Drone og algoritmer kutter mange dagers inspeksjon til få timer

En drone, kamera og algoritmer kan finne sprekker og rust inne i en tank. Inspeksjoner kan gjøres raskere og sikrere. Autonomi er neste skritt.

Drone og algoritmer kutter mange dagers inspeksjon til få timer
Scout Drone Inspections har spesiallaget dronen med LIDAR og "geotagging" i tanken for navigasjon. Foto: DNV GL

Scout Drone Inspection og DNV GL har samarbeidet om å utvikle en drone og algoritmer som kan sendes inn i store tanker og inspisere alle kriker og kroker.