BYGG

Bjørvika kan få akvarium

Kommunen utlyser mulighetsstudie.

Bjørvika kan få akvarium. Oslo kommune har lagt mulighetsstudien ut på anbud i dag. ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com
Bjørvika kan få akvarium. Oslo kommune har lagt mulighetsstudien ut på anbud i dag. ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com Bilde: colourbox.com

Oslo kommune innbyr til konkurranse med forhandling om en mulighetsstudie for akvarium i Bjørvika.

Konkurransen ble kunngjort på kommunens anskaffelsesportal og Doffin i dag.

Økonomisk lønnsomt?

Oslo kommune ønsker å avklare muligheter, begrensninger og forutsetninger for etablering av akvarium.

Dette må sees i sammenheng med hvorvidt det kan være økonomisk bærekraftig å etablere, drifte og vedlikeholde et akvarium i hovedstaden.

Akvariet skal i så fall være økonomisk selvbærende uten offentlige tilskudd eller subsidiering når tilleggsfunksjoner medregnes. Tilleggsfunksjoner kan være kino, restaurant, konferansesenter, fiskemarked eller lignende.

Mulighetsstudien begrenses lokaliseringsmessig til en plassering på Paulsenkaia i Bjørvika.

– Plan- og bygningsetaten har tidligere anbefalt Paulsenkaia, ikke minst med tanke på at det er her Akerselva kommer ut. Da kan man få et akvarium som spiller både på ferskvann og saltvann, sier leder for Fjordbyenheten i plan- og bygningsetaten, Stein Kolstø.

Les også: Vil ha syklister ut av Slottsparken

8000 m2

Akvariet mulighetsstudien skal vurdere har et maksimum tillatt bruksareal (T-BRA) på 8000 m2.

Det planlegges for både kaldt og varmt fersk- og saltvann, utendørsanlegg, rørbasseng, basseng for sjøpattedyr, en tematisk sentraltank, mindre temaakvarier og et område for sjøfulger. I tillegg skal mulighetsstudien se på realismen av et elveakvarium som er åpent hele døgnet langs Akerselva.

Et "lek og lær"-område, kafé og suvenirbutikk og et stort auditorium for utstillinger og foredrag er også med i planene.

Les også: Her er Norges nyeste vitensenter

TEST: Nordens beste vitensentre

Håper på arkitektkonkurranse

– Mulighetsstudien vil gi oss svar på om det er realistisk med et akvarium der, når man trekker med synergiene av tilbud på tomtene rundt. Plan- og bygningsetaten vil levere fagutredningene til byrådet, og så er det opp til dem å vurdere hva man gjør videre, sier Kolstø.

Er et akvarieprosjekt gjennomførbart og økonomisk realistisk, håper Fjordby-lederen på en ny konkurranse:

– Da mener jeg neste skritt bør være en arkitektkonkurranse. Men det er det opp til byrådet å avgjøre, sier Kolstø.

Klart i september

Reguleringsplanen for Bjørvika - Bispevika - Lohavn skal legges til grunn for arbeidet.

Fristen for å levere inn tilbud er 27. august. Oslo kommune håper å ha bestemt hvem som skal få oppdraget allerede 19. september.

Målet er at arbeidet med mulighetsstudien skal starte tidlig i oktober, og være ferdig innen 31. desember.

Det er byrådsavdelingen for byutvikling som har bedt plan- og bygningsetaten om å sette i gang mulighetsstudiet. Parallelt utarbeider etaten en utredning av hvor i Fjordbyen akvariet kan plasseres, her er i tillegg til Paulsenkaia også Filipstad og Vippetangen med som alternativer.

– Her henter vi også inn informasjon om akvarier i Bergen, Ålesund, Gøteborg, Tyskland og København. Ved å se på hvordan disse er finansiert, vil vi få et bedre grunnlag for å vurdere realismen i et akvarium som ikke er avhengig av statilige subsider i Oslo. Når man legger sammen opplysningene fra mulighetsstudien og denne akvarieutredningen mot slutten av året, bør byrådet ha en solid bakgrunn for å ta saken videre, sier Kolstø.

Les også:

Slik blir Oslo en bedre by  

Norge trenger et havromslaboratorium

Gir fisk og fiskere bedre forhold

CO2 fra Mongstad kan bli fiskefôr

Les mer om: