BYGG

– Det norske vann- og avløpsnettet er ikke dimensjonert for fremtidens nedbør

Det norske vann- og avløpsnettet er kraftig underdimensjonert, ifølge RIF-ekspert Ragnhild Nordmelan.
Det norske vann- og avløpsnettet er kraftig underdimensjonert, ifølge RIF-ekspert Ragnhild Nordmelan. Bilde: colourbox.com
8. sep. 2014 - 09:42

Store vannmengder har tatt seg inn i møbelfabrikken til Ekornes, Jæren står under vann, det er flom og jordskred i Trøndelag.

Det er bare noen av nyhetene vi har kunne lese så langt i år. Ifølge forskerne og meteorologene er dette bare starten. Vi går en våtere og villere fremtid i møte.

– Sannsynligheten for dramatiske flomhendelser vil øke i hele landet, bekrefter Ragnhild Nordmelan, avdelingsleder i Rambølls avdeling for plan og infrastruktur på Romerike, og ekspert på vann- og miljøteknikk i Rådgivende ingeniørers forening (RIF).

Underdimensjonert system

Mer ekstremvær øker viktigheten av å få vann og drenering tidlig inn i planleggingen av nye prosjekter, ifølge Nordmelan.

– Når det regner normalt finner regnvannet stort sett frem til sluk og ledningsanlegg i bebygde områder. Men vi har en utfordring med tilstanden på ledningsnettet i Norge, som er ganske dårlig, sier hun.

Nordmelan går så langt som til å si at det norske vann- og avløpsnettet er kraftig underdimensjonert for været vi kan forvente oss i tiden som kommer.

– Investeringene i vann- og avløpssystemet er i dag så små at det vil ta 200 år å fornye den grunnleggende infrastrukturen som skal til for å sikre rent drikkevann og hindre kloakkutslipp. Det er dessverre ikke samfunnsøkonomisk nyttig å fornye hele systemet, dermed må vi se etter andre muligheter for å håndtere ekstremnedbør i tiden fremover, sier Nordmelan.

Les også: Slik skal de beskytte Venezia mot havet

Ber byggherrer ta ansvar

Det viktigste av alt, for å møte et våtere klima, er ifølge eksperten nødvendigheten av å verne de naturlige flomveiene.

– Særlig byggherrer har et ansvar her. Vi må få flere grønne flater inn i prosjektene, og ikke minst få de riktige fagfolkene tidlig inn i planlegging av større prosjekter, sier hun.

Per i dag mener Nordmelan byggebransjen ikke er flink nok til å ta høyde for flom- og overvannsproblematikk.

– Flom- og overvannsproblematikk blir dårlig håndtert av norske kommuner. Det er gjerne først når byggeprosjekter er i gang, at man begynner å se på flom- og vannproblematikk. Da er det for sent å gjøre store grep, sier hun.

Og legger til at vi selv er med på å forsterke overvannsproblematikken ytterligere gjennom fortetting og konsentrert bebyggelse nær kollektivknutepunkter.

Les også: Se hva arkeologene fant ved Follobane-traséen

Roser Oslo kommune

For å møte utfordringene med klimaendringer og flom, sier eksperten at vi må snu trenden med stadig mer asfaltering og gjenbygging av de naturlige flomveiene.

– Vi får flere tette flater ved at vi asfalterer og legger belegningsstein på områder som tidligere var grønne. I motsetning til grønne områder absorberer ikke disse vann. Det fører til økt belastning på ledningsnettet, som allerede er overbelastet, sier hun.

Nordmelan vil likevel rose enkelte byggherrer.

– Oslo kommune er en av de flinkere kommunene som setter krav til alle nye byggeprosjekter med lokal håndtering. Flere kommuner bør se til Oslo, og stille de samme kravene under utbygging, sier hun.

Les også:

– Rundt 615.000 norske bygg er spesielt utsatt for råteskader

150.000 nordmenn bor i farlige områder

Norsk oljeteknologi skal holde drikkevannet rent  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.