Containerkran skaper trøbbel for landstrøm – trenger nye ideer for å finne bedre løsninger

Oslo Havn har søkt Enova om støtte til å bygge ut landstrøm for containerskip og kutte 2400 tonn CO2 i året. Løsningen er dyr og komplisert på grunn av kraner helt ute på kaikanten.

Containerkran skaper trøbbel for landstrøm – trenger nye ideer for å finne bedre løsninger
Sjursøya containerterminal sett fra fra Bekkelagsskrenten. Det er bare en meter fra kranas bane til kaikant og dermed lite plass for landstrømtrommel. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn

Med maks en meter fra containerkraner på skinner til kaikant, er det ikke plass til store kabeltromler med landstrømkobling. Oslo og de andre havnebyene med liknende kraner ønsker gode ideer til mulig løsninger der skipene enkelt kan koble seg på selv og slik kutte både utslipp og drivstoff kostnader.