OLJE OG GASS

Blåskjell oppdager lekkasjer

Biota Guard vil bli best i klassen innen integrert miljøovervåkning, med god hjelp fra fintfølende blåskjell.

MÅLER HJERTET: Sensorer måler puls på blåskjell som har vært brukt i Biota Guards systemer i operasjon.
MÅLER HJERTET: Sensorer måler puls på blåskjell som har vært brukt i Biota Guards systemer i operasjon.
22. aug. 2012 - 15:09

Biota Guard

  • Biota Guard ble startet i 2006 av Iris Forskningsinvest og Procom Venture.
  • Systemet har vært utviklet i tett samarbei­d med Statoil, Eni, Total, GdF Suez, Shell Technology, ConocoPhillips og SR-Bank i tillegg til Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.
  • Selve teknologien er basert på 15 års forskning innen marinebiologi og økotokso­logi.

 

tu.no presenterer teknologien til ni av de heteste kandidatene til ONS innovasjonspris 2012.

Følgende kandidater er presentert så langt:

MD Group: Gjør det enklere å samle oljesøl

Welltec: Rørkutter kan bli årets oppfinnelse

FMC Technologies: Reduserer slitasjeskader under vann

Ocean Riser Systems: Nytt boresystem gir mindre risiko for utblåsning

FMC Technologies: Skiller vann fra tungolje på havbunnen

Vanskelige lekkasjer

Se for deg at oljen pipler ut fra en subseainstallasjon på havets bunn. Det kan gå lang tid før lekkasjen blir oppdaget. Miljøskadene kan bli betydelige, og selskapet kan få et dårlig rykte.

Det hele kunne kanskje ha vært unngått, eller betydelig redusert i omfang, dersom man visste hva som foregikk på havbunnen.

Scenarioet er ett eksempel på hva det lille norske selskapet Biota Guard har spesialisert seg på. Selskapet har utviklet et system for miljøovervåkning i sanntid fra offshore bore- og produksjonsoperasjoner, ved bruk av blant annet skjell.

Systemet kombinerer biosensorteknologi, eller skjell, sammen med kjemiske og fysiske sensorer for kontinuerlig å overvåke det marine miljøet rundt for eksempel plattformer.

Ved å overvåke skjellene, som for eksempel å måle graden av lukking og åpning, samtidig som infrarøde sensorer måler hjerterytmen, kan man hente ut store mengder data.

Informasjonen fra målingene blir satt sammen med relevant sanntids operasjonsdata og analysert av eksperter i Biota Guards ekspertsenter.

Les også: Utblåsningsbrønn fortsatt ute av kontroll

Skjellvenn: Eirik Sønneland sier at skjell er over 1000 ganger mer sensitive enn kjemiske og fysiske sensorer når det kommer til å detektere hydrokarboner.

Nær relasjon til selskaper

Biota Guard er nominert som en sterk kandidat til årets Innovasjonspris for små og mellomstore bedrifter.

Administrerende direktør Eirik Sønneland tror en av selskapets styrker er den nære relasjonen til oljeselskapene og forståelse av deres behov når det gjelder integrert miljøovervåkning.

– Vi har fått kontrakter på konkrete oppdrag, noe som betyr at vi faktisk har brukere. I tillegg har vi seriøs dialog med eksterne investorer. Vi har brukt det siste året på å forbedre våre ekspertsentre. Det gjør at vi kan presentere informasjon som oljeselskapene trenger for å forbedre sin miljøledelse. Det er også lagt til en metodikk som gjør at en kan se hva som er de viktigste årsakene til at man har beveget seg utenfor «normalen». Dette gjør at det egner seg for operativ bruk og gir et verktøy for læring, i tillegg til å gi viktig kunnskap, sier Sønneland.

Ifølge Sønneland er biosensorene, eller skjellene, over 1000 ganger mer sensitive enn kjemiske og fysiske sensorer når det gjelder deteksjon av hydrokarboner.

Likevel er selskapet stadig på jakt etter å finne og utvikle nye potensielle sensorer.

– Fokuset vårt er på kontinuerlig miljøovervåkning som foregår over flere år, både for kontroll av miljøet og for lekkasjedeteksjon. Vi kan være best i klassen dersom vi kan gi en indikasjon på hvordan miljøet på havbunnen står til i dag. Å kunne gi trender på sentrale miljøparametere både tilbake i tid og i dag, er utrolig viktig, sier Sønneland.

Les også: Her er Statoils flytende testlab

Vender nesa mot nordMåler puls: Biota Guard måler puls, samt åpne og lukkegrad på skjellene for å kartlegge miljøets tilstand i området rundt installasjonene. Biota Guard

Vender nesa mot nord

I 2009 startet selskapet sitt andre Petromaks-prosjekt, hvor fokus er teknisk løsning for miljøovervåkning og lekkasjedeteksjon rundt havbunnsinstallasjoner i arktiske strøk.

Som en del av prosjektet har Biota Guard også jobbet med å identifisere nye arter med skjell som kan brukes i systemene.

– Målet vårt er å ha sensorstasjoner og miljøanalyser tilknyttet hele livssyklusen til et oljefelt. For eksempel i et jomfruelig område som Lofoten og Vesterålen kan man overvåke miljøet fra før det startes aktivitet, til seismikkoperasjoner og produksjon og til slutt fjerning av installasjoner.

Oljeselskapene har nå kommet så langt at et eget begrep er på plass, integrated environment monitoring (IEM). Sønneland sier Biota Guard AS har som ambisjon å bli best i klassen innen IEM.

Viktig med miljøansvar

– Er det ikke et fordyrende ledd å bruke penger på skjell som overvåker miljøet?

– Vi representerer et systemverktøy som skal være effektivt både med tanke på kostnad og bruk. Å gi industrien et verktøy som kan gi en ekstra barriere vil også kunne spare vesentlige kostnader. Man får informasjon som kan forhindre og begrense skader på naturen. Samtidig kommer det flere eksempler på at kostnaden ved rensing og opprydning er betydelig. Et annet moment som blir stadig viktigere er samfunnets syn på oljeindustrien når det gjelder miljøansvaret de viser under sine operasjoner.

Sønneland tror en kåring av Innovasjonsprisen vil ha stor betydning for selskapet.

– Å komme inn i et så tungt og sentralt oljearrangement er viktig. Det å drive med miljø mot olje- og gassvirksomheten er ikke alltid enkelt. Hadde vi vunnet prisen, ville det vært utrolig stort for selskapet, sier Sønneland.

Les også:

Stor fare for lekkasje fra forlatte oljebrønner

Trenger mer kunnskap om oljevern i kulde

Nytt verktøy mot rørbrudd

Studenter løser arktisk oljevernproblem

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.