Bilene blir bredere mens P-plassene er like små – nå kan det skje endringer

Stadig flere tvistesaker gjør at Sintef nå reviderer regelverket for størrelsen på parkeringsplasser.

Bilene blir bredere mens P-plassene er like små – nå kan det skje endringer
Mens Golfen har vokst med mer enn 25 centimeter de siste 45 årene, har størrelsen på parkeringsplasser vært uendret. Foto: Kjersti Magnussen/Teknisk Ukeblad

Vi hører stadig om tvistesaker der parkeringsplassene rett og slett er for små. I boligprosjekter anklages utbyggere for å ville ha så mange parkeringsplasser som mulig inn, på så lite som mulig areal. Og felles for mange av tvistesakene er at parkeringsplassene er underdimensjonert i forhold til den faktiske størrelsen på beboernes biler.