Den nye, tamme og veloppdragne torsken

Torsken kan bli et nytt oppdrettseventyr. Snart kan vi få fersk torsk året rundt.

Den nye, tamme og veloppdragne torsken
Bærekraftsdirektør i Norcod, Hilde Storhaug, mener det er mye som kan gjøres for at oppdrettsfisk kan produseres med et mindre CO2-utslipp enn i dag. Foto: Odd Richard Valmot

Norge har prøvd på torskeoppdrett før. Perioden 2004 til 2013 blir omtalt som første runde. Det gikk ikke så bra. Oppdrett av fanget villtorsk var for vanskelig. Det var mye rømming og kannibalisme.

Nå er situasjonen en helt annen. Gjennom seks generasjoner har man selektert ut oppdrettsvennlige egenskaper, og den nye oppdrettstorsken finner seg til rette i merdene. Den er roligere og lite stresset. Torskene spiser godt og, fremfor alt, ikke hverandre.

I tredje kvartal skal Norcod begynne å slakte i industriell skala. De ser for seg området fra Midt-Norge til Troms som ideelt for oppdrett. Her er sjøtemperaturen den torsken foretrekker.

Utstyrsmessig er torskeoppdrett ganske likt det vi bruker til laks, sier bærekraftsdirektør i Norcod, Hilde Storhaug, som vi snakker med i dag. 

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.

Les også