De maritime næringene venter seks prosent vekst i 2019

Økt aktivitet i olje- og gassektoren slår positivt ut for alle i den maritime klyngen.

De maritime næringene venter seks prosent vekst i 2019
Brua på Future of the Fjords, bygget av Brødrene Aa, spekket med norsk utstyr. Uten norske sjøfolk og bred kompetanse, ville et slikt fartøy neppe blitt utviklet i Norge. Foto: Tore Stensvold

Menon Economics har analysert verdiskapingen i maritim sektor og sett på utsiktene framover på vegne av interesseorganisasjonen Maritimt Forum.