Skipsfart

Digital oppvåkning i skipsfart

Shipping er i ferd med å få en digital oppvåkning. Kongsberg Digital vil ta en sentral posisjon og vise bransjen hvilke verdier de kan åpne opp og hvilke besparelser de kan oppnå med digitalisering.

KDIs Vessel Insight har fått DNV typegodkjenning i henhold til D-INF(P) og SP1-sertifisering for datasikkerhet (cyber security). Det skal gi rederier trygghet for at fartøysdata ikke kommer på avveie og at de behandles på en sikker og god måte.
KDIs Vessel Insight har fått DNV typegodkjenning i henhold til D-INF(P) og SP1-sertifisering for datasikkerhet (cyber security). Det skal gi rederier trygghet for at fartøysdata ikke kommer på avveie og at de behandles på en sikker og god måte. (Foto: Adobe Stock/KDI)

Shipping er i ferd med å få en digital oppvåkning. Kongsberg Digital vil ta en sentral posisjon og vise bransjen hvilke verdier de kan åpne opp og hvilke besparelser de kan oppnå med digitalisering.

Digitalisering kan lett bli et «buzz»-ord svært mange vil smykke seg med. Men fra et fynd-ord til virkelighet med reelt innhold og grunnlag for beslutninger og handling kreves det mer enn flotte presentasjoner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå