BYGG

E6 langs Mjøsa: 24 kilometer hodebry

E6 Gardermoen - Biri. Delstrekning Minnesund - Skaberud.
E6 Gardermoen - Biri. Delstrekning Minnesund - Skaberud.Bilde: Trond Lillebo

E6 fra Gardermoen til Biri skal få firefelts vei med midtdeler, og allerede neste høst skal delstrekningene i prosjektets første fase åpnes for trafikk.

På de 24 kilometerne fra Minnesund i Eidsvoll kommune, til Skaberud i Stange kommune, klarer imidlertid ingen av partene å komme til enighet om trasévalget.

Les også:

Mange meninger

Det er mange å tilfredsstille på denne strekningen, som så langt har snodd seg helt nede ved Mjøsa.

For det er ikke bare Statens vegvesen som skal sørge for firefelts motorvei: Jernbaneverket skal også utvide Dovrebanen med dobbeltsporparseller på strekningen.

Derfor har de to opprettet et fellesprosjekt, som i utgangspunktet skulle bidra til mer helhetlig planlegging. Det hjelper lite når to kommuner, to fylkeskommuner og Fylkesmannen både i Hedmark og Oslo/Akershus skal ha en finger med i spillet.

Venter og venter

Så uenige er de ulike partene, at Fylkesmennene etter meklingsrunder i fjor så seg nødt til å be Miljøverndepartementet om å avgjøre hvilken trasé som skal velges. For ett år siden sendte de brev til departementet for å få dem til å sette rammene. Fortsatt venter de på svar.

– Vi har spurt flere ganger om når vi kan vente en avklaring om trasévalget, men ikke fått noe svar. Vi håper og tror på en avgjørelse i år. Det tror jeg politikerne også gjør, sier Ida Rørbye hos Fylkesmannen i Hedmark.

Les også: Dødsveien RV3: - En skam

Det store tunnel-spørsmålet

Jarle Kristian Tangen er Statens vegvesens planleggingsleder for Minnesund - Skaberud. Han tør ikke en gang tippe hvilken strekning de får beskjed om å fortsette med.

– Alle traseer som er fremlagt for kommunene og har vært til behandling er jo mulige, siden det foreligger innsigelser på samtlige alternativer. Hovedspørsmålet her er mengde og lengde på tunneler, sier han.

Mens Statens vegvesen har innsigelser på de alternativene med mange eller lange tunneler, vil kommunene og fylkeskommunene ha flest mulig tunneler.

Fylkeskommunen mener bestemt at man ikke kan fire på miljøkrav, og at dette er en strekning langs E6 hvor man ikke kan forvente den mest samfunnsøkonomiske løsningen.

Prisforskjellen på vegvesenets ønskede trasé sammenlignet med kommunenes er 1.445 millioner kroner, ifølge brevet til Miljøverndepartementet.

Les også:

– Må ta miljøhensyn

Ordfører Nils Amund Røhne (Ap) i Stange kommune mener regjeringen bør ta en avgjørelse angående E6 som viser at de mener det de sier om å finansiere veistrekninger mer kontinuerlig.

– Ny E6 er et samferdselsmessig løft som ikke bare betyr mye for Mjøsområdet, men for hele innlandet og den viktige stamveien mellom nord og sør. Vi trenger et vedtak nå, og det vedtaket bør ta hensyn til lokale og regionale krav om miljøhensyn og livskvalitet i et langt perspektiv, og ikke ta beslag på store arealer nær strandsonen. Man skulle tro det var mulig å tenke på miljøhensyn i Norge, ikke bare økonomi, sier Røhne.

– Etter de omfattende prosessene vi har hatt, med møter med statsråden og befaringer, er det ingen som kan være i tvil om hva kommunene og regionen mener. Ingen kan være i tvil om hva Direktoratet for naturforvaltning mener, og ingen kan heller være i tvil om hva Soria Moria-erklæringen sier - så nå får vi se hva de gjør med dette i praksis, legger han til.

Les også:

Svar før nyttår?

Seniorrådgiver Marit Tofte i Miljøverndepartementet sier behandlingstiden på denne saken har vært ekstra lang, siden den er veldig stor og omfattende.

Kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro Nielsen kan ikke love et vedtak umiddelbart:

– Det jeg kan si er at vi er klar over at det er en del mennesker som er avhengige av svar ganske kjapt, og at vi har folk som sitter på høygir og jobber med saken. Vi har ikke fått noen signaler om at saken er klar, men målsettingen er at det skal komme en avklaring innen utgangen av året, sier han.

Det svaret får ikke planleggingslederen til å klappe i hendene.

– Vi er avhengig av å få svaret umiddelbart for å klare å bli ferdige til 2013. Det er omfattende detaljplanlegging som skal på plass etter Miljøverndepartementet har gjort sitt vedtak, sier Tangen.

Les også:

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.