SAMFUNNPOLITIKK

– Bare folk hører Sp, ser de for seg fjøsdøra

Joachim Seehusen
29. sep. 2008 - 08:03

– Jeg er en veldig sterk teknologioptimist. Vi må satse sterkere på forskning innen teknologi. Slik kan vi både få fortsatt velstand i dette landet og bidra til et løft for resten av verden. Det er helt avgjørende å satse mer på teknologisk forskning.

Nyvalgt Sp-leder Liv Signe Navarsete ser det som en av sine fremste oppgaver å fjerne det hun kaller mytene om Senterpartiet. Hun er overbevist om at det er mange sympatisører der ute, og hun vil lokke dem frem i dagslys.

Det skal blant annet skje gjennom økt forskning.

– Vi har økt midlene til forskning og vi vil fortsette å øke dem, lover hun.

- Fjøsdøra

– Bare folk hører Sp så ser de for seg fjøsdøra. Det kommer folk til meg og nærmest hvisker inn i øret mitt at de stemmer Sp til tross for at de bor i byen. Andre sier de er enige med oss, men at de ikke kan stemme Sp fordi de bor i byen. Vi skal gjøre Senterpartiet relevant for flere, vi har en kommunikasjonsutfordring, fastslår hun.

Professor Frank Aarebrot er blant dem som mener at kommunikasjonsutfordringen hennes er svært stor. Han har kritisert Navarsete for å bruke egen sin egen dialekt på Stortinget.

– Han sa noe om at man må snakke normert fra Stortingets talerstol. Jeg har ikke tatt det så alvorlig.

Hun avviser bestemt at hun modererer dialekten sin, selv om sognemål kan være blant de aller vanskeligste dialektene å forstå for utenforstående.

– Men jeg prøver å holde en klar diksjon og så snakker jeg nok langsommere når jeg ikke er hjemme. Stemmer ikke det da? Hun retter spørsmålet til en sine medarbeidere som overvåker intervjuet. Han nikker.

KrF-familie

Hun kommer fra det hun selv kaller en KrF-familie. I gymnastiden var det stort sett bare Arbeiderpartiet og Høyre som var representert i skoledebatter. Senterpartiet var fraværende. Hvordan endte hun da som senterpartist?

Navarsete ble preget av en grønn bølge som gikk over landet den gang hun var gymnasiast.

– Der har Sp en god politikk, vi verner verdier for å overlate dem til våre etterkommere, men vi verner ikke alt for enhver pris. Vi har stor tro på enkeltmennesket og vi vil bygge samfunnet fra bunnen og oppover. Samtidig har vi tro på fellesskapet. Vi har begge sider i vårt verdigrunnlag og vi er et sentrumsparti, svarer hun på spørsmål om Sp fortsatt er et borgerlig parti, eller om hun nå regner det på den sosialdemokratiske siden av den tradisjonelle skillelinjen i norsk politikk.

Sosialdemokrat

Samferdselsminister Navarsete plasserer seg på den sosialdemokratiske siden av Senterpartiet når spørsmålene dreier seg om infrastruktur, telenett og bredbånd. "Vi skal ta tilbake fellesskapsstyring over de deler av den grunnleggende infrastrukturen som har blitt privatisert ..." står det i utkastet til nytt prinsipprogram.

– Senterpartiet ønsker å finne en løsning der Telenors nett blir underlagt fellesskapet slik at det blir tilgjengelig for alle. Slike "motorveier" bør være felles. British Telecom har gjort noen interessante grep som vi ser på. Veier, elforsyning og teletjenester er så grunnleggende at det må være felles, så får heller private aktører konkurrere om å tilby tjenester.

Fiber til folket

Senterpartiet vil også bygge ut fibernett over hele landet. Ifølge programutkastet, skal det være klart i 2017.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Det er for mange bedrifter som i dag ikke har godt nok nett, vi kan rett og slett ikke stanse utbyggingen nå, utviklingen går videre. Men det er ikke sikkert at alt skal være offentlig, en mulighet er privat utbygging med offentlig støtte, dette er forhold vi må diskutere nærmere.

Navarsete sier det foreligger grove kostnadsanalyser, men hun avviser å gå inn på hvor skremmende de er. Det er da litt uklart om det er statsråden eller Sp-lederen som snakker.

Les også:

Lite fokus på vedlikehold

Ansvarsområdene er mange, men vei og dårlig veistandard er det man først og fremst forbinder med samferdselsministeren. Vedlikeholdet svikter, og klagene øker. Alle ser at vedlikehold er fornuftig bruk av penger, og det er – i hvert fall tilsynelatende – flertall i Stortinget for å vedlikeholde veinettet. Likevel svikter det.

– Det er jo en systemfeil gjennom hele sektoren når alle vil ha vei og vi ikke får det. I gjeldende Nasjonal Transportplan var både vedlikehold og trafikkvekst grundig undervurdert. Vi hadde jo ikke de tallene vi har fått nå. Vedlikehold har aldri vært fokusert. Jeg har vært fylkespolitiker i 10 år, vedlikehold var aldri problematisert i den perioden. Det er først nå vi har reelle analyser av behovet. Jeg er innstilt på at vedlikehold skal få atskillig større plass i neste NTP.

Les også: Dødsveien RV3: - En skam

Fylkene frykter mer veiforfall

Østlandet samler seg i felles veikamp

– NTP er helt uforpliktende, vil du gjøre noe for å få mer forutsigbarhet og langsiktige planer?

– Stortingsvedtak skal være forpliktende, NTP er forpliktende for enhver regjering. Det viktigste denne regjeringen har gjort for samferdsel er å følge opp NTP i tillegg til å øke vedlikeholdet. Vi har faktisk overoppfylt NTP. Høyre fremstiller det som om vi ikke gjør det, men det er rent tøv.

– Men det er jo Stortinget som bevilger midlene gjennom statsbudsjettene, og i den sammenhengen er NTP ikke forpliktende?

– Å oppfylle NTP må bli regelen, det bør være soleklart. Og det er regjeringens ansvar, jeg vil ikke skyve det ansvaret over til Stortinget.

Det skal vi få se når statsbudsjettet for neste år blir lagt frem, og når behandlingen av NTP er ferdig og den legges frem for Stortinget som en stortingsmelding i januar.

– De større vei- og jernbaneprosjektene må finansieres slik at midlene blir bundet over flere år. Vi diskuterer nå både OPS (offentlig-privat samarbeid, red.anm.) og prosjektfinansiering der et større veiprosjekt blir lånefinansiert og så nedbetalt over 20 til 25 år.

– I programutkastet til Sp heter det at større del av oljeformuen bør investeres i grunnleggende infrastruktur i Norge fremfor i usikre internasjonale verdipapirer. Det høres jo nesten ut som om dere har overtatt Frps politikk?

Det spørsmålet var galt formulert. Klar tabbe. Det lyner av øyene og hun glemmer helt løftet om å snakke langsomt til ikke-sogninger.

– Nei! Sp har vært for god samferdsel siden lenge før Frp ble stiftet! Dette er ikke et nytt standpunkt for oss. Samferdsel skaper vekst og godt næringsliv. Sp er for å skape vekst. Det er ikke tilfeldig at samferdsel nå står på dagsordenen. Da jeg ble samferdselsminister, sa jeg at jeg skulle få samferdsel opp på den nasjonale arena. Det var jo nesten fraværende.

Les også: Statsråd Liv Signe Navarsete: - Taktskifte i norsk samferdselspolitikk

Debatt

Sp-lederen og samferdselsministeren lander i stolen igjen med et fornøyd smil.

– Det synes jeg faktisk jeg har lyktes ganske godt med. Jeg har utløst en helt nødvendig debatt

Selv partiledere og statsråder lever et liv utenfor politikken og utenfor medienes søkelys.

– Da vil jeg komme hjem og rett og slett bare være Liv Signe. Jeg hadde tidligere mange hobbyer, de har jeg måttet legge på hylla. Nå er det mest familie og venner som teller. Og friluft. Jeg er et friluftsmenneske.

Gartner

Liv Signe leser ikke lenger så mye som hun gjorde, nå blir det mest sakspapirer. Det blir også mindre sying, strikking og hagearbeid.

– Jeg liker hagearbeid. Før hadde jeg eget drivhus og dyrket tomater. Men det går ikke lenger. Det blir tøft for ham hjemme om jeg skulle anlegge en stor hage på våren og så reise til Oslo. Det kan jeg ta opp igjen når det blir roligere. Det kan fort bli det i denne bransjen. Den er usikker.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.