E6 RANHEIM-VÆRNES

E6 Ranheim-Værnes: Nye Veier vil tildele hastekontrakter på 80 mill 

Fire små delkontrakter må gjøres ferdig nå. Brødrene Bjerkeli og Grunnarbeid Entreprenør får trolig oppdrag på til sammen 80 millioner kroner.

16. okt. 2023 - 12:22 | Endret 17. okt. 2023 - 09:30

6. oktober rapporterte Nye Veier i Doffin at selskapet har som intensjon å signere fire avtaler om mindre entrepriser på E6 Ranheim-Værnes.

I kunngjøringen heter det at Nye Veier akter å videreføre og ferdigstille mindre deler av arbeider på prosjektet fram til de samlede kontraktsarbeidene kan starte med nye entreprenører etter gjennomførte konkurranser.

Her handler det om å bli ferdig med avgrensede oppdrag som allerede er påbegynt. Nye Veier mener arbeidene er tidskritiske. De aktuelle firmaene, Brødrene Bjerkeli og Grunnarbeid Entreprenør, har begge vært i arbeid på strekningen tidligere.

Samlet kontraktsverdi for disse fire oppdragene er 80,1 millioner kroner.

Delkontrakt 1: Greenwall inkludert Høybybekken

Oppdraget går ut på å ferdigstille støttemur/miljømur av løsmasser for ny E6 gjennom Hommelvik, med vegetasjonskledd front mot Homla og Hommelvik, samt nytt og permanent løp for Høybybekken, fra E6-kulvert og ut til elva Homla.

Det tar lang tid å bygge mur og grønn fasade, og det er viktig for totalframdriften at det blir gjort. Høybybekkens utløp er viktig for fiskens ve og vel.

Tanken er at Brødrene Bjerkeli skal gjøre jobben for 55 millioner kroner.

Delkontrakt 2: Helltunnelen - føringsveier for elektro og komplettering av VA

Her er det påbegynte arbeider som må ferdigstilles. Materiellet er kjøpt og ligger på lager. Arbeidet har stor betydning for den totale framdriften for tunnelen.

Brødrene Bjerkeli skal trolig gjøre også denne jobben for 18 millioner kroner.

Delkontrakt 3: Få ferdig vannledningen fra Leistad til Være tunnel

Ny hovedvannledning til Malvik kommune. Strekningen er etablert i flere små deler og må kompletteres til hel strekning for å få ferdigstilt trykkprøving og godkjenning.

Grunnarbeid Entreprenør skal trolig ta seg av dette for seks millioner kroner.

Delkontrakt 4: Forbord kulvert - spillvannsledning

Spillvannsledning skal legges i permanent trasé. I dag går den midlertidig gjennom en veikulvert. Malvik kommune krever at ledningen plasseres som prosjektert og godkjent.

Også her skal nok Grunnarbeid Entreprenør stå for arbeidet, og det for 1,1 millioner kroner.

Nye Veier kommer her til å inngå kontrakter uten at konkurransene er kunngjort, og kan ifølge selskapet gjøre det fordi anskaffelsene ligger utenfor virkeområdet til anskaffelsesforskriften.

Selskapet viser til at det er oppstått tidskritiske behov på strekningen E6 Ranheim-Værnes, fordi kontrakten for totalentreprisen er avbestilt. Nye Veier viser i kunngjøringen blant annet også til forskrift om offentlige anskaffelser § 13-4 b) 2), hvor en «konkurranse er umulig av tekniske årsaker».

PS: Veier24 har tidligere skrevet at kontraktene er tildelt, men det er feil. Kunngjøringen fra Nye Veier er en intensjonskunngjøring, som redegjør for at selskapet har til hensikt å inngå disse kontraktene. Artikkelen er endret i samsvar med det. 

Les også

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.