Hydrogen-hurtigbåt

Disse fem skal utvikle fremtidens hurtigbåter

Framtidas hurtigbåter skal kunne seile i 30 knop uten utslipp. Fem aktører får utviklingskontrakt for å utvikle dem videre.

Fem konsortier skal utvikle framtidas nullutslipps hurtigbåt. Brødrene Aa har designet en 29,9 meter katamaran for 145 passasjerer. Med 500 kg H2, 12 x 100 kW brenselceller og to 600 kW elektromoterer, skal den kunne seile 150 nautiske mil i 25 knop.
Fem konsortier skal utvikle framtidas nullutslipps hurtigbåt. Brødrene Aa har designet en 29,9 meter katamaran for 145 passasjerer. Med 500 kg H2, 12 x 100 kW brenselceller og to 600 kW elektromoterer, skal den kunne seile 150 nautiske mil i 25 knop. (Br. Aa)

Framtidas hurtigbåter skal kunne seile i 30 knop uten utslipp. Fem aktører får utviklingskontrakt for å utvikle dem videre.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Trøndelag fylkeskommune har signert kontrakt med fem konsortier i et utviklingsprosjekt som skal utvikle og demonstrere at nullutslipp er mulig for hurtigbåter med hastigheter over 30 knop. 

Sommeren 2019 skal konsortiene kunne demonstrere sine konsepter for utslippsfrie hurtigbåter.

Konsortiene har med seg ulike partnere, hovedsakelig fra den norske maritime bransjen, for å sikre bredest mulig kompetanse. Konsortiene består derfor av både byggeverft, design, utstyrsleverandører og rederier.

De fem konsortiene ledes av henholdsvis: 

Rødne er ett av konsortiene som vil demonstrere en nullutslipps hurtigbåt i 2019. Syv konsortier søkte, fem gikk videre. Bilde: Rødne
 • Brødrene Aa
 • NTNU Technology Transfer og Flying Foil
 • Rødne Trafikk As
 • Transportutvikling As
 • Selfa Arctic AS

NM og VM

Under en Zero-seminar om utslippsfrie fjorder og maritim sektor i Oslo tirsdag, fortalte Erlend Solem fra Trøndelag fylkeskommune at det i all hovedsak var norske tilbydere til prosjektet.

- Dette har vært en åpen, internasjonal prosess. Hadde dette dreid seg om busser, ville vi hatt fem kinesiske tilbud, sier Solem.

Han mente at de fem konsortiene representere det ypperste av norsk teknologi.

- Er du i Norgestoppen, er du også verdens beste, sier han.

Kriteriene til prosjektet er:

 • Nullutslipps hurtigbåt med 30 knop eller høyere fart
 • 50-250 passasjerer
 • Inntil 50 prosent redusert energibehov
 • Elektrisk framdrift på korte distanser, hydrogen på lange

- Vi vil se nye løsninger, blant annet med foiler og annet, sier Solem.

Spesialløsninger

Ifølge en pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune har hvert av konsortiene sine spesielle særtrekk.

Sentralt i utviklingen står endringer i hydrodynamikk ved for eksempel bruk av foil, reduksjon i energiforbruk og nye energibærere innen batteri og hydrogen.

Erik Ianssen i Selfa Arctic sier at i deres konsortium er det lagt opp til 40 prosent redusert  energibehov per passasjer.

Med seg i konsortiet har båtbyggeren  Norled på rederisiden, Servogear på propulsjon, LMG Marin på design og Hyon på hydrogen og framdriftssystem (brenselcelle/batteri).

Han sier at det må knipes inn på alle punkter:

 • Vekt med nytt design
 • Motstand i sjø (foiler)
 • Aerodynamikk på overbygg
 • Propulsjon (propell)

- Vår tanke er å komme i mål med nullutslipp. Da må vi få ned energibehovet pr passasjer pr nautiske mil transportert, sier Ianssen til TU.

Syv tilbud

Fylkeskommunen mottok syv tilbud som alle tilfredsstilte de krav som var satt.  Det gjorde arbeidet med å velge de fem som skulle få kontrakt krevende, skriver fylket i pressemeldingen.

Tilbudene ble evaluert av en referansegruppe bestående av 20 personer med tung bakgrunn fra maritim næring, forskning, utviklingsarbeid og hurtigbåtdrift. Helheten i tilbyders konsortier har veid tungt i utvelgelsen, heter det fra Trøndelag fylkeskommune.

«Når vi nå går videre med fem konsortier er det et stort skritt på veien mot målet om en dag å kunne skrive kontrakt på en utslippsfri hurtigbåt. Vi hadde en drøm om å gjennomføre et slikt utviklingsprosjekt. Med 10 andre fylkeskommuner med i prosjektet er potensialet for at næringen kan lansere en ny form for kysttransport, som i ettertid vil kunne eksporteres til verden rundt oss, nærmere.  Måten næringen har tatt utfordringen på viser at vi har en maritim industri i verdenseliten», sier fylkesdirektør for samferdsel Erlend Solem.

Trondheim-Brekstad i over 30 knop uten utslipp? Trøndelag fylkeskommune fikk søknad fra syv konsortier som vil utrede muligheten. Fem har fått kontrakt og vil jobbe videre med planene til 2019. Bilde: NTNU/Flying Foil

Hurtigbåter med dagens teknologi er den aller største kilden til utslipp målt i utslipp per passasjerkilometer. Med høyt drivstofforbruk er det en kostbar form for transport, men den er rask og effektiv. Ønsket er derfor å komme fram til atskillig mer miljøvennlige hurtigbåtkonsepter.

Løsningen vil være å utvikle nye og mer klimavennlige energibærere samt å redusere hurtigbåtenes energiforbruk. Men ingen har funnet løsninger for dette for hurtigbåter som kjører i over 30 knop over lengre distanser, som de gjør i Trondheimsfjorden. 

Kort i dag - lang i 2019

Det er kun korte samband som i dag kan skifte om til nullutslippsløsninger med tilgjengelig teknologi.

Skal man få utslippsfrie hurtigbåter må det derfor stimuleres til utvikling og innovasjon.

Trøndelag fylkeskommune tok derfor initiativet til utviklingsprosjektet for fremtidens hurtigbåt. Fylket fikk raskt med seg ti andre fylkeskommuner som har gikk inn som partnere i prosjektet.

Utviklingsprosjektets visjon er å «…. initiere utvikling av en teknologi som ikke eksisterer og som industrien ikke vet om de får til å levere»

Prosjektet startet i 2017 og skal være ferdig ved utgangen av 2019.

Trøndelag fylkeskommune fikk støtte fra Klima og Miljødepartementet til et forprosjekt for å se på muligheten for å gjennomføre en innovativ anskaffelse. Prosjektet er jobbet frem sammen med NHO, og fikk i 2017 mest støtte av samtlige søkere i Miljødirektoratets Klimasatsprogram.  

Fylkeskommunene som deltar i prosjektet vil deretter kunne benytte de fremlagte konseptene som grunnlag for fremtidige anbud.

«Målet er at verdens første utslippsfrie hurtigbåt skal kunne lanseres tidlig på 2020-tallet. Med dagens tildeling er sannsynligheten stor for at den vil være utviklet med norsk kompetanse og teknologi», sier prosjektleder Lars Fabricius. 

Ifølge Solem kan det bli Sogn og Fjordane, som skal utlyse ny kontrakt på en rute i 2020.

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå