BYGG

Byggebransjen begynner å bygge før de er ferdige med prosjekteringen

Byggenæringen har en lei tendens til å starte byggingen før planleggingen er ferdig. Det øker faren for feil og skader. Styreleder Petter Eiken i Bygg21 fordeler ansvaret mellom byggherre og utførende.
Byggenæringen har en lei tendens til å starte byggingen før planleggingen er ferdig. Det øker faren for feil og skader. Styreleder Petter Eiken i Bygg21 fordeler ansvaret mellom byggherre og utførende. Bilde: colourbox.com
19. sep. 2013 - 13:24

Å gjøre de tingene alle vet er nødvendig, og å ta tak der de ikke har greid å skape planlagt endring før, er de to viktigste forholdene byggenæringen må ta tak i.

Det går frem i en rapport laget av Faveo på oppdrag for Bygg21. Som skal danne grunnlaget for det videre strategiarbeidet.

Samarbeid

Bygg21 er et samarbeidsprosjekt mellom byggenæringen og Kommunal- og regionaldepartementet.

Bygg21 er lagt til Direktoratet for byggkvalitet og skal utarbeide strategier på tre områder:

  • Fou og innovasjon
  • Utdanning og rekruttering
  • Formidling (av kunnskap og god praksis, journ.anm)

Faveo-rapporten er laget etter ni møter med næringen fra Tromsø til Kristiansand. Spørreundersøkelsen er sendt til 722 personer i næringen, der 344 svarte. Det er også utført dybdeintervjuer med 13 sentrale ledere og organisasjonsfolk.

– Jeg er overrasket over hvor samstemte deltakerne er om at vi må gjøre ting annerledes, sier Petter Eiken, styreleder i Bygg21.

Han sier at nær 400 personer har vært involvert i arbeidet som er lagt frem.

Les også: Glava starter produksjon av ny lettvegg

Hvorfor

– Jeg tror at hovedinnsatsen i Bygg21 må legges på hvorfor vi ikke gjør det vi vet vi burde gjort. Det kommer til å stå høyt på agendaen, sier Eiken.

Han viser til at det er bred enighet om man ikke bør begynne å bygge før prosjekteringen er ferdig. Likevel skjer det hele tiden, landet rundt.

I et av dybdeintervjuene uttaler en anonymisert leder at på tilsvarende prosjekter offshore brukes ti ganger så lang tid til planlegging og prosjektering som for et byggeprosjekt på land.

– Det er et stort hinder for å få til industrialisering av byggenæringen og for å få ned feilraten. Jeg har vondt for å forestille meg at Toyota begynner å produsere en ny bil før de har en idé om bilens konstruksjon, sier Eiken.

Selv har styrelederen i Bygg21 lang erfaring fra entreprenørsiden, sist som administrerende direktør i Skanska Norge. Han ser også kulturelle barrierer for å få god prosjektgjennomføring.

Les også: Sparte flere hundre tusen med gress på taket

Petter Eiken vil at Bygg21 skal bidra til bedre planlegging og en mer industrialisert byggenæring.
Petter Eiken vil at Bygg21 skal bidra til bedre planlegging og en mer industrialisert byggenæring.

Problemløsing i stedet for plan

– Alt for mange ser prosjektgjennomføring som problemløsning og ikke som en planoppgave. Det er en holdning som må endres. I slutten av prosjekter, før overlevering, brukes alt for mye tid på å rette feil som ikke skulle vært der, sier Eiken.

En av årsakene er ifølge ham et voldsomt tidspress, der utbygger vil ha prosjektene gjenomført så raskt som overhodet mulig. Eiken fordeler ansvaret for denne situasjonen mellom både bestiller og utførende.

Han trekker også frem den voldsomme fragmenteringen i byggenæringen som et forhold som står i veien for en mer industrialisert produksjonsflyt med færre feil.

– Vi ser jo også at fragmenteringen begynner allerede i utdanningen og fortsetter inn i organisasjonene. Hvorfor skal arkitekter og bygningsingeniører lære det samme i ulike settinger, spør han.

Og legger til at det vil også skape en stor oppside om vi klarer å skape clustere i verdikjeden.

Les også: Se hvordan soppen fullstendig overtok huset

Mer sertifisering

Globaliseringen er også vanskelig å håndtere for mange norske firmaer i byggenæringen.

I rapporten er det refert uttalelser som at "utenlandsk arbeidskraft ligger og ulmer" og at "det er mange utfordringer, men ingen tør å fronte det."

– I enkelte av møtene møtte vi dyp frustrasjon fra håndverkersiden om globaliseringen. I noen tilfeller var den uttrykt på en lite sympatisk måte, sier Eiken.

Han gjør det klart at Bygg21 vil diskutere virkemidler, og nevner en svensk ordning der helt lovlige forhold og orden i papirene gir skattefradrag. Han åpner også for økt bruk av sertifiseringsordninger, som vi har for elektrikere.

– På vei mot lavenergibygg blir diffusjonssperre viktigere, men hvem som helst kan legge dem, til tross for at det krever håndverksmessig kompetanse. Hvis den er lagt feil kan det føre til sopp og skader, sier han.

Sømløs utdanning

Både for håndverker- og ingeniørutdanningen opplever næringens representanter at det er mangler i dag.

Noen uttrykte ønske om å la flere ingeniører og sivilingeniører ta en utdanningsvei som gikk via fagskoler og jobb heller enn direkte fra videregående skole.

– Der var det noe uenighet, men det er åpenbart at vi trenger et mer sømløst utdanningsløp som kan gå fra fagskole til ingeniør eller sivilingeniør. Vi ser jo både at karakterene blir høyere for denne gruppen og at frafallet er langt lavere.

Eiken lover at det blir et tema for Bygg21 som skal drøftes med utdanningsinstitusjonene. Det vil skape behov for en del nye kurs, blant annet i matematikk.

Topplederforum

Nå skal administrasjonen i Bygg21 sette sammen tre topplederforum med 20 medlemmer i hvert, for FoU, utdanning og formidling.

– Vi skal nå få ferdig et bilde av nå-situasjonen, deretter skal vi lage et målbilde for hvordan næringen bør være i 2020. Statsården har gjort det klart at det skal være byggenæringens målbilde, ikke hennes. Jeg regner med at vi kan legge frem en strategi i løpet av første kvartal 2014, sier Eiken.

Les også:

Eneboliger kan nesten bli nullenergibygg, men kundene skygger unna

Seks av ti offentlige bygg må utbedres

– Bygg og anlegg er på grensen til kaos  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.