Dette hybridlaboratoriet skal sikre Kongsbergs framtid

Forskerne leker seg med hydrogen, brenselceller og batterier, og kan etterligne alle typer diesel- og gassmotorer.

Dette hybridlaboratoriet skal sikre Kongsbergs framtid
Kongsberg Energy Lab har utvidet hybridlaboratoriet sitt til også omfatte hydrogen. Ballard har levert brenselcellen på 30 kW. Fra februar 2019 har laben vært i full drift. I april åpnet Sintef Ocean og ABB et utvidet laboratorium i Trondheim som også har inkludert brenselcelle og hydrogen. Foto: Geir Christensen/Kongsberg Maritime AS

Kongsberg: En maskinsjef vil kanskje rynke på nesa og forgjeves snuse etter diesel og smøreolje.