LUFTFART

Det har aldri vært så trygt å fly som i 2017

Den flyulykken som krevde flest liv i 2017 skjedde 16. januar, da et B747-400F fraktfly havarerte under landing på Manas lufthavn i Kirgisistan. 39 omkom i ulykken, 35 av dem befant seg på bakken.
Den flyulykken som krevde flest liv i 2017 skjedde 16. januar, da et B747-400F fraktfly havarerte under landing på Manas lufthavn i Kirgisistan. 39 omkom i ulykken, 35 av dem befant seg på bakken. VLADIMIR PIROGOV

– Et ekstremt lavt antall dødsulykker.

Det er konklusjonen Aviation Safety Network (ASN) trekker etter å ha gått gjennom flyåret 2017.

Ifølge ASNs foreløpige statistikk omkom 44 i 10 flyulykker i fjor. Det gjør 2017 til det desidert tryggeste året for moderne luftfart.

Fem passasjerflyulykker

ASN-statistikken regner med flyulykker der minst én om bord dør og tar for seg passasjerfly med en kapasitet på minst 14 passasjerer, i tillegg til transportfly.

Av de ti ulykkene er fem med transportfly og fem med passasjerfly. I tillegg skjedde det fire ulykker med ikke-kommersielle flygninger, eksempelvis med ambulansefly, som til sammen kostet 15 liv.

ASN legger til grunn et Icao-estimat på om lag 36,8 millioner passasjerflygninger i fjor og beregner dermed dødsulykkesraten til én per 7,36 millioner flyginger.

– Det lave tallet er ingen overraskelse. De siste 20 årene har det gjennomsnittlige antall flyulykker sunket jevnt og trutt, skriver ASN-direktør Harro Rainer.

Han sier at dette i stor grad kommer av kontinuerlig sikkerhetsarbeid i internasjonale luftfartsorganisasjoner som ICAO og IATA og selvsagt flyindustrien selv.

Tragisk avslutning på året

Flyulykken som krevde flest liv i fjor skjedde så sent som 31. desember, da et Cessna 208B Grand Caravan fra Nature Air havarerte i Costa Rica. Alle tolv om bord omkom.

Fire av de ti fatale ulykkene skjedde med Cessna 208. En av dem var den som krevde nest flest liv i 2017, da et fly fra Coastal Aviation havarerte i Tanzania ok tok livet av samtlige elleve om bord.

ASNs flyulykkesstatistikk for 2017
ASNs flyulykkesstatistikk for 2017

Flysikkerhetsorganisasjonens tall går tilbake til 1946. Fram til nå var 2013 det året som hadde færrest omkomne i flyulykker. Da omkom 265 i 29 ulykker. I 2016 omkom 303 i 16 ulykker.

Til sammenligning mistet 106 livet på norske veier i fjor, ifølge Statens vegvesen. Også for veitrafikken går utviklinga i riktig retning: Dette er det laveste tallet på 70 år.

Ikke militærfly

Statistikken inkluderer altså verken småfly, helikoptre eller militær luftfart. Det betyr at den ulykken som tok hele 122 liv i fjor sommer ikke regnes med: 

Et Shaanxi Y-8-200F (kinesisk versjon av Antonov An-12) fra det myanmarske flyvåpenet i Myanmar styrtet i Andamanhavet vest for Dawei i Myanmar 7. juni.

122 omkom da et slikt Y-8 fra flyvåpenet i Myanmar styrtet i sjøen 7. juni.
122 omkom da et slikt Y-8 fra flyvåpenet i Myanmar styrtet i sjøen 7. juni.

Dessuten tok en av de ti medregnede ulykkene livet av 35 på bakken. Det skjedde da et Boeing 747-412F lastefly fra ACT Airlines/Turkish Cargo (datterselskap av Turkish Airlines) styrtet i et boligområde ved Manas lufthavn i Kirgisistan 16. januar.

– Dersom militære transportfly og ikke-kommersielle passasjerflygninger inkluderes i statistikken, vil det være 230 omkomne i 24 ulykker. Det er fortsatt det laveste tallet i moderne luftfart, heter det i ASN-rapporten.

Ingen store passasjerfly tapt

I hele 2017 havarerte det ingen store jetpassasjerfly. Siste gang det skjedde var 28. november 2016, da et Avro RJ85 styrtet med tomme drivstofftanker i nærheten av José María Córdova lufthavn øst for Medellín i Colombia. 71 av de 77 om bord døde.

Forrige gang en ulykke med et sivilt fly tok flere enn 100 liv var 31. oktober 2015, da et Airbus A321-231 fra russiske Metrojet styret i Sinai-ørkenen i Egypt og tok livet av alle 224 om bord.

I denne kategorien ulykker er det nå elleve år siden Norge ble representert i statistikken. Fire omkom da et BAe 146-200 havarerte etter landing på Stord lufthavn Sørstokken 10. oktober 2006.

Samtidig var norsk luftfart indirekte representert i 2016-statistikken, siden en av ulykkene skjedde med en norsk innenriksflygning, et postfly på vei fra Oslo til Tromsø, selv om det styrtet i Sverige - ved Oajevágge 8. januar.

Norske ulykker i 2017 

Det har vært fire fatale flyulykker i Norge i 2017, uten at noen av dem telles med i denne statistikken, viser oversikten over pågående undersøkelser hos Statens havarikommisjon for transport (SHT):

1. august omkom flygeren da hans lette fly av typen Aquila AT01 traff fjellsiden på vestsiden av Nordre Dyttholknatten i Sør Aurdal i Oppland.

22. august omkom begge om bord i et Pitts S-2B som styrtet i forbindelse med akrobatikkflygning i Holmestrand.

Mi-8-helikopteret som havarerte ved Barentsburg for to måneder siden.
Mi-8-helikopteret som havarerte ved Barentsburg for to måneder siden. Bilde: SHT

19. september omkom begge om bord i et småfly av typen Van's RV-4 da de mistet kontrollen under landing på Hamar flyplass.

Ulykken som krevde flest liv skjedde 26. oktober, da et russisk Mi-8AMT-helikopter havarerte i Isfjorden på vei fra Pyramiden tilbake til hjemmebasen ved Barentsburg på Svalbard. Samtlige åtte om bord omkom.

Skadene på skroget tyder på at helikopteret traff vannet relativt flatt, med lav halestilling, og at alle evakuerte før det sank. Men helikopteret var verken utstyrt med nødflyteutstyr eller redningsflåter, og ingen brukte redningsdrakter.

Les mer om: