E16 KONGSVINGER-E6

E16 Kongsvinger-E6: Nye Veier vil ha to elvekryssinger

Nye Veiers anbefaling i kommunedelplan for ny E16 Kongsvinger-E6: Ny vei skal gå i sørligste trase, og skal krysse Glomma to ganger. 

Illustrasjonen viser de tre planalternativene med ulike varianter som skal legges ut til offentlig ettersyn og høring. Nye Veiers anbefaling er den blå linjen som er merket CN40.
Illustrasjonen viser de tre planalternativene med ulike varianter som skal legges ut til offentlig ettersyn og høring. Nye Veiers anbefaling er den blå linjen som er merket CN40. Illustrasjon: Nye Veier
18. jan. 2022 - 08:30

Det betyr at nyveien starter noen kilometer innpå den forholdsvis nye E16 Kongsvinger-Slomarka. Ny E16 er tenkt å krysse Glomma fra nord til sør like vest for dagens Gulli bru, og skal så gå gjennom svært mye skogsområde før den igjen krysser Glomma nord for Årnes, og så knytter seg til firefelts E16 ved Nybakk.

Det er i hvert fall slik Nye Veier ser det for seg.

Sammen med de fire berørte kommunene er Nye Veier i gang med planlegging av ny E16 fra Kongsvinger til E6. Strekningen er cirka 60 kilometer og går gjennom kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Nye Veier har fullført utredningsarbeidet og styret for det interkommunale planarbeidet har vedtatt å legge forslaget til kommunedelplan ut til offentlig ettersyn og høring.

– Dette er en viktig milepæl i prosjektet. Våren 2019 fikk Nye Veier overført ansvaret for strekningen og nå foreligger forslag til kommunedelplan. Det har vært et omfattende utredningsarbeid og vi har gjennomført en konsekvensutredning av 33 alternativer. Nå skal tre planalternativ med til sammen 10 varianter til offentlig ettersyn og på høring. Disse er utredet og sammenlignet med hverandre på måloppnåelse, samfunnsøkonomisk lønnsomhet og miljøverdier. Nye Veier ønsker å berømme kommunene for samarbeidet så langt og at vi sammen har nådd denne milepælen, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for Planlegging og drift i Nye Veier, i en pressemelding.

Selskapet skriver videre i meldingen at det fra flere hold er stilt spørsmål om hvorfor man ikke kan oppgradere dagens E16. Styret i det interkommunale plansamarbeidet har tidligere vedtatt at det som kalles null-plussalternativet ikke skulle utredes som en del av konsekvensutredningen. I planbeskrivelsen som skal ut til offentlig ettersyn og høring er det likevel tatt inn noen vurderinger om bakgrunnen for at dette alternativet ikke er utredet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Les også

Samferdselsministeren: : Lover penger til ny Fetsund-bru

Både lokalvei og riksvei

Noen av problemene med dagens vei mellom Kongsvinger og E6 er at den fungerer både som lokalvei og internasjonal veiforbindelse. Fartsgrensene spenner fra 40 til 100 km/t, og det skaper framkommelighetsproblemer og trafikksikkerhetsutfordringer. Strekningen er ulykkesutsatt på grunn av mye trafikk og mange kryss og avkjørsler. Det er store miljøulemper med støv og forurensning for de som bor langs eksisterende vei.

– Etter Nye Veier sin faglige vurdering løser ikke «null-plussalternativet» utfordringene i regionen. Oppgradering av dagens E16 vil føre til store arealinngrep og at mange boliger må innløses. Null-plussalternativet vil heller ikke løse miljøulempene med støy og luftforurensning for de som bor langs veien i dag. Vi ser at det blant annet tas til orde for mellomløsninger med to og trefelts vei. Trafikkberegninger tilsier at det skal bygges firefeltsvei. En oppgradering innebærer at det må bygges nye sideveier av hensyn til lokaltrafikken og forbikjøringsmuligheter for utrykningskjøretøy, sier Hobbesland i meldingen.

Han legger til at veien langs Glomma i Sør-Odal må heves for å tilfredsstille kravene til å kunne håndtere 200-års flom.

Derfor anbefaler Nye Veier alternativ CN40.

– Nye Veier anbefaler at alternativet CN40 blir utgangspunkt for endelig kommunedelplan. Utredningen av de ikke-prissatte konsekvensene viser at alle de ti alternativene i varierende grad er i konflikt med ulike nasjonale mål om det gjelder beslag av dyrka mark, påvirkning på kultur- og miljøverdier, naturmangfold, friluftsliv eller andre ikke-prissatte verdier. En samlet vurdering av disse ikke-prissatte verdiene viser at det er stor forskjell mellom de ti alternativene og at CN40 kommer best ut. Nye Veier sin anbefaling er altså det prosjektet som samlet kommer best ut på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og ikke-prissatte verdier, sier Hobbesland.

Fornøyde prosjektledere og byggeledere i Statens vegvesen. Fra venstre: Terje Nystrøm, John Kjeken, May Bente Hiim Sindre, Øyvind Storløkken og Tom Heldal Larsen.
Les også

Nå er bruene støpt ferdig på ny E16 over Sollihøgda

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.