KARRIERE

Disse ingeniørene er det mest behov for akkurat nå

– Bedriftene må rekruttere før det blir for sent.

Byggingeniører er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet, ifølge Nitos bedriftsundersøkelse.
Byggingeniører er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet, ifølge Nitos bedriftsundersøkelse. Bilde: Colourbox
6. feb. 2014 - 13:52

Nitos bedriftsundersøkelse

En oppfølging av tidligere undersøkelser gjennomført i 2001, 2004-2013.

Formålet er å kartlegge hvordan private og offentlige virksomheter opplever dagens situasjon og hvordan de ser på fremtiden med hensyn til å få dekket sitt behov for ingeniører.

707 telefonintervju i perioden 7-20 januar 2014.

Intervjuene fordeler seg som følger etter avtaleområde/sektor:

 • Privat: 354 intervjuer
 • Kommune: 199 intervjuer
 • Stat: 76 intervjuer
 • KS Energi: 50 intervjuer
 • Spekter Helse: 19 intervjuer
 • Spekter: 7 intervjuer

Nitos bedriftsundersøkelse viser at det er størst behov for ingeniører som har kompetanse innenfor bygg, elektro og maskin.

Undersøkelsen viser også at behovet for ingeniører de neste tre årene er fortsatt høyt. 56 prosent sier at det er behov for flere ingeniører.

Det er gjennomført totalt 707 intervju i januar 2014 med de som har helt eller delvis ansvar for ansettelse av ingeniører i sin virksomhet.

Les også: – Jurister i ingeniørjobber, outsourcing og innvandring

Varierer fra sektor til sektor

Ingeniørbehovene varierer fra sektor til sektor. Her er Nitos oversikt over hvor det er størst behov for kompetansen.

 • Kommune: Bygg-, vann og avløpsingeniører
 • Stat: Data-, kjemi- og bioingeniører
 • Privat: Elektro-, maskin-, elektronikk-, automasjonsingeniører
 • KS Energi: Elektroingeniører, miljøfag
 • Spekter Helse: Kjemi-, bioingeniør

Ifølge undersøkelsen er det størst behov for flere ingeniørstillinger innen privat sektor. Hele 71 prosent sier det vil være behov for flere ingeniører.

Les også: Oljedirektørene hadde over 20 prosent lønnsvekst i fjor

Høy snittalder

Mangel på ingeniører og kvalifiserte søkere er hovedårsakene til at mange synes det er vanskelig å få tak i ingeniører. Den tredje årsaken er at det er vanskelig å konkurrere på lønn.

Nitos president Trond Markussen har sett på både årets og fjorårets bedriftsundersøkelse fra Nito. Han sier at det ikke har endret seg mye, og ingeniørmangelen er fortsatt stor.

–  Byggingeniører er fortsatt mest etterspurt. Behovet for flere byggingeniører og elektroingeniører kan ha sammenheng med at mange går av med pensjon, det gjelder både i privat og kommunal sektor. Man har ikke rekruttert ingeniører på en stund og snittalderen begynner å bli høy, så de er nødt til å rekruttere flere før det blir for sent.

Markussen sier at det er også behov for ingeniører i oljebransjen, men det er vanskeligere å se det i statistikken fra Nito, fordi oljeindustriens behov er sammensatte.

Les også: Mangler sivilingeniører – sponser ny masterutdanning

Mange går av med pensjon

Undersøkelsen viser at 51 prosent mener de vil kunne miste ingeniørkompetanse i de nærmeste årene som de ikke er i stand til å erstatte.

I kommunesektoren er det 66 prosent som frykter tap av kompetanse, mens det i privat sektoren er 45 prosent.

Det er også bedrifter i undersøkelsen som mener at de ikke er redde for å miste nødvendig kompetanse i organisasjonen.

Deres begrunnelse for det er at de har gode betingelser og arbeidsforhold, at de er en attraktiv arbeidsplass og har en stabil arbeidsstokk.

Les også: Denne bransjen har størst planer om å ansette flere

Mangler 6.150 ingeniører

Den nyeste bedriftsundersøkelsen fra Nav gir også innsikt i arbeidsmarkedet for blant annet ingeniører.

Nav melder at det til sammen er mangel på 6.150 ingeniører og IKT-arbeidere. Bedriftene har ikke oppgitt hvilken type ingeniører de mangler, så det gjelder både ingeniører og sivilingeniører. 

Mer detaljert oversikt per næring viser at mangelen er størst innen varehandel og bygge- og anleggsvirksomhet, på henholdsvis 4 500 og 4 300 personer. Det mangler også 4 000 personer innen helse- og sosialtjenester.

Bedrifter innenfor undervisning, produksjon av metallvarer, eiendomsdrift, produksjon av andre industrivarer, bergverksdrift og utvinning har hatt størst utfordringer med å rekruttere, og de har også endt opp med å ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse.

Les også: Så lite ekstra lønn gir en mastergrad i IT-bransjen

Mangel på geologer

Direktør for samfunnspolitikk i Tekna, Terje Sletnes, sier at de tidligere har tidligere på Navs vårundersøkelse da denne gir et bedre bilde av og er enklere å forklare ut fra forhold i arbeidsmarkedet.

Ifølge han er det vanskeligere å se behovet for sivilingeniører per bransje i Navs undersøkelse.

Når det gjelder masternivå er det vel geologer og sivilingeniører innenfor bygg og anlegg som er mest tydelig i tabellene til Nav. Når det gjelder bransjer med størst rekrutteringsproblemer knyttet til mangel på kvalifisert arbeidskraft/kvalifiserte søkere er det produksjon av metaller, bergverk og utvinning og forretningsmessig og teknisk tjenesteyting som er på ”topp”. Det kan være rimelig å anta at sivilingeniører og tilsvarende er en viktig mangelvare her, sier Sletnes.

Les også:

I disse selskapene gir dårlig karakter NULL i lønnstillegg

Dette bør du spørre om på jobbintervju

I denne bransjen er du nesten sikret jobb  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.