KRAFT

Avtale mellom Statnett og BKK kan være lovstridig

Det mener NVE.

Statnett avviser at de har brutt forskriften om systemansvar i kraftsystemet, og mener det kan svekke forsyningssikkerheten om selskapet ikke lenger får inngå avtaler som den de har inngått med BKK Nett.
Statnett avviser at de har brutt forskriften om systemansvar i kraftsystemet, og mener det kan svekke forsyningssikkerheten om selskapet ikke lenger får inngå avtaler som den de har inngått med BKK Nett. Bilde: Øyvind Lie
Øyvind LieØyvind LieJournalist
28. jan. 2014 - 09:56

Statnett og BKK Nett har en samarbeidsavtale som tildeler BKK Nett oppgaver og plikter som lokal koordinator i regionalnettet.

Avtalen presiserer at den lokale koordinatoren ikke kan utøve myndighet, men BKK skal koordinere omforente løsninger i driften hvor andre konsesjonærer i regionalnettet er berørt.

I et brev til Statnett, som Teknisk Ukeblad har sett, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at samarbeidsavtalen på flere punkter kan være i strid med bestemmelsene i forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos).

NVE stiller i tillegg spørsmål ved om det kan oppstå interessekonflikter når BKK Nett utfører oppgavene.

Les også: NVE advarer mot samrøre i kraftsektoren

– Statnett har ansvaret

Direktoratet lister opp følgende punkter som problematiske:

  • Avtalen delegerer til BKK Nett å påse at driftsmessige overføringsgrenser i deler av regionalnettet overholdes. Men forskriften om systemansvar fastslår at systemansvarlig (Statnett) har dette ansvaret.
  • Avtalen delegerer til BKK Nett å koordinere feilretting i regionalnettet ved forbigående driftsforstyrrelser som omfatter utfall i nett med spenning lavere enn 300 kV, der forbruk lavere enn 150 MW er berørt eller der sentralnett momentant skal pålastes opptil 50 MW. Men forskriften om systemansvar fastsetter at det er systemansvarlig som skal samordne inngrep ved driftsforstyrrelser som berører flere konsesjonærer.
  • Avtalen delegerer til BKK Nett å koordinere driftsstanser i regionalnettet der flere konsesjonærer blir berørt. Ved uenighet mellom aktører, skal Statnett avgjøre saken. Forskriften fastsetter imidlertid at Statnett skal samordne driftstanser i regional- og sentralnettet, og der driftsstanser påvirker andre konsesjonærer, skal konsesjonæren sende plan om det til Statnett før ønsket tidspunkt for driftsstansen. Konsesjonær kan ikke iverksette driftsstans uten etter vedtak fra systemansvarlig.
  • Avtalen delegerer til BKK Nett å koordinere spenningsregulering i området ved bruk av tilgjengelige virkemidler og tiltak. BKK Nett skal varsle systemansvarlig og foreslå løsning dersom "tilgjengelige virkemidler og tiltak" ikke er tilstrekkelig for å overholde fastlagte grenser. Forskriften fastlår imidlertid at Statnett som systemansvarlig skal koordinere spenningsreguleringen dersom det oppstår situasjoner hvor fastlagte grenser ikke kan overholdes.

Les også: Statnett forsvarer struping av Norned

– Statnett tar ansvaret

I et svarbrev til NVE, som Teknisk Ukeblad har sett, avviser Statnett at de bryter forskriften om systemansvar i kraftsystemet.

«Statnett er av den oppfatning at avtalen er tydelig på at det er vi som er systemansvarlig, fatter vedtakene i henhold til fos og at det er vi som har ansvaret der fos legger ansvar til systemansvarlig. Selv om vi i avtalen har tydeliggjort enkelte oppgaver som BKK Nett skal gjøre for oss, så betyr det ikke at vi er fri fra det ansvaret som forskriften gir oss», skriver selskapet.

Statnett mener derimot at dette kan sammenlignes med andre områder der selskaper blir tildelt et klart ansvar, men har adgang til å la andre gjøre deler av det praktiske arbeidet for å utføre oppgavene. For det vil dermed fremdeles være Statnett som fatter systemansvarliges vedtak, understreker selskapet.

Les også: 32.000 får redusert nettleie

Avviser interessekonflikter

Statnett mener avtalen ikke har endret gjeldende praksis og arbeidsfordeling, men tydeliggjort denne for både aktører og myndigheter.

Selskapet er uenig i at avtalen skaper økte interessekonflikter for BKK Nett, og begrunner dette med at den formelle avtalen som er inngått, ikke endrer den faktiske situasjonen.

«Konsekvensene av et eventuelt vedtak fra NVE som umuliggjør slike avtaler er, slik vi ser det, at enten må lov og forskrift tilpasses slik at dagens praksis kan videreføres eller så må systemansvarlig ta en vesentlig større rolle i den operative driften av regionalnettene. Det siste anser vi verken som hensiktsmessig eller realistisk», skriver Statnett.

Les også: Denne pæra fortsetter å lyse ved strømbrudd

– Truer forsyningssikkerheten

Statnett mener også at en endring av praksis vil kunne få dramatiske konsekvenser for driftssikkerheten.

«Uten kompetanse og erfaring fra de lokale driftsenhetene så ville ikke systemansvarlig ha tilstrekkelig støtte dersom dette skulle vært påkrevet under en ekstremhendelse», skriver selskapet.

Kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland i NVE opplyser at direktoratet ennå ikke har fattet vedtak i saken.

– Vi vil nå vurdere om vi har informasjonen vi trenger, og så vil vi eventuelt fatte et vedtak dersom vi mener at avtalen er i strid med forskriften, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også:

Se hvordan Statnett kan se mulige strømbrudd før de skjer  

Slik vil nettselskapene holde nettleia oppe i fremtiden

AMS skal redusere forbruket, men uten skjerm bruker kundene mer strøm

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.