fem kubikkmeter stor termos.

Les også

Sparer energi

Skipet er nå 10 tonn lettere. To store sjøkister for kjølevann til gassmotorene er delvis tette igjen. Nå er det bar to mindre kister for å ta inn sjøvann til varmeveksler og nødgeneratorer.

Maskinsjef Roger Andersen i kontrollrommet utenfor batterirom og det tidligere motorrommet som nå huser ventilasjonssystemet. Foto: Tore Stensvold

– Lettere skrog og mindre drag fra sjøkister, betyr veldig mye for energieffektivitet. I tillegg gjenvinner vi 85 prosent av all varme om bord, sier Myrbø. 

Maskinsjef Roger Andersen har vært om bord på Kongen siden den var ny i 2009. Han er storfornøyd med den jobben Westcon har gjort.

– Westcon reddet oss i 2012. Gassmotorene fungerte ikke med det styringssystemet de ble levert med. De kom inn og fikk byttet ut IAS (Integrated Automation System) og PMS (Power management System) som har fungert siden, sier maskinsjefen.

Han opplyser at de to nødgeneratorene med Scania D116 55MO2P motorer kan lade batteriene opp til 75 prosent og gi nok energi til å drive normal rutedrift.

Samspill

Nesodden-fergene:

 • Navn: Kongen, Dronningen, Prinsen
 • MM 49 PE fra Multi Maritime
 • Verft: STX France, Lorient i Bretagne
 • Byggeår: 2009
 • Bruttotonn: 1139
 • Passasjerer: 628
 • Lengde: 49,9m
 • Bredde: 12,10 m
 • Framdriftssystem: Elektrisk.
 • Propulsjon: 2 x Schottel 650 kW twinpropeller STP 1010, 360 grader roterende azimuth thrustere. Schottel girboks
 • Generatorer: For dieselmotorer: LSA H 49.1 M75
 • El-motorer: 2 x Leroy Somer SLSHR 450 4P.
 • El-system/batterier: Westcon e-SEAMatic BLUE m 2.018 kWh batterier (Corvus)

Fergene har fra før elektrisk framdrift med to Leroy Somer SLSHR 450 4P elektromotorer, som driver to Schottel 650 kW twinpropeller  (360 grader azimuth).

Westcon Power & Automation har levert det egenutviklede energi- og kraftstyringssystem e-SEAMatic BLUE, og integrert med eksisterende automasjon- og kraftsystem om bord i fergene.

Prosjektleder Jarle Hemnes fra Westcon sier at det har vært hektisk og mye arbeid under oppholdet på Horten Skipsreparasjon. 

På spørsmål om det har oppstått mye uforutsette problemer, drar han litt på det.

– Nei, vil ikke si det. Vi har vært med og planlagt i en tidlig fase og kjenner fergene godt. 

Horten Skipsreparasjon har stått for selve ombyggingen, med Westcon Power & Automation som kontraktspartner for Norled på alt fra engineering til levering, installasjon og igangkjøring av elektro- og automasjonssystemene.

Det var stor ståhei og festtaler da Kongen ble presentert som helelektrisk ved Aker Brygge onsdag 4. september. Det ble gjort et nummer av at Kongen er først ute.

Les også

Helt konge

Teknologiansvarlig Marius Gjerset i miljøorganisasjonen Zero sa det slik:

– Dette er helt konge! Det er helt i tråd med det miljø- og klimaengasjementet vi har sett fra kongehuset. 

Gjerset fortalt at han og teknologidirektør Sigvald Breivik begynte å diskutere ideen om elektrifisering av de tre fergene allerede i 2015. Da hadde Norled akkurat tatt i bruk batterifergen Ampere. 

Marius Gjerset i Zero med prosjektleder Jarle Hemnes fra Westcon. Foto: Tore Stensvold

Den har nå seilt en distanse tilsvarende syv ganger rundt ekvator, opplyser konsernsjef Ingvald Løyning i Norled.

Både Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen, Zeros Marius Gjerset, byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, leder for hovedutvalget for samferdsel, Solveig Schytz og fylkesordfører i Akershus, Anette Solli sa at det var imponerende hvor fort det har gått fra beslutningen ble fattet og til Kongen nå er ferdig ombygget.

Kjapt og billig

Norleds konsernsjef sa seg enig.

– Det er gått 308 dager fra kontrakten ble undertegnet. Det er veldig godt å ha eier og oppdragsgivere som har tro og vilje til å satse, sa Løyning.

Konsernsjef Ingvald Løyning i Norled. Foto: Tore Stensvold

Ifølge både Ruter og Norled, er en ombygging av eksisterende ferge langt billigere enn å bestille og bygge nye.

– Ombygging koster bare 10 prosent av hva en ny ferge ville kostet, sier Myrbø.

Ruter opplyser at Norled tar omkostningen på ombygging, det vil si 80 millioner kroner. Det får Norled igjen over tid. Ruter formulerer det slik: «Elektrifisering av B 10 er beregnet å ha en årlig merkostnad til driften på om lag åtte millioner kroner fram til 2034.» 

2009-2019

Det er 10 år siden de tre passasjerfergene Kongen, Dronningen og Prinsen ble levert fra det franske verftet Chantiers de l’Atlantique (som ble ovartatt av STX France). Da vakte fergene oppsikt fordi de hadde miljøvennlige LNG-motorer.

Norled slet imidlertid med å få de japanske Mitsubishi-motorene til å gå klokkerent på gass og måtte bruke diesel fram til 2012. 

Westcon Power & Automation fikk høsten 2018 kontrakt på prosjektering og ombyggingen til elektrisk framdrift. Selve ombyggingen, inkludert å skjære hull i skroget og fjerne motorene, har foregått ved Horten Skipsreparasjoner.

Ifølge Ruter vil ombyggingen reduserer redusere CO2-utslippene med 6.000 tonn årlig, eller tilsvarende 65 prosent av utslippene fra Ruters båttrafikk.  

Nesoddbåtene er Norges største bilfrie båtsamband. Hver ferge har plass til 560 personer. De frakter årlig 2,8 millioner mennesker mellom Aker Brygge i Oslo sentrum og Nesodden.

Ruters båtdrift står for cirka 10 prosent av klimagassutslippene fra kollektivtransporten, men frakter kun 1 prosent av passasjerene. Hurtigbåter er en av de største synderne. 

Akershus fylkeskommune er med i gruppen av 11 fylkeskommuner som nettopp har fått fem forslag til nullutslipps hurtigbåter. Forslagene viser at teknologien er moden og klar for bruk i løpet av de to-tre nærmeste årene.

Les også