Verdiskaping i maritim sektor

De maritime næringene venter seks prosent vekst i 2019

Økt aktivitet i olje- og gassektoren slår positivt ut for alle i den maritime klyngen.

Brua på Future of the Fjords, bygget av Brødrene Aa, spekket med norsk utstyr. Uten norske sjøfolk og bred kompetanse, ville et slikt fartøy neppe blitt utviklet i Norge.
Brua på Future of the Fjords, bygget av Brødrene Aa, spekket med norsk utstyr. Uten norske sjøfolk og bred kompetanse, ville et slikt fartøy neppe blitt utviklet i Norge. (Foto: Tore Stensvold)

Økt aktivitet i olje- og gassektoren slår positivt ut for alle i den maritime klyngen.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Menon Economics har analysert verdiskapingen i maritim sektor og sett på utsiktene framover på vegne av interesseorganisasjonen Maritimt Forum.  

I 2018 var det 85.000 sysselsatte i maritim næring og de bidrar med 142 milliarder kroner i verdiskaping. Ifølge Menon-rapporten er verdiskapingen per sysselsatt rundt 80 prosent høyere enn i øvrig næringsliv, eksklusive oljeoperatørene.

Total omsetning er på 416 milliarder kroner, hvorav 217 milliarder eksporteres. Det tilsvarer om lag 17 prosent av norsk eksport, inklusive olje og gass.

Oljesmurt vekst

Petroleumsnæringen er den store motoren for maritime næringer. Til tross for halvering i omsetningen fra olje- og gass siden 2014, viser den maritime klyngen vekst i 2018 og med gode utsikter for 2019.

Veksten omfatter både verdiskaping, omsetning og sysselsetting.

Daglig leder Ivar Engan er fornøyd med at pilene er i ferd med å peke oppover.

– Vi hadde en nedgang i sysselsetting og verdiskaping i 2016 og 2017. I 2018 snudde det og prognosene viser enda bedre tider i 2019. Sysselsettingstallene henger litt etter, men er på riktig vei, sier Engan til Teknisk Ukeblad.

Analysegrunnlag

MARITIM NÆRING 2018

Sysselsatte: 85.000

Omsetning: 412 milliarder kroner

Eksport: 217 milliarder kroner

Verdiskaping: 142 milliarder kroner

Maritimt Forum er en tverrpolitisk interesseforening for både rederier, fagforeninger, tjenestetilbydere, verft og utstyrsleverandører.

Det er over 500 medlemmer som varierer i størrelse fra en håndfull ansatte i et rederi eller leverandør, til DNV GL og Kongsberg med mange tusen. I tillegg kommer foreninger og organisasjoner som Rederiforbundet, NHO, forsikringsselskaper, fagforeninger med Sjømannsforbundet og Sjøoffiserer, for å nevne noen.

Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan. Foto: Tore Stensvold

Analysen til Menon omfatter både rederier, verft, utstyrsleverandører og tjenestesektoren i klyngen. Alle selskaper med mer enn 50 prosent av aktiviteten rettet mot maritim virksomhet er omfattet i undersøkelsen.

Engan sier at undersøkelsen er viktig for å vise politikere, myndigheter og publikum hvor viktig de maritime bedriftene er for landet.

Selv om Norge er en liten sjøfartsnasjon med rundt 1.800 skip av en verdensflåte på 50.000, er Norge rangert som femte største målt i verdi. Mange av rederiene er spesialiserte i segmenter som offshore, kjemikalie- eller gassfrakt.

Sjøfolk og kompetanse

Maritimt Forum er opptatt av at rekrutteringen til næringen er utfordrende.

– Skipsfart og alt knyttet til det maritime er midt oppe  en gedigen omveltning med nye krav til digitalisering og modernisering. Det setter andre krav til de som skal jobbe i næringen, sier Engan.

Han påpeker at det alltid vil være behov for sjøfolk og seilende, men at kravene til kompetanse endres drastisk.

– Vi er avhengig av å ha seilende som kan ta med seg kunnskapen til land, til rederiene, drift, planlegging, utstyrsleverandører, verft og dem som yter tjenester til shipping, sier Engan.

Limet i utviklingen

Gjennom nettstedet Maritim Karriere og sosiale medier, prøver Maritimt Forum og næringen å fortelle ungdommer om hvilke yrker og muligheter de har.  

– Vi begynner med ungdomsskoler og valgene eleven skal ta før 1. mars. Sosiale medier virker. I løpet av ett år har vi gått fra 0 til 5.000 følgere på Snapchat. Men vi jobber i mange kanaler, og veileder og hjelper kadetter og lærlinger med å finne praksissteder, sier Engan.

Han er veldig glad for at NRK skal i gang med å lage en serie om Skogsmatrosen, basert på bøkene til Jin Michelet om en ung gutt som drar til sjøs like før andre verdenskrig og ender opp som en av mange norske krigsseilere.

Norsk maritim næring er avhengig av norske sjøfolk for å utvikles videre. Foto: Tore Stensvold

Selv om virkeligheten om bord er en helt annen i fredstid og om bord i moderne skip enn det hovedpersonen Halvor Skramstad opplever, tror Engan at det kan være med og pirre nysgjerrigheten mot en maritim karriere.

– Sjøfolk er limet i utviklingen av ny teknologi og utstyr for den maritime næringen. Skal Norge beholde posisjonen som ledene på teknolog, må vi lykkes med å rekruttere seilende, sier Engan.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå