KRAFT

Ber kraftselskapene vise samfunnsansvar

Øyvind LieØyvind Lie
19. jan. 2011 - 07:13

I et møte med sentralnettkundene i går oppfordret Statnett til å vise samfunnsansvar for å unngå rasjonering.

Statnett ba både kraftselskaper og industri om å ta høyde for en tørr og kald vinter og vår, en sen vårløsning og feil i nettet og i produksjonsanlegg.

Da er det ifølge Statnett viktig at vannet i magasinene disponeres på en måte som gir import og forbruksreduksjoner.

Les også: – Straff kraftselskapene for tomme magasiner

Ønsker informasjon

Dessuten oppfordret Statnett kraftselskapene til å gi informasjon om forholdene i magasin og vannveier slik at systemoperatøren kan lage gode prognoser og vurderinger.

Statnett ba også sine forbrukskunder til å “synliggjøre sin betalingsvilje i markedet”, altså om de de virkelig trenger strømmen hvis den blir dyrere enn et bestemt nivå.

Les også: – Energisertifikater kan hindre nedtapping

Sen import

Statnett har analysert disponeringen av vannet fra snøsmeltingen i vår startet, og har merket seg at magasinnivået var lavt og at små prisøkninger i Norge i sommer ville gitt høy import.

“Hvorfor har ikke importen vært høy tidligere?”, spørres det i presentasjonen som Statnett brukte på møtet, hvor pressen ikke var invitert til å delta.

“Det påhviler alle aktører et samfunnsansvar. For bransjen er det viktig at situasjonen blir håndtert uten spesielle tiltak fra myndigheter”, het det videre.

Værgudene avgjør

Direktør ved Statnetts avdeling for systemdrift, Tom Tellefsen, sier mye nå avhenger av værgudene både når det gjelder tilsig og kulde som gir høyt forbruk.

– Men det vi kan gjøre noe med, er å sikre import. Det er viktig at aktørene tenker gjennom vanndisponeringen og tar høyde for at det kan bli trangt, sier Tellefsen.

Det er ikke opp til hver enkelt kraftprodusent å bestemme om de vil importere eller eksportere kraft. Importen skjer automatisk hvis prisene er høyere i Norge enn i nabolandene og det er tilgjengelig linjekapasitet til å importere kraften. Hvis eierne av vannkraftmagasinene holder vann tilbake, vil det bidra til at prisene stiger, slik at det er større sannsynlighet for at kraft blir importert.

Hvis kraftprodusentene derimot bruker mer av vannet i magasinene, vil prisene synke slik at vi kan gå fra en importsituasjon til en eksportsituasjon.

Les også:

Enig med statsråden

På møtet med sine kunder henviste Statentt til uttalelser energiminister Terje Riis-Johansen kom med i et intervju med Teknisk Ukeblad. I intervjuet sa energiministeren at hvis kraftprodusenter utpå vårparten går tomme for vann i magasinene, ville det være en fallitterklæring for selskapet og at selskapet da har sviktet sin rolle som ansvarlig samfunnsaktør.

Les også: – Tomme magasiner en fallitterklæring

– Har produsentene gode nok insentiver til å holde tilbake vann?

– Vi oppfordrer bransjen til å ta et samfunnsansvar, sier Tellefsen.

– Men er vannverdiene et godt nok insitament til å sikre at magasinene ikke tappes tomme?

– Det er klart at hvis situasjonen tilspisser seg, bør kraftprisen gå opp. Det burde være et insentiv til å holde igjen vann. Men det spørs om det er nok til å ta høyde for utfallsrommet [de verst tenkelige scenarioene], sier Tellefsen.

Les også: – Oppmuntres til å bunnskrape kraftmagasinene

Vannverdi

For eierne av magasinkraftverk er det ifølge økonomisk teori vannverdien som avgjør om det skal produseres kraft med en gang eller om vannet skal spares fordi man venter at prisene blir enda høyere på et senere tidspunkt.

– Så dere oppfordrer til å ta mer ansvar enn bare vannverdiene skulle tilsi?

– Ja, vi oppfordrer til det, sier Tellefsen.

Billigere i Midt-Norge

De siste fire dagene har strømmen vært billigere i Nord-Norge og Midt-Norge enn i resten av landet. Det kommer ifølge Tellefsen av at det ikke har vært flaskehalser mellom Midt- og Nord-Norge og Sverige, mens det har vært flaskehalser i nettet inn til Sør-Norge.

Les også: – Inngrep i markedet gir høyere strømpris

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.