SAMFERDSEL

Bruteknologien er i rivende utvikling. Nå er flytebru et reelt alternativ for Romsdalsfjorden

I Møre og Romsdal, landets største fergefylke, har debatten gått høylytt om Fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Kryssingen av Romsdalsfjorden er det store samtaleemnet med utallige avisoppslag. Kampen står mellom rivalene Møreaksen og Romsdalsaksen som kan vise til svært ulike løsninger.

Illustrasjon: Kartet viser de to alternativene, Møreaksens i rødt og Romsdalsaksen i blått. Rød stripe viser hele traseen til Møreaksen. Den doble svarte streken viser dobeltløpstunnel, og den enkle svarte viser enkeltløpstunnel.
Illustrasjon: Kartet viser de to alternativene, Møreaksens i rødt og Romsdalsaksen i blått. Rød stripe viser hele traseen til Møreaksen. Den doble svarte streken viser dobeltløpstunnel, og den enkle svarte viser enkeltløpstunnel. Illustrasjon: Romsdalsaksen AS
Tormod Hegvik, pensjonert skipsingeniør
27. aug. 2020 - 09:30

Selskapet Møreaksen AS (MA) opprinner fra selskapet Haram, Midsund og Aukra Tunnelselskap AS. Ideen var å binde kommunene sammen i en ytre linje og gi fastlandssamband.  Planene ble endret da ideen om fergefri E39 dukket opp.

Dagens løsning for MA (rød trasé) starter oppe på Ørskogsfjellet med en enkeltløpstunnel ned til Vik i Vestnes, og fortsetter med en 16 km dyp undersjøisk tunnel fra Vestnes til Otrøya. Det planlegges videre en gigantisk hengebru over Julsundet til fastlandet for til slutt å ende opp i Molde sentrum der hele 35 km av strekningen føres i tunnel.

Feil bruk av fellesskapets midler

Tre år etter at fergefri E39 var lansert hadde initiativtakerne for MA kløktig klart å få MA inn i Nasjonal transportplan (NTP) i samspill med Statens vegvesen Midt (SVVM) og fylkeskommunen. Sunnmøringene våknet først etter knappe fire år, og oppdaget hva som var i ferd med å skje. En omvei for E39 via Otrøya for å oppnå fastlandsforbindelse for Midsund og mulighet også for Aukra, er i de fleste sine øyne feil bruk av fellesskapets midler.

Romsdalsaksen (RA) har lansert en indre oversjøisk løsning (grønn trasé) for kryssing av fjorden som er mer miljøvennlig og fremtidsrettet, og en underskriftsaksjon har blitt signert av nærmere 12.000 innbyggere. I ettertid har flere støttegrupper kommet på banen, bl.a. Norges Lastebileierforbund, samt flere FB- grupper. Utredningen av den indre løsningen har blitt et folkekrav.

RAs løsning utgjør en naturlig forlengelse av Storfjordsambandet som har planlagt en større hengebru for kryssing av Storfjorden fra Sykkylven over mot knutepunktet Digernes. Halsasambandet er den siste store fjordkryssingen i fylket, og danner en sammenhengende og naturlig rød tråd gjennom fylket. Dette alternativet kan gjøre stamveien ca. 50 km kortere gjennom fylket uten enorme høydeforskjeller og trafikk gjennom tettsteder og byer.

Utfordring: Å få uhildet utredning

Den største utfordringen er å få gjennomført en uhildet utredning av RA før det tas endelig veivalg for fjordkryssingen. Dette er derfor RA sin overordnede målsetning. Potensialet kan være flere milliarder sparte kroner. Det er brukt mye energi på å hindre en utredning, som SVVM hevder vil ta minst sju år og koste nærmere 700 millioner kroner.  Å trenere en slik utredning kan bli en samfunnsmessig og politisk tabbe.

Etter at det nye fylkestinget høsten 2019 vedtok at det skulle gjøres en utredning av RA, der også en miljørapport skulle fremlegges, tok SVVM saken i egne hender og gjennomførte likevel en «hasteutredning» på få måneder. Miljørapporten ble ikke fremlagt, og rapporten hadde ellers et forutbestemt preg.

Med RA sin løsning, gjenbrukes eksisterende veinett (E136) helt til Hjelvika. For konkurrenten MA, begynner kostnadene å rulle allerede oppe på Ørskogsfjellet, der tunnelinnslaget planlegges. Som kartet viser, vil RA benytte deler av den viktige Eksportveien E136 der traseen går over den eksisterende Tresfjordbrua.

Skråningen mot boligene er slaket ut for å redusere høyden på veien. Bilde fra en 360-visningsmodell.
Les også

Nye Veier ruster opp E136 for 260 millioner

Flytebruteknologi

RA bygger på flytebruteknologi på første etappe fra Hjelvika over til øya Sekken. Med en kombinasjon av fylling og høgbruer kan man krysse fjorden med kjent teknologi og ivareta myke trafikanter. Traseen er planlagt med fylling på sydsiden av Veøya, og ender opp på Fannestranda ved Lønset – alternativt Hjelset, der det nye sykehuset er planlagt.

Vegvesenets sterkeste argument mot en oversjøisk løsning den gang MA ble lansert, var at det ikke fantes god nok teknologi på flytebruer. Bruteknologi er i rivende utvikling, og nye byggemetoder i stål er lansert. SVV har nå selv valgt flytebruløsning for kryssing av Bjørnafjorden, som er en mye lengre fjordkryssing.  

I Ulsteinvik har teknologiselskapet Prodex AS lansert fullautomatisert laserkapping og lasersveising som kan revolusjonere stålproduksjonen. Bruer i stål kan utfordre undersjøiske tunneler, som har vist seg å ha mye høyere driftskostnader enn tidligere antatt. HR-Prosjekt har utarbeidet to analyser for RA. De viser kr. 5,2 mrd. bedre samfunnsnytte enn MA. Hovedårsaken var god sambruk med E136. I en gallup med 1000 svar utført av Sentio Research svarte kun 1 av 6 at de ønsket undersjøisk løsning.

Tidenes største investering i regionen

Et annet salgsargument er at veien også kan bli en forlengelse av den kjente «Golden Route» over Trollstigen som kan forlenges helt frem til Molde.

Tidenes største investering i Møre og Romsdal krever en grundig revisjon som inkluderer utredning av alternativ løsning.  Kostnads-, sikkerhets-, trafikk- og miljømessige hensyn tilsier det. Å føre E39 gjennom Molde sentrum med 5 rundkjøringer og 40 km/t blir meningsløst. Vi har sympati for at Aukra og Midsund ønsker fastlandssamband, men ikke som en del av stamveien. Våre politikere står overfor tidenes viktigste veivalg når beslutningen om det endelige trasevalget gjennom fylket skal tas.

Fellesprosjektet ny E16 og jernbane Arna-Stanghelle utenfor Bergen er regjeringens nest mest kostbare NTP-lovnad så langt.
Les også

Dette er milliardprosjektene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.