MARITIM

Departementet ber Kystverket vise at prisen holder: Krever ny utredning

Byggestart for Stad skipstunnel kan tidligst bli i 2022.

Stad skipstunnel blir på 1,7 kilometer.
Stad skipstunnel blir på 1,7 kilometer. Foto: Kystverket

Kystverket har fått frist til 15. juni med å sannsynliggjøre at Stad skipstunnel kan bygges for 2,7 milliarder kroner (2016-pris), eksklusive mva. Det er dette tallet som er lagt inn i Nasjonal Transportplan (NTP).