KRAFT

BKK dropper pumpekraftverk på grunn av lave kraftpriser

Skrinlegger prosjekter.

Lave kraftpriser gjør at Askjelldalen pumpekraftverk ikke bygges, varsler BKK.
Lave kraftpriser gjør at Askjelldalen pumpekraftverk ikke bygges, varsler BKK. Bilde: BKK

Askjelldalen pumpekraftverk, som BKK hadde søkt Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjon til å bygge, skulle etter planen koste 233 millioner kroner.

Selskapet hadde også sendt utkast til søknad for en overføring fra Kvitebekkstjørna til Samnangervassdraget. Denne skulle koste 95 millioner kroner.

Les også: Krever at kraftselskaper splittes opp

Trekker søknadene

Til sammen ville prosjektene gitt om lag 35 GWh ny kraft per år. Nå trekkes begge søknadene tilbake, opplyser myndighetskontakt i BKK Produksjon, Arne Andreas Riisnes.

Han viser til at markedskontraktene for kraft levert i 2016 har falt med over 30 prosent de siste to årene.

– Våre analytikeres prognoser for hva kraftprisen og elsertifikatprisen vil bli i fremtiden har også falt betydelig de siste årene, noe som gjør at selskapet ikke lenger tror prosjektene vil bli lønnsomme, sier Riisnes til Teknisk Ukeblad.

Les også: Se hvordan Statnett kan se mulige strømbrudd før de skjer

Sesonpumping

Pumpekraftverket skulle pumpe vann om sommeren som kunne brukes om vinteren.

– Men mer tilgjengelig kraft og sterkere forbindelser til utlandet gjør at vi tror prisvariasjonene mellom sommer og vinter blir mindre enn de har vært før, slik at inntjeningen blir mindre enn antatt, sier han.

Riisnes tror det vil være flere prosjekter i kraftbransjen som vil bli lagt bort av de samme årsakene i tiden som kommer.

Les også:

Småskala pumpekraftverk kan bli mer lønnsomme enn store

20 km nye tunneler og 50 meter høy dam gir 175 GWh i Brokke

Slik vil de lagre energi på havbunnen