DNV GL: Klima, digitalisering og konkurransekraft er blant driverne for innovasjon til sjøs

Konkurransekraft vil alltid være den viktigste drivkraften for shipping, sammen med nye reguleringer, sier Trond Hodne, Salgs- og markedsdirektør i DNV GL – Maritime.

DNV GL: Klima, digitalisering og konkurransekraft er blant driverne for innovasjon til sjøs
DNV GL ser både autonomi, batteri og og andre nullutslippsløsninger i krystallkula. Bilde: DNV GL

I TUs serie om maritime trender, spør vi sentrale aktører i litt ulike deler av maritim næring om hva som preget perioden 2010-2020 – og hvilke trender de ser framover – fem og 10 år. Vi ber dem også svare på hvilke drivkrefter som har vært og vil være viktig.