BYGG

– Byggenæringen får påfallende høyt gjennomslag hos Forskningsrådet

FORSKNING: Eirik Normann i Forskningsrådet sier byggenæringens søknader er gode og lett får gjennomslag.
FORSKNING: Eirik Normann i Forskningsrådet sier byggenæringens søknader er gode og lett får gjennomslag.Bilde: Ukje nt
20. jan. 2014 - 15:27

Brukerstyrt innovasjonsarena

BIA er et av Forskningsrådets største programmer, og er en viktig samarbeidspartner for næringslivet. 50 prosent av FoU-investeringene i Norge gjøres av bedrifter som har BIA som eneste finansieringskilde. BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier, BIA er helt uten tematiske føringer.

Siden 2006

BIA-prosjekter organiseres som konsortier hvor bedrifter og forskningsmiljøer samarbeider.

BIA er en åpen konkurransearena. Med dette mener vi at prosjekter fra ulike områder konkurrerer om å få støtte på grunnlag av forskningskvalitet, innovasjonsgrad og verdiskapningspotensial.

I programmet BIA, brukerstyrt innovasjonsarena, har byggenæringen økt sin andel fra fire til åtte prosent av prosjektene.

– Det er fortsatt lite, men vi ser at prosjektene som kommer fra byggenæringen er gjennomgående gode og godt forberedte prosjekter. I forhold til antall søknader får den påfallende høyt gjennomslag, sier Eirik Normann, avdelingsdirektør i Norges Forskningsråd.

Deler ut 430 millioner

Torsdag denne uken beslutter Forskningsrådet hvilke av 100 søknader i en ny runde som skal få midler gjennom BIA-programmet.

Normann forteller at det er kommet søknader for 740 millioner kroner.

– I utgangspunktet har vi 350 millioner å fordele, men vi har anledning til å øke dette med 25 prosent hvis søknadene er tilstrekkelig gode.

Åtte av de 100 søknadene stammer fra bygge- og anleggsnæringen. Normann sier at i de senere årene har søknadene fra denne sektoren vist seg å være spesielt godt forberedt og gjennomarbeidet, det har gitt gjennomslag.

Mens det i 2007 ble bevilget totalt 154 millioner til BA-næringen gjennom Forskningsrådet hadde dette økt til 200 millioner i fjor.

Likevel bruker ikke byggenæringen mer enn 0.5 prosent av omsetningen på FoU, det er lite.

Les også: – Norge skal bli verdensledende innen forskning

Rådgiverne viktige

Normann forteller at Forskningsrådet ser at deler av byggenæringen er blitt mer oppmerksomme på betydningen av forskning som et virkemiddel for forretningsmessig utvikling.

– Nå skal jeg være forsiktig med å forskuttere styrets behandling, men jeg vet det har vært jobbet systematisk og godt med søknadene fra bygge- og anleggsnæringen. Jeg har ingen grunn til å tro at de er svakere enn ved de to siste rundene, i så fall får de god uttelling, sier Normann

Han trekker frem rådgiverne som mer aktive enn andre deler av byggenæringen innen forskning og utvikling.

– Vi ser at det har vært rådgivere involvert i nesten alle prosjekter de siste tre årene. RIF-bedriftene er viktige som nettverksbyggere, de har kontakt med store deler av byggenæringen og de bruker forskning aktivt i sitt arbeid.

Les også: Støtdempende gulv skal forhindre lårhalsbrudd

Ny SFI-frist

Ved siden av BIA-avgjørelsen som snart faller nærmer det seg også søknadsfrist i SFI-ordningen, 12. februar.

SFI er Sentre for forskningsdrevet innovasjon, en ordning som skal stimulere til langsiktig satsing på forskning og innovasjon. I dag er COIN og SamCot finansiert gjennom SFI-ordningen, Zero Emission Buildings finansieres gjennom FME-ordning, svært lik SFI.

Normann forteller at det allerede er gitt tilbakemelding på 103 prosjektskisser. Han er kjent med at det er fire-fem tydelige skisser for bygg og anlegg.

Hanne Rønneberg, instituttleder i Sintef Byggforsk merker økende interesse for FoU i byggenæringen. Joachim Seehusen

Venter vekst

Hanne Rønneberg, instituttleder ved Sintef Byggforsk, bekrefter at det er økende interesse for FoU i byggenæringen. Hun forteller også at Sintef Byggforsk er involvert i samtlige skisser til SFI-ordningen fra byggenæringen.

– Vi har ikke sett noen stor vekst i prosjekter de siste tre til fire årene, men vi merker at byggenæringen viser en helt annen interesse enn tidligere for å orientere seg mot Forskningsrådet og det de tilbyr.

Ifølge Rønneberg har Sintef først og fremst merket veksten gjennom de store programmene som COIN og ZEB.

Hun sier det er lettere å få med partnere fra byggenæringen, f.eks. på nye SFI-løp, i dag enn tidligere. Rønneberg bekrefter også at rådgiverne nå er aktive som initiativtagere og partnere i FoU prosjekter.

– Jeg tror vi vil merke det på vår portefølje fra 2015 eller 2016, i år er vi i startfasen. Forskningsrådet fortjener ros for måten de har nærmet seg byggenæringen på, de er mye flinkere til å ta kontakt og å informere enn tidligere, sier Rønneberg.

Les også:

Solfangere danket ut varmepumpe i testhus

Moderne bygg skal levere strøm og overvåkes med sensorer

– Ingeniører er for konservative  

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.