SYKKELVEI

Det skal bygges nesten 1900 meter sykkelvei på og ved kvikkleire ved Larvik

Mye trafikk og krevende grunnforhold.  

Modell av den nye sykkelveien ved Larvik.
Modell av den nye sykkelveien ved Larvik. Illustrasjon: Statens vegvesen
7. juni 2021 - 15:01

Denne nye kontrakten heter Rv. 400 Yttersøveien-Faret, GS-veg og VA, og strekningen ligger cirka tre kilometer fra Bommestadkrysset i Larvik.

Entreprisen omfatter grovt fortalt å bygge sykkelvei med fortau fra Yttersøveien til Faret langs riksvei 400, samt legge kommunale vann- og avløpsledninger og etablere ny helikopterplass for Larvik brannvesen.

Arbeidene vil foregå langs riksvei 400 og stedvis helt inntil. Det skal sprenges en del mindre fjellskjæringer, legges lette fyllinger med skumglassgranulat og EPS, settes opp natursteinsmurer og settes opp noen mindre støttemurer.

Sykkelveien med fortau blir 1857 meter lang. Det skal være en gjennomgående vannledning, samt spillvanns- og overvannsledninger i varierende dimensjoner langs hele strekningen.

Statens vegvesen og Larvik kommune samarbeider om prosjektet.

Det er noen momenter som krever litt ekstra i dette prosjektet:

 • Anlegget bygges ved og på kvikke leirmasser.
 • Sykkelveien bygges langs riksvei 400, som har en ÅDT på cirka 12.000, og andelen tungtransport er stor. Veien er ellers omkjøringsvei for E18.
 • Sprengningsarbeidene utføres utenfor fergetider og rushtrafikken.
 • Det skal bygges mellom bardunene på en høyspentmast, og strømutkobling er ikke aktuelt.
 • Arbeidet foregår inntil Numedalslågen.

Noen anslåtte hovedmengder:

 • Bergsprengning: 8500 m3
 • Lengde VA: 2300 m
 • Skumglassfyllinger: 6500 m3
 • EPS-fylling: 800 m3
 • Asfalt (slite- og bindlag): 1950 tonn
 • Betong: 220 m3
 • Natursteinsmurer: 700 m2
 • Overvannsrør: 1 000 m

Det hele skal stå ferdig 1. juni 2023.

Frist for å gi tilbud er 9. juli.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.