DNV spår nidobling i etterspørselen etter havområder innen 2050

– Havet vil bli en arena for et kappløp vi aldri har sett før, sier DNV-sjef.

DNV spår nidobling i etterspørselen etter havområder innen 2050
Bente Pretlove, forskningsleder i DNV, står bak rapporten Oceans future to 2050. Foto: DNV

Hoveddriveren bak trengselen i havet kommer til å bli havvindindustrien, mens olje og gass forventes å miste sin dominerende plass når det kommer til investeringer, ifølge DNV-rapporten Ocean's future to 2050.