Skal finne felles ladeløsning for mellomstore fartøy

Elbilladere blir for svake, og dagens landstrømløsninger blir for upraktiske.

Skal finne felles ladeløsning for mellomstore fartøy
NEK jobber for en felles ladestandard for blant annet servicefartøy. Her illustrert med den hybride arbeidskatamaranen Ida. Foto: Bremnes Seashore

– Det jobbes med noe kraftigere løsninger, som vil kunne gi bedre landstrøm til profesjonelle fartøy. Særlig innen havbruk, hvor det er mange små servicefartøy som ikke trenger mye effekt, men en del mer enn AC-lading for elbil, sier Arild Røed, leder i landstrømutvalget i Norsk elektroteknisk komite (NEK).

Arbeidet med å samle ladetilbyderne startet på vårparten og skal etter planen resultere i en veileder for ladeløsninger til mellomstore fartøy til høsten. Veilederen er det første steget mot en felles ladestandard. 

Det finnes allerede flere tilbydere av ladeløsninger til servicebåter, men ingen standard utover de som er tiltenkt landstrøm i havner eller lading av elbiler. Standarden for servicebåter til havbruksnæringen skal også passe bra for blant annet mindre ferger og store fritidsfartøy. 

Kan bli krav i 2024

I klimakur 2030-rapporten kom det fram at myndighetene skal vurdere krav om lav- og nullutslippsløsninger for mindre fartøy i havbruksnæringen fra 2024, noe som ble gjentatt i havbruksstrategien i sommer. Dermed kan det bli mange fartøy i dette segmentet med behov for lading. 

Allerede er størsteparten av fôrflåtene koblet til landstrøm, og enkelte båter er hybride. Bremnes Seashores anlegg på Loddetå er blant de som har kommet lengst med elektrifiseringen. Der er blant annet flere av båtene batteridrevne, men driftslederen på anlegget mente etter den første perioden at ladesystemet kunne blitt bedre

Mellomløsning

Løsningen NEK vurderer, skal kunne være om bord i fartøyene. Mannskapet skal lett kunne koble til pluggen manuelt. Det skal også være en rimelig løsning som ikke krever store anlegg på kaikanten.

– En AC-løsning på 200 til 250 ampere kan se ut som en aktuell løsning. Dette er akkurat mellom løsningene som allerede er standardisert: Elbilkontakten (CCS2) har en AC-løsning som kunne blitt brukt til dette formålet, men som bare går til 63 ampere AC-lading, og så har vi den standardiserte AC-løsningen for landstrøm som er på 350 ampere, sier Røed.

Det finnes allerede en del løsninger som kan være egnet på markedet. Standardiseringen handler om å samle bransjen og bli enige om hva som skal brukes. 

– Det skal bygges veldig mange anlegg i havbruksnæringen. Noen er allerede bygget, og i dem er det brukt forskjellige løsninger. Erfaringene er at det fungerer rent praktisk, men en del industrielle kontakter er ikke egnet for den typen bruk. En del av kontaktene er også proprietære løsninger, sier han. 

Framtidens standardiserte fergetilkobling blir noe som ikke finnes i dag, tror Arild Røed. Foto:  NEK

Ti år til fergestandard

Også for det økende antallet bilferger med batteriframdrift har en felles ladeløsning vært et tema, blant annet i siste innspillsrunde om hvordan framtidige fergeanbud skal utformes. Der etterlyste flere en felles ladestandard slik at fergene ikke skal være like bundet til fergestrekningen med ladepluggen de er bygget for. 

For fergene er det en automatisk ladetilkobling som er mest aktuelt, men en felles standard er trolig ikke klar før om ti år. Problemet er at ingen av dagens løsninger er optimale og at fergekontraktene gjerne spenner over mange år. 

– Trolig blir framtidens standardiserte fergetilkobling noe som ikke finnes i dag, sier Røed.

Målet er internasjonal standard

Røed, som også er medlem av et sekretariat for internasjonal maritim standardisering i IEC, mener det kan være en ulempe for Norge å være tidlig ut med standardisering av ladeplugger. Hvis resten av verden etter hvert bestemmer seg for en annen standard enn den norske, sitter man igjen med løsninger ingen andre bruker, noe som kan bli problematisk for eksporten. 

Derfor er det viktig å samkjøre standardiseringen i Norge med det som skjer internasjonalt.

– Vi ligger langt framme i Norge, men vi merker at andre kommer raskt etter. I USA var de tidlig ute på landstrøm til cruiseskip, og det er blitt den mest etablerte standarden. Men de var helt uinteressert i landstrøm for noe annet enn høyspent den gangen. De ville ikke bruke tid og krefter på det da. Nå er det snudd helt på hodet. Det er åpenbart at resten av verden kommer etter. Både DC og AC for lavspenning er nå aktuelle tema for både USA og Kina, sier Røed.

Les også