SAMFERDSEL

Bilturen til jobb koster samfunnet 20 ganger så mye i byen som på bygda

Mens en tremils biltur til jobb ikke koster samfunnet mer enn 8 kroner på bygda, koster den samme turen 155 kroner i rushtiden inn mot byene.

En 30 kilometer lang arbeidsreise med fossilbil i rushtid i en by med over 100.000 innbyggere koster samfunnet i gjennomsnitt cirka 155 kroner.
En 30 kilometer lang arbeidsreise med fossilbil i rushtid i en by med over 100.000 innbyggere koster samfunnet i gjennomsnitt cirka 155 kroner. Foto: Mari Gisvold Solberg

En 30 kilometer lang arbeidsreise med fossilbil i rushtid i store byer koster samfunnet i gjennomsnitt 155 kroner. Den samme turen i distriktene koster snaue åtte kroner.