Bruker erfaringene fra Yara Birkeland til å selge autonom logistikk-teknologi

Yara oppretter et nytt selskap som skal selge de autonome logistikkløsningene de har utviklet gjennom arbeidet med Yara Birkeland.

Bruker erfaringene fra Yara Birkeland til å selge autonom logistikk-teknologi
Yara Birkeland er mer enn batteridrevet og autonomt skipsprosjekt. Det omfatter også kraner og logistikkoperasjoner rundt skip, lasting og lossing. Bilde: Yara/Kongsberg Maritime

Den formidable interessen for det autonome og elektriske containerskipet Yara Birkeland har gitt blod på tann.