IT

Blir melkeku for landbruket

GEVINST FOR ALTINN: Statens enorme it-prosjekt Altinn skal gi tellende resultat - for landbruket.
GEVINST FOR ALTINN: Statens enorme it-prosjekt Altinn skal gi tellende resultat - for landbruket. Bilde: colourbox.com
Leif Hamnes
11. okt. 2010 - 08:14

Stort samarbeid

Disse samarbeider om dataflyt i landbruket:

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tine

Nortura

Felleskjøpet Agri

Landkreditt

Gjensidige

SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 Midt-Norge

Økonomiforbundet

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Det varsles store både innsparings- og inntjeningsmuligheter når aktørene i landbruksnæringen nå går sammen om å bruke den offentlige dataportalen Altinn i et storstilt, felles dataflytprosjekt.

Innrapporterte landbruksdata innen både næring, forvaltning og forskning skal standardiseres og samordnes under samme it-plattform.

Les også:

Oppstart for Altinn II

Utviklingen av systemløsningene vil trolig starte opp i 2011.

– Dette er starten på en storstilt digitalisering av den norske bioøkonomien. En felles håndtering av store datasett gir oss en kobling mellom biologiske og økonomiske data som er avgjørende for videre utvikling av landbruket, sier direktør Ivar Pettersen ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, som også leder prosjektets styringsgruppe.Ser nye sammenhenger

Det nye partnerskapet omfatter aktørene Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, Landkreditt, Gjensidige, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Midt-Norge, Økonomiforbundet og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Ordningen er også i ferd med å bli utvidet slik at man i praksis dekker for eksempel hele kjøttsektoren.

– Alle økonomiske oppgjør mellom bonde og industri inneholder også viktige biologiske opplysninger, som kjøttkvalitet, proteininnhold i melka og så videre. Ved å ta vare på den kombinasjonen av informasjon, slik at den ikke blir borte når regnskapet er skrevet, kan vi være gjenstand for oppfølging både når det gjelder medisinbruk, dyrehold og mattrygghet. Dette åpner for å se sammenhenger som tidligere har vært vanskelig å følge, sier Ivar Pettersen.

Store gevinster

Altinn er statens løsning for elektronisk innrapportering og dialog med det offentlige.

Målet med Altinn er at næringslivet kun skal behøve å forholde seg til én teknologisk løsning for all rapportering og kommunikasjon med forvaltningen.

Dette skal nå også gjelde for landbruket, som i dag bruker store ressurser unødvendig på dobbeltrapportering til ulike aktører og til mange parallelle systemer, opplyser Pettersen.

– En bedre datahåndtering hos matprodusentene gir grunnlag for bedre tillit i befolkningen. Det gir også store gevinster for forvaltningen, og ikke minst innen kunnskapsutvikling og innovasjon. Digitaliseringsbehovet er et fellestrekk for alle bionæringer, og noe som vil kunne være aktuelt også for eksempelvis havbruksnæringen, sier han til Teknisk Ukeblad.Altinn opp til eksamen

Prosjektet Dataflyt i landbruket er ett av flere tiltak som det framover er tenkt skal gjøre bruk av Altinn-løsningen.

En totalrapport med status fra gevinstrealiseringsarbeidet knyttet til Altinn, og der flere tiltak inngår, skal overleveres Nærings- og handelsdepartementet i løpet av senhøsten.

Les mer om Altinn: Flaggskipet har grunnstøtt

Sparer millioner på e-forvaltning

Endelig et offentlig IT-prosjekt i rute

Nye Altinn i drift

Umoden 5-åring

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.