Grimsrud har vært i Vegvesenet siden 1. januar 2017 da han tok over som ny direktør for daværende Styring- og strategistaben, senere Økonomi og virksomhetsstyring og som vegdirektørens faste stedfortreder.

I perioden mai til november 2019 var han konstituert vegdirektør.

Nå er Grimsrud ansatt som ny direktør for Transportøkonomisk institutt (TØI) etter Gunnar Lindberg. Han vil stå i dagens jobb i Vegvesenet frem til jul – og starter i TØI fra nyttår, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Les også

Spennende mulighet

– Dette var en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Jeg har hatt fire meget gode år i Statens vegvesen, både faglig og personlig. Men dette gir meg muligheten til å komme tilbake til forskningen. TØI er som et nasjonalt senter for samferdselsforskning et spennende sted å være, sier Grimsrud i meldingen.

I sin omfattende CV har 57-åringen blant annet 12 år i Fafo, seks av dem som forskningsleder.

Les også

Ønsker lykke til

– Det er alltid synd å miste flinke folk. Bjørne har satt spor etter seg i Vegvesenet, blant annet i form av vår virksomhetsstrategi og hans arbeid med byvekstavtalene og ulike bypakker. Jeg ønsker Bjørne lykke til videre. Vi får en i TØI som kjenner oss godt og TØI får en som kjenner oss godt. Det lover godt for fremtidens samarbeid, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en kommentar.

Les også