ELBIL

Dette sier bilmerkene om trefaselading

Kun to av bilmerkene sier at de støtter lading på trefase IT- og TT-nett.

Easee er en av ladeutstyrsleverandørene som tilbyr trefaselading på IT- og TT-nett. Tesla Model 3 støtter offisielt slik lading.
Easee er en av ladeutstyrsleverandørene som tilbyr trefaselading på IT- og TT-nett. Tesla Model 3 støtter offisielt slik lading. Foto: Easee
Marius ValleMarius ValleJournalist
4. juni 2021 - 19:00 | Endret 7. juni 2021 - 14:02

Mange elbiler kan lades over tre faser. Fordelen er at dette gir høyere ladeeffekt og dermed kortere ladetid. 

I utgangspunktet trengs en bil som støtter trefaselading. Det gjør mange biler, men vår rundspørring viser at kun et fåtall anbefaler trefaselading på de vanligste strømnettene i Norge.

Når bilprodusenten selv ikke går god for dette, er det til syvende og sist bileieren som bes om å ta ansvaret.

Standardene som regulerer lading beskriver hvordan trefaselading skal foregå på distribusjonsnett av TN-typene. I Norge har IT- og TT-distribusjonsnett til sammen størst utbredelse. Standardene sier ingenting om trefaselading i disse nettene.

Strøm er ikke bare strøm. De største praktiske forskjellene på TN og IT/TT er at det i et TN-nett er 400 volt linjespenning mellom fasene, og 230 volt mellom fase og nøytralleder. Et trefaseanlegg av TN-typen har derfor tre faseledere og en nøytralleder, noen ganger også en separat jordleder, frem til inntaket.

Trefase IT- og TT-nett har 230 volt mellom fasene, og ingen nøytralleder. Det er en utfordring, kort sagt fordi en av fasene da må fungere som nøytralleder. På en 16 ampere-kurs må altså kabelen være dimensjonert for å kunne håndtere «returstrømmen» fra to faser, tilsvarende 28 ampere. 

Om bilens interne ledningsnett ikke er dimensjonert for det, kan det i teorien oppstå varmgang og i verste fall brann. 

Skaper debatt

Anders Hatlelid (t.v.) har en master i data science, Martin Heir i kybernetikk og robotikk og Sunniva Steiro i miljøfysikk. De er alle nyansatt i DNV Maritim og jobber med maskinlæring.
Les også

Ingeniørene Norge trenger nå

Den siste tiden har det gått en debatt om hvorvidt dette er lov å lade elbiler med trefase IT/TT. Ladekonsulent Jan Tore Gjøby skriver i en kronikk at det i dag ikke er lov.

Ladeutstyrsprodusentene Easee og Zaptec mener det både er lov og greit å gjøre. Easees hardwarearkitekt Kjartan Nilsen svarer i en kronikk at så lenge alt i anlegget og på kursen er dimensjonert for det, så er det en smart og trygg løsning.

Gjøby mener at trefaselading på IT/TT-nett må inn i ordnede former. Det vil i så fall kreve av bilprodusenten går god for slik lading. Det er det mange som ikke gjør.

Vi tok en runde hos en del bilimportører for å høre hvordan de forholder seg til problemstillingen. Dette er svarene vi fikk:

Porsche og Ford har ikke besvart vår henvendelse.

Polestar 2 og Tesla Model 3 er to av bilene hvor bilprodusenten går god for trefaselading på IT/TT-nett. <i>Foto:  Eirik Helland Urke</i>
Polestar 2 og Tesla Model 3 er to av bilene hvor bilprodusenten går god for trefaselading på IT/TT-nett. Foto:  Eirik Helland Urke

✅Tesla

Tesla forteller oss at alle bilene deres støtter trefaselading på IT/TT-nett. Støtten for dette er dokumentert av Tesla.

På spørsmål om de gir kundene anbefalinger med tanke på slike ladeløsninger svarer kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland at de anbefaler kundene sine å sammen med autorisert elektriker vurdere det beste og mest hensiktsmessige oppsettet for hjemmelading, tilpasset lokale forhold og kundens behov.

❓Polestar

Polestars kommunikasjonssjef Kristin Fjeld sier at Polestar 2 kan lades med trefase på IT/TT-nett og at den er dimensjonert for dette. Det er kreves en «smart» ladeløsning, og maks effekt vil være 7 kilowatt.

Fjeld sier videre at Polestar ikke har noen bekymringer med slik lading på bilene deres. Hun utdyper:

– Forskriftsmessig beskriver NEK/TEK dette og man skal være varsom med slik lading generelt da det er noen elementer rundt dette som innebærer høyere risiko. Man skal alltid bruke gjeldende regelverk ved montering av ladeutstyr.

Som følge av dette går man ikke mot bilprodusentens anbefalinger dersom man lader med en ladestasjon satt opp til å lade med trefase IT/TT, og problemer som oppstår vil være en sak mellom Polestar og produsent av ladeutstyret så lenge det ikke er snakk om feilmontering eller defekter på ladestasjonen. Polestar samarbeider med Easee i Norge.

Fjeld presiserer at det uansett ladeløsning er leverandør og montør som står ansvarlig for kvalitet og sikkerhet på utstyr og installasjon.

Oppdatert 5.6.21: Fjeld ønsker etter at artikkelen er publisert å presisere:

Selv om bilen kan lades på denne måten - så er det ikke noe vi i Polestar aktivt anbefaler, og på lik linje med Volvo setter vi sikkerheten først. Som vi sier i svarene allerede, så skal man være varsom med slik lading generelt da det er noen elementer rundt dette som innebærer høyere risiko. Det er sånn sett ikke riktig vi ikke har noen bekymringer rundt dette.

❌Volvo

Til tross for at Volvos elbiler er bygget på samme plattform som Polestar 2, anbefaler Volvo Cars ikke trefaselading på IT/TT-nett. Dette av sikkerhetsmessige årsaker, skriver Volvos norske kommunikasjonssjef Erik Trosby i en e-post.

På spørsmål om hvilke anbefalinger de gir kundene med tanke på trefaselading, svarer han de kun anbefaler trefaselading på TN-nett, i samsvar med IEC-62196-2.

Om det skulle oppstå feil eller skader som følge av bruk av trefaselading på IT/TT-nett, vil Volvo i hvert enkelt tilfelle måtte vurdere om reparasjon dekkes. Siden slik lading ikke er en standardisert løsning, kan de ikke gi et entydig svar, skriver Trosby.

Vi spør om hva årsaken er til at Volvo og Polestar, som er under samme paraply og lager biler på samme plattform, gjør forskjellige vurderinger. Trosby sier han kun kan svare for Volvo, og at de har valgt å ikke anbefale å installere eller benytte slike ladeløsninger siden det ikke finnes standardiserte krav og beskrivelser for dette, og at de dermed ikke kan stå inne for at sikkerheten ivaretas fult ut.

❌Volkswagen, Audi og Skoda

Harald A. Møller er importør for disse bilmerkene. 

Det er kjent at enkelte varianter av Volkswagen e-Golf kan lades med trefase IT. Tross dette får vi av importørens pressetalsperson for Volkswagen, Anita Svanes, vite at det kun er støtte for trefaselading via 400 volt TN-nett.

På spørsmål om de gir kundene noen anbefalinger med tanke på trefaselading på IT/TT-nett. Importør sier at de gir kunden informasjon om at trefaselading kun støttes på 400 volt TN-nett, og at det er enfaselading som støttes på IT- og TT-nett.

Siden bilene ikke støtter det, vil de stoppe lading om man forsøker, får vi vite.

Det samme vil gjelde Skodas elbiler, ettersom de er bygget på en felles Volkswagen-plattform.

For Audis del er det kjent at E-Tron kan lades med trefase IT/TT. Talsperson for Audi og Skoda, Morten Moum, forteller imidlertid at ingen av Audis elbiler støtter trefaselading på slike nett, og at de ikke kan anbefale slike løsninger.

Om en feil eller skade skulle oppstå, og det kan bevises at ladekonfigurasjonen er årsaken, vil ikke importør eller produsent dekke reparasjonen.

❌Peugeot, Citroën, DS, Opel

Peugeot-importøren Bertel O. Steen forteller at alle deres biler kan bestilles med støtte for trefaselading på TN-nett, altså krever de 400 volt-nett.

IT- og TT-nett for trefaselading støttes ikke, uten unntak, får vi vite.

❌Mercedes-Benz

Det er kjent at Mercedes EQC kan lades med trefase IT/TT. Importør Bertel O. Steens talsperson for Mercedes, André Jaskiewicz, sier imidlertid at ingen av Mercedes-modellene har støtte for trefaselading på IT/TT-nett.

Om det skulle oppstå feil eller skade i bilen som følge av slik lading, vil reparasjon ikke dekkes av importør eller fabrikant, ettersom bilene ikke støtter denne typen lading.

Importøren gir anbefalinger om ladeløsninger, og oppgir hva bilene støtter. 

Selv om for eksempel EQC vil ta imot strøm på en trefase IT/TT-konfigurasjon, er bilen ikke designet for å lade med denne fasefordelingen. Å lade med denne typen løsning gjøres i så fall på eget ansvar, forteller importøren.

❌Kia

Kia-importør Bertel O. Steens talsperson for Kia, Mette Simonsen Sauge, forteller at ingen av bilene de selger støtter lading på trefase IT/TT. Dette fordi bilene ikke støtter det. Bilene deres vil ikke sette i gang trefaselading om spenningen mellom fasene er under 320 volt.

Hun skriver at bilene er sikret mot for eksempel feil spenning, men at dette fordrer at tilkoblingen er sikret etter gjeldende regelverk.

❌Hyundai

Hyundai Motor Norways pressetalsperson Øyvind Knudsen, forteller at det kun er 400 volt TN trefase som tillates på deres biler. 

Han sier videre at dette er informasjon som kommuniseres til kunder, ladeoperatører, elektrikere og andre. 

❌BMW

BMW-importøren sier at ikke anbefaler trefaselading på IT/TT-nett, og at kunden er ansvarlig for å følge de standardene bilen krever for lading.

Kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge Marius Tegneby forteller at det jobbes med saken, men at ingen av bilene deres nå støtter trefaselading på IT/TT-nett.

Inntil BMW sier at slike installasjoner er kompatible, så må en manglende anbefaling leses som at trefaselading på IT/TT er noe som ikke bør gjøres, sier Tegneby.

Selv om mange biler kan lades med trefase IT, er det få bilprodusenter som anbefaler kundene å lade slik.  <i>Foto:  Eirik Helland Urke</i>
Selv om mange biler kan lades med trefase IT, er det få bilprodusenter som anbefaler kundene å lade slik.  Foto:  Eirik Helland Urke

Zaptec anbefaler å være varsom med trefase IT

På Zaptecs nettsider skriver ladestasjonsprodusenten at trefaselading på IT-nett gir raskere lading og jevnere balansert strømtrekk i bygget. De anbefaler at trefaselading kun aktiveres dersom bilene som skal lade på stasjonen støtter det.

Zaptec skriver at de har kjennskap om ulike modeller som støtter å lade med trefase på IT-nett, inkludert Audi E-Tron, nyere utgaver av Volkswagen e-Golf og Mercedes-Benz EQC.

Zaptecs teknologidirektør Knut Braut mener det må være opp til bilprodusentene å si om trefaselading på IT-nett er ok, og bekrefte at ladeinntaket er dimensjonert for dette. Dermed blir det eier og bilprodusents ansvar.

– Rent teknisk gjør Zaptec dette på en trygg og god måte, men det er begrenset gevinst (økt ladefart) med å gjøre dette og det er bilprodusentene/kunden som må velge om de kan og vil bruke denne funksjonen, skriver Braut i en e-post til TU.

Han sier at trefaselading på IT/TT må aktiveres manuelt, og at Zaptec er tydelige på at dette er gjøres på kundens eller eierens ansvar. 

Da denne Volvoen rullet ut fra Torslanda fabrikken, var det siste gang bilmerket laget en dieselbil. Volvos strategi har gjort at de sannsynligvis allerede i dag har lavere CO2-utslipp enn kravet neste år.
Les også

Volvo har allerede klart utslippskrav

Easee: Elbilen må støtte løsningen

Easee, som mener trefaselading på IT/TT-nett kan være trygt, viser i en artikkel i TU 24. mai til at deres ladeboks har overvåkning av strømmen i alle ledere, og at trefaselading som standard er deaktivert. Det er brukeren selv om må bekrefte at bilen er konstruert for slik lading. 

Easees eget produktblad (PDF) for deres ladestasjon Easee Home påpeker at selv om produktet støtter trefaselading på IT-nett, er det et krav at bilen støtter dette. 

Dokumentasjonen sier derfor implisitt at det kun er Teslas modeller og Polestar 2 som skal lades slik.

Vi sendte spørsmål til Easee om hva de tenker om at de fleste bilimportørene fraråder trefaselading på IT/TT, og at de mener det er kundens ansvar å unngå slik ladekonfigurasjon.

Vi spør også om hvilke anbefalinger Easee gir til sine kunder, og hvorvidt det er en funksjon som brukes på kundens eget ansvar. 

Teknologidirektør Kjetil Næsje svarer at kundene deres selv må ta ansvar for at bilen faktisk støtter trefaselading på IT-nett.

– Funksjonen er som standard avskrudd og kunden får varsel om å sjekke om bilen deres støtter dette før de kan aktivere dette, sier han. Han legger til at de allikevel passer på at sikkerheten ivaretas.

Han mener det er naturlig at få bilmerker bekrefter kompatibilitet, siden standardisering ikke er på plass. Næsje sier at det er gledelig å høre at Tesla og Polestar allerede kan bekrefte at deres biler er kompatible med trefaselading på IT-nett, og tror kundeetterspørsel kan legge press på flere bilmerker.

Han sier videre at det er liten forskjell mellom de fleste elbilmodeller, og hvordan ombordladeren fungerer. Programvaren kan imidlertid reagere på forskjellige måter når bilen kobles til trefase IT-nett.

Kan monteres, men avvik må merkes

Jan Tore Gjøby, som startet debatten om trefaselading i TUs spalter, sier at selv om enkelte bilprodusenter sier at trefaselading på IT/TT-nett er greit, kommer det helt an på hvordan installasjonen utføres.

Han mener at man er like langt om installasjonen ikke har sikkerhetstiltak for å unngå tilkobling av biler som ikke støtter denne ladeformen. Da kan det oppstå uønskede situasjoner.

Om bilprodusenten godkjenner slik lading, og ladestasjonen har begrensninger som gjør at det ikke kan kobles til biler som ikke støtter trefase IT/TT-lading kan det  være greit, men det er et avvik fra standarden, påpeker han.

Gjøby mener for eksempel at en Tesla-ladestasjon som er konfigurert slik at den kun lader Tesla-kjøretøy, samt er merket med denne opplysningen, kan være i orden. Da må også installatøren merke ladestasjonen godt og tydeliggjøre avviket i samsvarserklæringen at ladestasjonen er koblet på denne måten, og kun skal brukes til å lade Tesla, mener han. Han poengterer igjen at denne installasjonen ikke vil være i samsvar med NEK 400.  

Han understreker at han ikke mener at det er en dårlig idé å trekke trefase frem til en ladestasjon. For eksempel kan noen produkter ha mulighet til å unngå de fasene som har høyest belastning i øyeblikket. 

Oppdatert 5.6.21: Artikkelen er oppdatert med innspill fra Polestar. 
Oppdatert 7.6.21: Lagt til oppdatert informasjon fra Bertel O. Steen om at alle elbilene fra Peugeot, Citroën, DS og Opel kan bestilles med trefaselading til TN-nett.

Generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret, møter sine nordiske kollegaer under Nordic Response i Bodø.
Les også

Her øver Nordens luftforsvar sammen for første gang

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.