MARITIM

Autonome vannbusser skal bli eksporteventyr

Norge har flere selskaper som jobber med elektriske og autonome småferger. Nå går de sammen for å sette fart i utviklingen og lykkes på eksportmarkedet. Slik skal Norge utnytte styrken med klyngene og tett samarbeid med myndighetene.

Zeabuz i Oslo indre havn med Barcode i bakgrunnen.
Zeabuz i Oslo indre havn med Barcode i bakgrunnen. Foto: Zeabuz
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Norge har store eksportmuligheter for sine autonome og miljøvennlige transportløsninger for vannveier med vannbusser, men trenger størrelse og styrke for å slå igjennom.

Mange millioner mennesker har behov for å krysse elver eller havneområder rundt om i verden. Norske selskaper har teknologien og løsningene, men mangler litt på å løfte seg det siste stykket. 

Med støtte fra Innovasjon Norge skal prosjektet ZAWAS (Zero-emission Autonomous Water Shuttles) sette fart i utviklingen av autonome vannbusser, bidra til å få et regelverk på plass for deretter å innta eksportmarkedet.

Prosjektet ledes av SAMS Norway, en klyngeorganisasjon for selskaper som jobber med autonom mobilitet. De har klart å samle tre klynger og hittil ni bedrifter som jobber med autonome vannbusser. SAMS ønsker flere bedrifter velkommen.

Små piloter

Daglig leder Torun Degnes i SAMS sier at prosjektideen oppsto etter å ha observert hvordan ulike miljøer og bedrifter satt på hver sine prosjekter og løsninger.

– Vi så behov for å samordne og koordinere innsatsen, sier hun.

En konseptskisse av Zeabuz. Illustrasjon: Zeabuz

Det var mange ulike initiativer på forskjellige steder og nivåer, fra fylker, kommuner, byer og bedrifter som jobbet med elektrifisering og autonome ferger, smarte byer og mikromobilitet. SAMS Norway var ble bekymret på vegen av industrien.

– Vi var redde det ble mange små piloter og at det ville stoppe der. Vi kan ikke rote bort det overtaket og den mulighetene vi har, sier Degnes til TU.

Holde posisjon

Hun viser til storstilt satsing i Asia og i EU, både med Green Deal og nye forskningsmidler i Horizon Europe. Norge kan også nyte godt av EU-prosjekter, men stiller sterkere med en solid teknisk og industriell base.

Til tross for at Norge er et lite land, har autonomimiljøet markert seg og ligger langt framme. Både Yara Birkeland, Askos sjødroner og Maritime Robotics flere prosjekter og produkter, deriblant Sundbåten i Kristiansund. 

– Foreløpig har vi et forsprang, men vi kan ikke hvile, sier Degnes.

ZAWAS –  ZAWAS (zero-emission autonomous water Shuttles).

Toårig prosjekt.

Mål: Koordinering og samkjøring for utviklingen av autonome vannbusser, inkludert regelverk. Styrke næringen for å utvikle en eksportindustri.

Støttet av Innovasjon Norge med 5,5 millioner kroner

Deltakere:

Klynger:

 Nordic Edge Smart City Innovation Cluster

NCE Maritime Cleantech

SAMS Norway.

Partnere:

Hydrolift Smart City Ferries – utvikler ferger for opptil 50 personer og små elektriske kjøretøy

Zeabuz - utvikler autonome småferger

Massterly – Fjernstyring og kontrollsenter for drift av autonome skip

ZEM - batterisystemer

Maritime Robotics -autonomi

Blueday – energisystemer og produkter

Brødrene Aa – katamaraner og båter i karbonfiber

Westcon –energistyringssystemer, automasjon

Simonsen Vogt Wiig - advokatfirma

Hun tror ZAWAS kan bidra til at det utvikles en del felles standarder og industrialisere autonomi.

– Med felles standarder og plattformer blir det enklere og tryggere for kundene. Da kan de enklere bygge ut flåter og veksle mellom leverandører ut fra behov, sier Degnes.

Løfte i flokk

Ett av selskapene er Zeabuz. Administrerende direktør Erik Dyrkoren mener ZAWAS kan være avgjørende for å løfte bransjen til kommersiell suksess.

– Utfordringene er de samme, ikke minst med tanke på regulatoriske forhold. Hver for seg blir bedriftene små, men står vi sammen og løser dette i fellesskap, står vi alle sterke, sier Dyrkoren til TU.

Han tror ikke at vi har god tid. Andre nasjoner puster oss i nakken. Men vi har en stor fordel, mener Dyrkoren.

– Det norske fortrinn er evne til å samarbeide i klynger og prosjekter som ZAWAS. I tillegg har myndighetene som spiller på lag. Dette gir oss rask framgang på teknologi og samtidig utvikles et regelverk. Vi får enorm tillit ute i markedet, langt mer enn folk er klar over, sier Dyrkoren.

Bransjespørsmål

Han understreker hvor viktig det er å ha myndighetene, ikke minst Sjøfartsdirektoratet, med i prosjektet. Formelt er verken Sjøfartsdirektoratet, Kystverket eller Kartverket med, men de har vært med i planlegging av ZAWAS og tilknyttes mer etter hvert.

Administrerende direktør i Zeabuz, Erik Dyrkoren.
Administrerende direktør i Zeabuz, Erik Dyrkoren. Foto: Zeabuz

– Regelutvikling er ikke enkelt å håndtere for en bedrift alene. Det er en bransjesak. Da er det godt å ha et direktorat med som partner og som er kjent for å være moderne og opptatt av teknologi og kvalitet, sier Dyrkoren.

Han påpeker at andre lands sjøfartsmyndigheter ser til Sjøfartsdirektoratet når det kommer til ny teknologi. Det har tidligere skjedd på LNG, batterier og nå på autonomi, hydrogen og ammoniakk.

SAMS Norway mener at Norge – til tross for at vi er et lite land og har et lite hjemmemarked, kan ligge helt i front med autonome, elektriske vannbusser. Det kan være svaret på mange byers transportutfordringer.

Norges eksportinntekter faller. Bare på ett område øker de – innen grønne teknologier til internasjonal skipsfart.

Menon leverte en rapport til Grønt skipsfartsprogram i februar der det kom fram at Norge har et stort potensial for grønn eksport fra maritim industri. Autonomi og vannbusser vil falle inn under den kategorien.

Les også

Konkurransefortrinn

Innovasjon Norge har bevilget 5,5 millioner kroner til ZAWAS. Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge sier at Norge har et godt utgangspunkt, med sterke kunnskaps- og teknologimiljøer og en verdensledende maritim næring.

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.
Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge

– Samarbeid er også et norsk konkurransefortrinn. ZAWAS er et eksempel på samling av krefter for å stå sterkere sammen i internasjonal konkurranse. Vi har tidligere sett hvor effektivt denne type klyngesamarbeid og klynge-til-klynge-samarbeid er, og ser på initiativet som et viktig bidrag til å skape fremtidige verdier, arbeidsplasser og eksportinntekter, sier Haugli.

I tillegg til Zeabuz er Hydrolift Smart City Ferries. Begge har konsepter for smarte vannbusser, men i litt forskjellige størrelsessegmenter. De er dermed ikke direkte konkurrenter, men har felles utfordringer og stor nytte av samarbeid.

Skjær i sjøen

Foruten utvikling av tekniske løsninger krever autonome utslippsfrie vannbusser et annet juridisk regelverk, fysiske infrastrukturtilpasninger og løsninger tilpasset offentlige innkjøpsordninger. Med andre ord er det nok av skjær i sjøen.

Trioen bak Hydrolift Smart City Ferries:  Ketil Solvik-Olsen (CEO), Halvor Vislie (COO) og Bård Eker.
Trioen bak Hydrolift Smart City Ferries: Ketil Solvik-Olsen (CEO), Halvor Vislie (COO) og Bård Eker. Foto: Hydrolift Smart City Ferries

– Å utvikle fremtidens vannbusser krever selvsagt en innsats fra næringen – men ikke minst må en samarbeide tett med myndighetene, sier administrerende direktør Ketil Solvik-Olsen i Hydrolift Smart City Ferries.

– Heldigvis er Sjøfartsdirektoratet og Kystverket på ballen og har bedt næringslivet om å melde inn forslag til løsninger. Autonome nullutslippsløsninger krever et helt annet regelverk enn i dag, og det er fint at vi i ZAWAS-prosjektet kan koordinere dialogen med relevante myndigheter, sier Solvik-Olsen.

Les også

Tid og egeninnsats

De tre klyngene som deltar er Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, NCE Maritime Cleantech og  SAMS Norway. Degnes sier at både klyngene og bedriftene i ZAWAS utfyller hverandre.

Partneren i prosjektet bidrar ikke med penger, men setter av tid og interne ressurser. Prosjektet, som har en toårs ramme, har definert fem arbeidspakker med hver sin prosjektleder og klare oppgaver innen blant annet forretningsutvikling, sikkerhet, regelverk, internasjonalisering, kommunikasjon

– Vi har plass til flere. Om noen tror de har noe å bidra med kan de ta kontakt, sier Degnes.

Fredrikstad har flere små ferger som har åtte anløpssteder. Bård Eker vil gjøre dem elektriske, autonome og smarte i et mobilitetssystem som inkluderer kjøretøy. Foto: Hydrolift Smart City Ferries
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.