ENERGI

DNV-ingeniør skal ha solgt info om teknologi for å forankre oljeinstallasjoner

PST mener Russland ønsker informasjon om fibertau som brukes på sokkelen.

Aasta Hansteen utenfor Sandnessjøen er en av få norske oljeplattformer som er forankret med fibertau.
Aasta Hansteen utenfor Sandnessjøen er en av få norske oljeplattformer som er forankret med fibertau. Illustrasjon: Statoil
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

En 53 år gammel sivilingeniør er tiltalt for korrupsjon etter å ha mottatt penger fra det PST mener er en russisk etterretningsoffiser. Tiltalte nekter straffskyld og sier at han ikke skjønte at russeren var spion. 

Sivilingeniøren skal ha delt informasjon med den russiske mannen 8-10 ganger, fordelt på 15 møter. PST har beslaglagt tre minnepinner som skal ha blitt brukt til formålet. De har også observert tiltalte med en pose med penger i, nærmere bestemt 14.000 kroner i 500-lapper.

Liten, norsk teknologibedrift

De fleste dokumentene 53-åringen har delt er ikke vurdert å gjøre noen skade, verken for DNV eller rikets sikkerhet. Men ett dokument PST har funnet, er kategorisert som særlig sensitivt. Dokumentet er tydelig merket som konfidensielt, og med at det ikke skal deles uten selskapets samtykke.

Dokumentet er skrevet av en liten, norsk teknologibedrift og handler om beskyttelse av fibertau, ved hjelp av en kappe som legges rundt tauene.

Teknologien innebærer en forbedring av fibertau som blant annet brukes til å fortøye olje- og gassinstallasjoner, og etter hvert også havvind. DNV tester og sertifiserer fibertau til maritimt bruk og har laget en standard som også brukes av Petroleumstilsynet (Ptil). 

– Kunnskap om fibertau nødvendig for sabotasje

Politibetjent André Bjørnstad fra PST forklarte tirsdag hvorfor kunnskap om fibertauteknologi er viktig, og hvordan selskaper jobber med å forbedre egenskapene i tauene, blant annet ved å beskytte dem mot mekanisk påvirkning og UV-stråling.

– I militær sammenheng, for å planlegge hvordan man skal kappe eller sprenge en installasjon, vil kunnskap om fibertau være nødvendig for å planlegge sabotasje, sa Bjørnstad.

Tau av ulik sammensetning vil reagere ulikt på å kappes eller sprenges. 

– Innsikt i produktet og hvor mange tau det brukes på en installasjon vil være avgjørende. Dette er informasjon som russisk etterretning vil ha. Det er en sentral del av russiske militære spesialstyrkers planer, sa Bjørnstad.

Teknisk Ukeblad fikk i 2018 overvære en strekktest av polyestertau som for første gang ble tatt i bruk som forankring på Goliat- og Aasta Hansteen-plattformene. Foto:  Tormod Haugstad

 

For fem år siden deltok TU på en strekktest av et polyestertau hos DNV i Bergen. Dette tauet brukes som forankring på Goliat- og Aasta Hansteen-plattformene. Slike kvalifikasjonstester er vanligvis hemmelige, fordi ingen selskaper vil gi innsyn i eventuelle materialsvakheter. 

Ifølge DNVs sikkerhetssjef, som vitnet torsdag, er målet med forskningen å gjøre tauene mer solide, blant annet for å unngå at de kuttes av trålere.

Har lydopptak hvor bedriften nevnes

Torsdag kom det fram i retten at PST har hørt den russiske etterretningsoffiseren nevne navnet på den norske bedriften under et møte med tiltalte. 

Statsadvokaten har bedt om diskresjon rundt navnet på bedriften, av hensyn til både dem og DNV. 

Det aktuelle selskapet har ikke besvart TUs henvendelser torsdag.

PST har bedt både Ptil og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) om hjelp til å vurdere innholdet i dokumentet. FFI vurderer at det ikke er skadelig for nasjonale interesser, men kan gi skader på bedriftsnivå.

Ptil har bekreftet overfor PST at dokumentet beskriver en teknisk løsning som ikke er allment kjent. Dermed kan lekkasjer gi konkurrentene et fortrinn. Det faktum at bedriften hadde hyret DNV er også konfidensielt.

Fant veileder for forankring nær kysten

Statsadvokaten og PST sier at tiltalte i hovedsak skal ha delt informasjon som er åpent tilgjengelig, samt bøker og manualer som kan kjøpes på internett. En av minnepinnene inneholdt materiale fra en konferanse tiltalte hadde vært på San Diego, blant annet fagbøker om 3D-printing.

Et annet dokument PST har funnet på en minnepinne i saken, kommer fra DNV og er en veileder for forankring av installasjoner nær kysten. Bakgrunnen for at DNV lagde denne veilederen var økt bruk av flytende anlegg for mottak og regassifisering av LNG.

Les også

Dokumentet er åpent tilgjengelig gjennom DNVs nettsider. 

Andre dokumenter mannen har delt med russeren, har vært pålagt delingsrestriksjoner fra DNVs side, og noe har vært kategorisert som konkurransesensitivt.

Kan ødelegge for DNV i anbud

Tiltaltes forsvarer Marianne Darre-Næss, viste i retten til at tiltalte delte materiell fra konferanser og materiell om solenergi, som ikke var ingeniørens arbeidsområde i DNV.

– Dette er i all hovedsak åpent og delt materiale, sa hun i retten.

DNV ønsker ikke å kommentere opplysningene som har kommet frem i retten mens rettssaken pågår, men torsdag vitnet DNVs sikkerhetssjef Arnfinn Tønnessen.

– Denne saken har skadet vårt renomme, og gjør det fortsatt. Når vi skal inngi anbud, må vi flagge denne saken. Det kan medføre at vi ikke vinner anbud, sa Tønnessen i retten.

Fredag er siste dag saken behandles i Oslo Tingrett.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.