OLJE OG GASS

– Bruker dobbelt så lang tid på å bore som for 20 år siden

Høye kostnader og lav effektivitet skaper bekymringer i Petoro.

En undersøkelse Petoro har gjennomført viser at standard boreoperasjoner i dag tar dobbelt så lang tid i snitt, sammenlignet med for 20 år siden. Lav effektivitet og høye kostnader er utfordringer som jobbes med blant annet for Snorre-feltet, hvor konseptvalg for ny plattform er utsatt til 2015.
En undersøkelse Petoro har gjennomført viser at standard boreoperasjoner i dag tar dobbelt så lang tid i snitt, sammenlignet med for 20 år siden. Lav effektivitet og høye kostnader er utfordringer som jobbes med blant annet for Snorre-feltet, hvor konseptvalg for ny plattform er utsatt til 2015. Bilde: Harald Pettersen/Statoil
Ina AndersenIna AndersenJournalist
27. feb. 2014 - 12:59

Rekordhøye investeringer og stabilt produksjonsnivå er nøkkelord fra Petoro for 2013.

Grethe K. Moen, administrerende direktør i selskapet som forvalter statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet, la torsdag fram årsresultatene for 2013.

– Effektivitetstap

Et historisk høyt investeringsnivå, hvor investeringene er doblet på tre år, kombinert med stabile driftskostnader og et noe redusert produksjonsnivå bekymrer Moen.

Med andre ord: Det koster mer å produsere den noenlunde samme mengden olje og gass enn tidligere.

– Dette er noe som bekymrer oss og som vi jobber med. Vi ser at det må være en underliggende kostnadsøkning som ikke kan forklares med økt aktivitet, sa Moen da hun la fram tallene.

Hun trakk blant annet fram et dokumentert effektivitetstap for boreoperasjoner. Petoro har sammenlignet en rekke standard boreoperasjoner de siste årene med tilsvarende operasjoner for 20 år siden.

Resultatet ble en graf som viser at det i snitt tar dobbelt så lang tid å utføre samme type operasjoner i dag, sammenlignet med på begynnelsen av 90-tallet.

Kun to prosjekter ble utført raskere i dag, mens flere nærmer seg en firedobling av tiden.

– På tross av ny teknologi og økt kompetanse så tar det altså dobbelt så lang tid i snitt i dag å utføre disse boreoperasjonene. Og det er snakk om standard operasjoner. Vi er altså mindre effektive når vi borer brønner, og vi har ikke svaret i dag på hvorfor det er sånn, sier Moen.

Les også: På 90-tallet var prosjektene lønnsomme ved 12 dollar fatet. Nå må de ha over 100

Petoros oversikt over de ulike boreoperasjonene sammenliknet med for 20 år siden.
Petoros oversikt over de ulike boreoperasjonene sammenliknet med for 20 år siden.

Ønsker billigere brønner

Petoro har ikke ressurser til å gå videre inn i analyser i av resultatene i undersøkelsen, men Moen understreker at hun håper dette er noe operatørene vil ta videre i sitt arbeid.

For kostnadsnivået for brønner er noe som opptar det statlige oljeselskapet.

– Brønnene blir stadig mindre, og mindre boremål gir behov for billigere brønner. Kostnadene her henger sammen med effektiviteten, påpeker Petoro-sjefen.

Moen la fram tall som viser at slik det er i dag trengs det reserver på 0,7 millioner Sm3 for at en havbunnsbrønn skal være lønnsom og 0,2 millioner Sm3 for at en brønnhodeplattform skal være lønnsom.

– Nye felt blir stadig mindre, og vi trenger større volum per brønn for at den skal være lønnsom. Dette er noe som truer både modne felt og nye felt, og det er en risiko for at reserver kan glippe alt nå, forklarer hun.

Les også: «Norsk olje og gass svekker sikkerhetsopplæringen for offshoreansatte for å spare penger»

Grethe K. Moen, administrerende direktør i Petoro, la torsdag fram årsresultatet for Statens direkte andeler i norsk olje- og gassvirksomhet (SDØE).
Grethe K. Moen, administrerende direktør i Petoro, la torsdag fram årsresultatet for Statens direkte andeler i norsk olje- og gassvirksomhet (SDØE).

– Utsettelse er kortsiktig

Signaler om utsettelse av prosjekter er også en bekymring for Petoro. Moen understreker at utsettelser kun vil gi en kortsiktig bedring i økonomien, og at det ikke vil løse det som er grunnlaget for problemet.

– Forenkling, kostnadsredusering, arbeid for å gjøre prosjekter mer robuste og redusere risikoen må være løsningen. Å utsette prosjekter fjerner ikke det grunnleggende problemet.

Petoro-direktøren trekker fram ny plattform på Snorre-feltet som eksempel på et prosjekt som kan havne i faresonen. Her er konseptvalget utsatt til 2015 for at prosjektet skal gjøres mer økonomisk robust.

En ny plattform som kan bore flere brønner kan gi hele 240 millioner fat ekstra olje. Kostnadene gjør likevel investeringen marginalt lønnsom for selskapene.

– Vi må finne en løsning som gjør at vi kan utvinne disse reservene. Frem mot investeringsbeslutningen må vi derfor arbeide hardt for å gjøre prosjektet mer økonomisk robust ved å redusere kostnader og øke produktiviteten, sier Moen.

Les også: Ekspert mener verdens største gassfelt til havs kan bli liggende urørt

20 milliiarder mindre

Kontantstrømmen fra Statens direkte økonomiske andel (SDØE) var 124,8 milliarder kroner i 2013 mot 146,9 milliarder året før, altså en nedgang på omkring 20 milliarder kroner. 

Reduksjonen skyldes økte investeringer og lavere gassalg. 2012 var et rekordår for både produksjon og salg av gass, noe som slår ut. Fjorårets gassalg var likevel høyere enn i 2011.

Totalproduksjonen i 2013 gikk ned ni prosent og salg av gass gikk ned 13 prosent.

Gjennomsnittspris for olje var 647 kroner per fat, mot 657 kroner året før.

Investeringene i 2013 var på historisk høye 34,4 milliarder kroner, opp hele 34 prosent fra 2012.

Produksjonsboring stod for nær halvparten av investeringene i fjor, og økningen her skyldes særlig at et rekordhøyt antall flyttbare borerigger har vært aktive i SDØE-porteføljen.

Petoros fremskrivinger viser at for de nærmeste årene vil årlige investeringer være i størrelsesorden 40 milliarder kroner, eller dobbelt så høye som i perioden 2005-2011.

Likevel vil virkningen på oljeproduksjonen begrense seg til en utflating av nedgangen som har vart siden 2001.

Les også:

Slik blir den største utbyggingen i Nordsjøen siden 1980-tallet

Helt ny seismikkmetode skal finne olje ingen andre finner

Denne kan pumpe opp gass verdt 170 milliarder kroner  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.