Avviser nok en Shtokman-utsettelse

Avviser nok en Shtokman-utsettelse
HELGE LUND: Statoil-direktøren sier til Teknisk Ukeblad at Jamap ville passe godt inn med selskapets offhsoreerfaring. Bilde: Maiken Ree

Shtokman/Jamal:

  • Shtokman Development AG har sagt de vil ta en investeringsbeslutning for rørledningsdelen av prosjektet i løpet av første kvartal 2011.
  • Statoil og flere eksperter sier Shtokman-prosjektet ikke vil være lønnsomt med dagens skattesystem i Russland.
  • Inneholder 3800 milliarder kubikkmeter gass og 37 millioner tonn kondensat.
  • Operatør er Shtokman Development AG, som er et felles eid selskap mellom Statoil, Gazprom og Total.
  • Shtokman-gassen vil delvis skipes via rørledning, delvis som LNG.
  • Det anslås at de samlede feltene fra Jamal-halvøya vil kunne levere opp mot 250 milliarder kubikkmeter gass per år i 2025.
  • Sammen med utviklingen av Jamal følger enorme investeringskostnader. Det er nevnt kostnader oppi hundre milliarder dollar.

Det hersker full forvirring rundt Shtokman-prosjektet, som etter planen skal ha første investeringsbeslutning i løpet av første kvartal i år.

– For dyrt

Flere russiske og andre internasjonale aviser og nettsteder rapporterer daglig at prosjektet enten utsettes eller gjennomføres som planlagt. Ifølge Barentsobserver mener Shtokman-partner Total at prosjektet er for dyrt, og at investeringsbeslutningen vil utsettes til senere i år.

Også internt i Statoil kommuniseres det noe ulike tidsperspektiv for den første investeringsbeslutningen, som gjelder rørledningsdelen av Shtokman.

– Vi i Statoil har først og fremst fokus på å få modnet fram og konkludert Shtokman- prosjektet. Shtokman Development har besluttet en strategi om å dele prosjektet med å først ta stilling til rørledningene og deretter LNG-prosjektet. Første beslutning vil tas i første halvår 2011, sa Helge Lund til Teknisk Ukeblad under Statoils Kapitalmarkedsdag i London.

Ingen endringer

Ved spørsmål om endringen fra første kvartal til første halvår betyr en utsettelse svarer Statoil:

– Gjeldende tidsplan ble besluttet av styret i Shtokman Development AG i fjor vår. Den tilsier beslutning for rørgass ved utgangen av første kvartal 2011, og LNG i løpet av 2011. Det er ikke besluttet noen endring i denne tidsplanen, sier informasjonssjef i Statoil, Bård Glad Pedersen.

Det har en stund vært spekulert i hvorvidt en Shtokman- investeringsbeslutning vil bli utsatt til fordel for andre russiske offshorefelt.

Dagens skattesystem i Russland gjør at Shtokman ikke vil være særlig lønnsomt for Statoil, og flere eksperter tror Russland vil bestemme seg for å utvikle gass fra Jamal-halvøya før man går i gang med Sthokman.

Les mer: StatoilHydro-interesse for Jamal

Justere skatteregler

Jamal-feltene er teknisk sett enklere å utvikle enn Shtokman, inneholder enorme mengder gass, men likevel lengre unna gassmarkedene.

– Shtokman krever enorme investeringer for å kunne gjennomføres. Dagens kostnadsnivå vil kreve signifikante justeringer i skattereglene fra russisk side for å få prosjektet lønnsomt. Dette ble gjort av norske myndigheter i forbindelse med utbyggingen av Snøhvit, og har vist seg å være til nytte for hele samfunnet, sa Statoils direktør i Russland, Jan Helge Skogen, under en konferanse i St. Petersburg i januar.Tvil om levedyktighet

Skal man forholde seg til Shtokman Developments tidsplan, vil altså Statoil og partnerne i Shtokman Development AG ha tatt en investeringsbeslutning for rørledningsdelen av utbyggingsprosjektet om en måneds tid.

Beslutningen har allerede vært utsatt, og fallende gasspriser og minkende etterspørsel har sådd videre tvil om Shtokman-prosjektets levedyktighet.

Les også: Tyst om Shtokman

– Alt avhenger av Sjtokman

Helge Lund utelukker ikke at Jamal kan være aktuelt for selskapet, dersom mulighetene byr seg.

– Når det gjelder Jamal vil det passe godt med vår offshoreerfaring, men vi har først og fremst fokus på Shtokman. Det er dumt av industrien å utelukke noen opsjoner. Men vi vil understreke at vår oppmerksomhet er på Shtokman. Vi jobber hardt med partnerne våre for å få en investeringsbeslutning i prosjektet, sier Lund.Nasjonalt anliggende

Visedirektør ved Fridtjof Nansen Instituttet Arild Moe sier til Teknisk Ukeblad at Shtokman-utbyggingen er et nasjonalt anliggende hvor myndighetene, ikke bare Gazprom, er med på beslutningen av prosjektet.

– Jeg mener spørsmålet om skattefrihet kan løses raskt hvis myndighetene ønsker det, sier Moe.ENORME STRUKTURER: Det er identifisert flere kjempeprospekter på russisk side av delelinjen. Russiske eksperter anslår at prospektet på Hjalmar Johansen-høyden (farget sennepsgult på kartet) inneholder to til tre ganger så mye gass som Sjtokman-feltet. Det ville i så fall blitt verdens desidert største offshorefelt. Sjtokman har påviste reserver på 3,8 milliarder kubikkmeter gass, mer enn all gass som er produsert på norsk sokkel.
SATSER PÅ SHTOKMAN: Statoil sier de fortsatt har fokus på å få modnet frem en investeringsbeslutning for Shtokman i løpet av første halvår. Russland.no

Usikkert med Jamal

Han er usikker på hvorvidt en Jamal-utbygging er mest basert på rykter.

– Annonseringen av et slikt samarbeid vil klart dempe den negative effekten for Statoil av å legge Stokmann på is. For øvrig er det stor usikkerhet rundt det videre tempoet på utbyggingen av Jamal-halvøya. Til sommeren skal det bores til havs i utkanten av det gigantiske Kharasavej-feltet som ligger i strandsonen nordvest på halvøya, sier Moe.

Ifølge direktør i det russiske departementet for lovgivning og regulering av mineraler, Denis Khramov, arbeider russiske myndigheter med å få myknet opp skattereglene i forbindelse med petroleumsvirksomhet.Flere selskap

– Vi har lagt inne et forslag på å forenkle prosedyrene for å kunne ta beslutninger i forbindelse med letevirksomhet og produksjon. VI må forbedre investeringsklimaet i landet, og utvide antall selskaper som kan operere på sokkelen. Gjerne gjennom partnerskap mellom private og statlige selskap. Det er et forslag som nå blir utprøvd i regjeringen, sa Khramov i januar.

Statoil er partner med Total og Gazprom i utviklingen av Shtokman-feltet. Første fasen av feltutviklingen er beregnet å koste minst 15 milliarder dollar, og involverer flytende produksjonsplattformer som raskt kan flyttes for å styre unna isberg.

I tillegg kommer subsea rørledninger som strekker seg til et foreslått LNG-verft nær Murmansk.

Les også: – Russerne ønsker framdrift på Shtokman

Shtokman-avtale til Aker Solutions

Nekter å oppgi Sjtokman-kostnader

Les mer om: