Eksperten svarer: 5 spørsmål om brann

Mye handler om sunn fornuft når man skal forebygge brann – men også utvikling av materialteknologi.

Eksperten svarer: 5 spørsmål om brann
Hvert år er det mange husbranner i Norge. Bildet er fra en tidligere brann i Tønsberg. Foto: Peder Gjersøe / NTB

Hvordan starter de fleste brannene i Norge? Vi spør professor i brannteknikk, Anne Steen-Hansen, ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

1. Hva er de vanligste årsakene til brann i Norge?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvaret for den offentlige brannstatistikken i Norge. I 2018 rykket norsk brann- og redningsvesen ut til 10.947 branner. 3288 av dem var i bygninger, hvorav 1992 i boliger. Om lag 45 prosent av bygningsbrannene hadde elektrisk årsak og skyldtes enten feil i elektriske anlegg og apparater eller feil bruk av elektrisk utstyr. Mange boligbranner starter med matlaging på komfyren. Åpen ild er kilden til om lag en tredel av alle boligbranner.

2. Hvordan kan man forebygge brann?

Det handler mye om sunn fornuft; som å unngå uforsiktig bruk av åpen ild, ikke forlate levende lys uten oppsikt, ikke gå fra kokeplatene når du lager mat, ikke bruke vaskemaskin og tørketrommel når du sover. Man bør undersøke om det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand ved å bestille en elkontroll. Røykvarslere bør koples sammen i serie, og det anbefales å ha røykvarsler på soverom, slik at man blir vekket av røykvarsleren om det oppstår et branntilløp i en annen del av huset.

Les også

3. Hvordan fungerer brannhemmende midler?

Brannhemmende midler er kjemiske stoffer som tilsettes materialer og produkter for å øke motstand mot antennelse, og for å forsinke brannutvikling. De virker enten som en fysisk barriere mellom flamme og brennbart materiale, eller kjemisk ved å begrense oksygentilgangen til brannen.

Slike midler kan tilsettes materialet under produksjonen eller de kan tilsettes det ferdige produktet. For eksempel kan middelet strykes eller sprayes på overflaten, eller det kan tilsettes gjennom en impregneringsprosess.

4. Hvilke lover og forskrifter regulerer brannvernet i Norge?

Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging beskriver alminnelige plikter, samt plikter som gjelder for kommuner og virksomheter. Kommunenes plikt til å sørge for en tilfredsstillende brann- og redningstjeneste er beskrevet i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

I tillegg finnes det regelverk som regulerer brannsikkerhetsnivået på ulike områder; som i nybygg, transport og industri. Brudd på brannregelverket blir dessverre svært sjelden strafferettslig forfulgt. Imidlertid kan regelbrudd ofte være tema i sivile rettssaker i forbindelse med forsikringsoppgjør etter branner.  

5. Hva bør forskningen fokusere på framover?

Endringer i samfunnet knyttet til miljø- og klimautfordringer vil også ha betydning for brannsikkerheten. Dette er sentrale tema for forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC), som startet opp våren 2019.

Bygninger blir smartere og mer energieffektive, og det innebærer bruk av nye løsninger for energiproduksjon og energilagring, nye materialer og teknologi. Gass og batterier anvendes som energibærere i skip og kjøretøy. Befolkningsstrukturen er i endring; eksempelvis vil flere eldre bli boende i sine egne hjem i framtida, og da må boligene være trygge. Forskningen må bidra til at nye, innovative løsninger også er brannsikre.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin.

Les også

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.