KRAFT

Bitter strid om tidevannsteknologi

Patentstrid: Aqua Energy Soluti­ons mistenker Tidal Sails’ tidevannsteknologi (illustrasjon) for å basere seg på deres patenterte løsninger, noe Tidal Sails avviser på det sterkeste.
Patentstrid: Aqua Energy Soluti­ons mistenker Tidal Sails’ tidevannsteknologi (illustrasjon) for å basere seg på deres patenterte løsninger, noe Tidal Sails avviser på det sterkeste.
Øyvind LieØyvind LieJournalist
30. apr. 2013 - 07:00

TIDAL SAILS’ PILOTANLEGG

  • Skal bygges i Kvalsundet i Finnmark.
  • Installert effekt: Inntil 3 MW.
  • Består av rundt 500 seil/vingeprofiler.
  • Plasseres på cirka 15 meters dybde.
  • Skal disponere et strømareal på cirka 1300 m2.
  • Årlig energiproduksjon: Cirka 8 GWh.

 

Tidal Sails fikk 28. februar konsesjon til å bygge og drive et pilotanlegg for tidevannskraft i Kvalsundet i Kvalsund kommune i Finnmark.

Det fikk de til tross for at selskapet Aqua Energy Solutions (AES) beskyldte dem for å ville bruke teknologi som AES har patent på.

I en høringsuttalelse til NVE påsto AES at «vitale deler i den tekniske løsningen Tidal Sails søker å installere» sannsynligvis var i konflikt med synkroniseringsmekanismen i AES´ patent.

Patentstrid

I Tidal Sails’ søknad heter det at «seilene/vingene er innfestet i hver ende i en trekkanordning i form av stålwire eller kunstfibertau som går rundt tre vendehjul».

I brevet til NVE påpeker AES at i et seil- og vaiersystem med to eller flere vaiere er det nødvendig å ha en mekanisme som kontinuerlig justerer og synkroniserer posisjonen til vaierne relativt i forhold til hverandre.

Hvis ikke, vil det raskt oppstå et posisjonsavvik mellom vaierne som vil føre til havari hvis det ikke kontrolleres. Når festepunktene til seilene forskyves i forhold til hverandre, vil seilene løsne eller ryke, skriver AES.

Ifølge AES er det «overveiende sannsynlighet for at TS benytter elementer patentert av AES fordi anlegget ellers ikke vil fungere».

«Mistanken forsterkes ytterligere ved at TS har forsøkt å redusere/innskrenke AES’ patent ved å levere inn en innsigelse til Patentstyret», skriver AES.

Les også: Skal lage strøm med undervannsdrage

– Løst fundert

I et svar til NVE som Teknisk Ukeblad har sett, karakteriserer Tidal Sails påstandene som «særdeles løst fundert» og skriver at de ikke vil få noen konsekvenser for selskapets fremdriftsplaner.

Til Teknisk Ukeblad sier styreleder Are Børgesen i Tidal Sails at de selvfølgelig også benytter et synkroniseringssystem, men at selskapet ikke er i nærheten av å benytte løsninger fra dette patentet.

Børgesen hevder at det tvert imot er gründerne av AES, Jan Christian Torvestad og Tor-Allan Jahr, som har stjålet Tidal Sails’ ideer. Jahr jobbet for selskapet fra 1. september til 19. november. Torvestad var tilknyttet selskapet som konsulent. De to startet AES i november 2008.

Børgesen hevder videre at prinsippene som AES benytter i sitt konsept, er en variant av Tidal­ Sails’ egen teknologi.

– De hadde engasjement ut 2008 og hadde tilgang på alt vi hadde i dokumentbasen vår, og kunne kopiere det Tidal Sails hadde frem­skaffet de siste fem årene, fra A til Å, sier Børgesen.

Les også: Slik vil de doble bølgekraft-effekten

– Kopierte ideer

I slutten av juli 2009 leverte AES så en patentsøknad på en synkroniseringsløsning som ifølge Børgesen var basert på det samme overordnede prinsippet med at seil påvirket av tidevannsstrømmen trekker to stålvaiere.

Denne synkroniseringsløsningen skal ifølge Børgesen først vært fremmet av Torvestad på et arbeidsmøte da han ennå var engasjert i Tidal Sails.

Det ble imidlertid ikke tatt videre mot patentering. Torvestad og Jahr valgte så ifølge Børgesen å starte AES «i det skjulte» for å patentere prinsippet mens de ennå var engasjert i Tidal Sails.

– Tidal Sails hadde på dette tidspunktet arbeidet med sin teknologi siden 2004, med et betydelig antall årsverk, modelleringer og prototyputtestinger bak seg. Resultatene av dette hadde de to tilgang til, sier Børgesen, som hevder de «kopierte det som var å kopiere».

Les også: Slik kan bruer bli kraftverk

Avviser anklagene

Dette avviser AES’ daglige leder Cathrine Torvestad på det sterkeste. Hun hevder Tidal Sails ikke visste om behovet for synkroniseringsløsningen i den perioden Torvestad og Jahr var involvert i selskapet.

– Det ble fokusert på en teknisk løsning hvor seilene skulle hektes av og på. Akkumulert forskyvning ville derfor bli nullstilt hver gang seilene koples fra. Videre hadde Tidal Sails ingen vellykkede prototyptester som varte lenge nok til at problemet i det hele tatt ble oppdaget, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Hun sier det var AES' modelltest i mai 2009 som først identifiserte problemet med akkumulert posisjonsavvik mellom vaierne.

– AES brukte flere måneder på å finne en løsning på dette problemet, og denne løsningen ble inkludert i AES’ patent høsten 2009, sier hun.

Les også: Utvikler kinderegg med bølgekraft

– Kjent teknologi

At patentsøknaden fra juli 2009 inneholder teknologi som også Tidal Sails benyttet seg av, ser hun ingen problemer med.

– Alle fellestrekk mellom de to prinsippene er allment kjent teknologi som ble patentert for over 100 år siden. Alle nye elementer i tillegg til allment kjent teknikk har AES utviklet selv, sier hun.

AES har ifølge Torvestad forsøkt å få en avklaring på patentspørsmålet på en fredelig og ryddig måte.

– Men Tidal Sails nekter å svare utfyllende og saklig på våre henvendelser, sier Torvestad.

Les også:

Lager strøm av vind uten en eneste bevegelig del  

Se det flytende solkraftverket  

Her bygges verdens største fusjonsreaktor

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.