KARRIERE

Disse bransjene på land skriker etter oljeingeniører

Kunnskapen hos ingeniører offshore er ofte direkte overførbar til land. Dissa kan fylle rollene til en rekke bransjer som i dag skriker etter kyndig ekspertise.
Kunnskapen hos ingeniører offshore er ofte direkte overførbar til land. Dissa kan fylle rollene til en rekke bransjer som i dag skriker etter kyndig ekspertise. Bilde: Colourbox / Elisabeth Rodrigues
12. juni 2015 - 09:57

Det var en gang da ingeniørene i petroleumsbransjen kunne velte seg i jobbtilbud og fete goder, men nå er eventyret over – iallfall for denne gangen. Tusenvis er nå på vei ut av en sektor der arbeidsmarkedet har vært i delvis fritt fall.

Fredag melder Dagens Næringsliv at 2000 ansatte i Statoil mister jobben i den største kuttrunden i selskapets historie.

De høyt utdannede teknologene har imidlertid lite å frykte. Deres kompetanse vil bli tatt imot med åpne armer på land.

Les også: Disse ingeniørene er mest ettertraktet nå

Ekspert på oljebetong

Doktoringeniør og betongekspert Tharcisse Baricako har jobbet i en rekke prestisjetunge petroleumsprosjekter, men er nå en av mange som har skiftet beite.

På Troll beregnet han hva konstruksjonen kunne tåle av økt dekkslast, samt bølge- og vindlaster. Han kartla kreftene som virket på betongklossene som bærer dekket, og sjekket deres kapasitet.

På Sakkalin I jobbet han med dimensjonering av bunnplaten og andre konstruksjonsdeler for krefter på grunn av forspenning av kabler. På Hebron-plattformen kontrollerte han at dimensjoneringen av ulike betongkonstruksjonsdeler var riktig.

Men i vinter var det plutselig slutt. Arbeidsgiveren Dr.techn. Olav Olsen måtte stramme inn og permitterte en rekke av sine ingeniører.

Les også: Én av fem ingeniører tar ikke ut ferien de har rett på

Bru = plattform

I stedet for å sitte hjemme og vente på å bli kalt tilbake til jobb, startet Tharcisse Baricako jakten på en relevant jobb. Den ble kortvarig. Allerede i mars begynte han hos Johs. Holt. – et rådgivende ingeniørfirma innen bygge- og anleggsteknikk som er spesialisert på prosjektering, analyse og beregning av brukonstruksjoner. 

– De store bruene er ofte sammenlignbare med plattformene. De er nesten like store, og havner ofte i samme konstruksjonsklasse, forklarer Tharcisse Baricako.

Han viser til Hålogalandsbrua med sine 166 meter høye tårn, som hans nye arbeidsgiver har prosjektert sammen med Cowi. Baricako selv er nå i gang med et forprosjekt på Nordsundbrua ved Kristiansund. Målet er å utvide gang- og sykkelveidelen av dagens bru med halvannen meter. I tillegg skal det bygges en «fritt frambygg»-bru i betong ved siden av dagens bru.

– Dette er riktige stedet for meg, konkluderer han.

Les også: Utenlandske selskaper i kø for å ansette norske ingeniører

Tharcisse Baricako har doktorgrad i betongkonstruksjoners tåleevne fra Universitetet i Bochum.
Tharcisse Baricako har doktorgrad i betongkonstruksjoners tåleevne fra Universitetet i Bochum.

Godt arbeidsmarked

Markedsdirektør Roar Smelhus i Hjellnes Consult, som eier Johs. Holt., serverer en lang liste med «oljerelevante» jobber til eventuelle ledige ingeniører.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Så sant de klarer å tilpasse seg lønnsnivået på land, ser jeg mange muligheter for dem. Det er ikke mange av tjeneste­områdene våre jeg ikke ser potensial for deres kompetanse, sier Smelhus.

Bare i Oslo er det svært mange arbeidsplasser. Hovedstaden er en av byene som vokser raskest i Europa.

– Det betyr at det vil være ekstremt fokus på bygging av bolig, næring og infrastruktur de nærmeste årene, sier Smelhus.

Han viser også til hovedstadens nye klima- og energi­strategi. Denne krever store investeringer innenfor en rekke områder. Ikke minst innenfor fornybar, transport, avfall og ressursutnyttelse. Dessuten er det store vedlikeholdsetterslep innenfor en rekke sektorer.

– Det finnes mange muligheter for den som klarer å gripe disse. Byggenæringen bør ønske deres kompetanse velkommen, sier Smelhus.

Storinvestor: Storinvestor: – Oljeingeniørene har vært overbetalt

Norge bør satse

Direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening (RIF) er enig i at det er et stort behov innenfor offentlige bygninger og infrastrukturen. Dette gjelder både vedlikehold og investeringer.

RIFs konjunkturundersøkelser viser at rådgiverbransjen har spesielt behov for dyktige fagspesialister samt prosjekt- og prosjekteringsledere. Omstillingen gir derfor mulighet til å tiltrekke seg attraktiv og kompetent arbeidskraft fra olje- og gassnæringen.

Også RIF-rapport «Norges tilstand 2015» viser at behovene er store. Det er derfor viktig å tenke nytt for å få mer ut av pengene.

– Norge bør styrke sin satsing på ny teknologi, innovasjon og lønnsomme og bærekraftige investeringer i infrastruktur, fornybar energi og i bygg, sier Skudal Hansteen.

Når aktiviteten og investeringene i olje og gass gradvis avtar, frigjøres mer kompetanse og kapasitet som også vil kunne bidra meget positivt, mener hun.

Les også: Disse ingeniørjobbene kan bli tatt over av datamaskiner

Her kan oljeingeniørene få jobb:

 

Geoteknikk

Det er et skrikende behov for geoteknikere i landbaserte prosjekter. En rekke gigantiske vei- og baneprosjekter har støvsuget markedet for kompetanse. Samtidig fortsetter den nasjonale kartleggingen av skredfare i kvikkleireområder.

Brukonstruksjon

Bruene over dype og brede fjorder på en eventuelt fergefri E39 vil stille store krav til konstruksjonene. Størrelsen og kompleksiteten har gjort at Vegvesenet allerede nå har søkt seg mot offshore­miljøene når de skal krysse Bjørnefjorden og Sognefjorden.

Byutvikling

Forankringsteknologi og offshore betongteknologi blir tatt i bruk når det bygges tettere og høyere. 

Fornybar energi

Analysene som gjøres innen petroleums­installasjoner er naturligvis overførbare når det skal beregnes laster og dynamisk respons på havvind­installasjoner. Ellers venter det store vedlikeholdsoppgaver og oppgraderinger av både kraftstasjoner og nett i årene som kommer.

Klima- og energiteknikk

Veien er kort fra å utvikle og drifte det avanserte varme- og ventilasjonssystemet på en oljeplattform til å sitte på produksjonssiden og de lange rørsystemene.

Les også: Her merker de lite til oljekrisen. Nå vil de ha «søringan» nordover

Brannsikkerhet

Utviklingen innen slokkesystemer og brannsikkerhet krever tung ingeniør­kunnskap. Kompetansen fra plattformene kan brukes til å gjøre både privatboliger og næringsbygg bedre rustet mot brann.

Helse, miljø og sikkerhet

Ingen andre industrier har så mange krav og regler knyttet til HMS som oljebransjen – en kompetanse som vil være svært verdifull i landbasert industri.

Vann og avløp

Kommunene har i årevis slitt med å skaffe den nødvendige kompetansen til å vedlikeholde og fornye et aldrende vann- og avløpsnett. En rekke offshoreingeniører har tung VA-kunnskap, andre har erfaring med utvikling og drifting av avanserte rørledningssystemer for petroleum, og vil bli tatt imot med åpne armer i Kommune-Norge.

Automatisering

Dagens avanserte bygningsinstallasjoner setter store krav til forvaltning, drift og vedlikehold – som på en oljeplattform. Selv om det finnes norske industribedrifter som ligger i verdensteten i automatisering, er det mange bedrifter som knapt har begynt. Disse trenger kompetansen oljeingeniørene har.

Prosjektledelse og anbud

Store prosjekter offshore stiller ekstreme krav til lederegenskaper og teknisk kompetanse. Erfaring fra slike prosjekter vil være ettertraktet i en rekke prosjekter på land.

Les også: Skal unngå kritiske feil: Her leker Sverdrup-ingeniørene hviskeleken

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.